(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 104. schůze, všechny vás tu vítám, a aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem nás všechny odhlásil, poprosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a poslankyně: Petr Beitl z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Jaroslav Bžoch bez udání důvodu, Petr Gazdík - pracovní důvody, Lenka Kozlová - zdravotní důvody, Jiří Mihola do 15 hodin - pracovní důvody, Jakub Michálek - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - pracovní důvody, Pavel Staněk - rodinné důvody, Pavel Šindelář - pracovní důvody, Julius Špičák do 13 hodin - pracovní důvody, Jiří Valenta od 13 hodin - pracovní důvody, Helena Válková - zdravotní důvody, Ivo Vondrák od 13.30 do 19 hodin z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Jan Hamáček z dopoledního jednání - pracovní důvody, Jakub Kulhánek - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

A ještě než budeme pokračovat, dnes máme 26. 5. a narozeniny slaví naše kolegyně Miloslava Vostrá. Já ji tady nevidím, ale všechno nejlepší. (Potlesk.) Musíte jí to vyřídit, až přijde.

Dnešní jednání bychom zahájili body z bloku třetích čtení, u kterých jsou splněny zákonné lhůty, a to jsou body 325 až 335, 337, 338, 339, 341, 342 a 347. Dále budeme pokračovat body z bloku zákony druhé čtení. A připomínám, že na 18 hodin máme pevně zařazené volební body.

K pořadu schůze pan poslanec Pražák. Tak byl rychlejší, poté pan... Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Pražák: Dobré dopoledne, pane předsedo, paní ministryně. Já bych poprosil o tisk 954, zákon o myslivosti, dnes pevně na 17. hodinu. Je to po dohodě víceméně všech politických stran a prosím, abychom to měli před těmi volebními body. A zároveň bych poprosil potom o projednání během té hodiny, abychom to dostali do výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Omlouvám se panu poslanci Bartoňovi, jeho přihláška je písemná, oni mi ji dali tady pod jiné papíry. S přednostním právem pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil navrhnout zařazení tří tisků do bloku druhých čtení, který nás čeká odpoledne. A já bych poprosil - a teď je otázka, jak to tam zakomponujeme, protože pan kolega přede mnou načetl myslivost na 17.00 - já bych poprosil, aby tisk 983 o policii, tisk 1027 o požární ochraně a tisk 670 o odpovědnosti za přestupky byly zařazeny v tom programu za zákon o myslivosti, a kdybychom náhodou ten zákon o myslivosti stihli dříve nebo v ten čas, který máme, tak aby to bylo zařazeno za provozem na pozemních komunikacích. To znamená, tyto tři tisky za myslivost. Kdyby myslivost byla v těch 17, tak tam ty tisky, které se stihnou předtím, za provoz na pozemních komunikacích. Doufám, že to je pochopitelné. Já jsem se v tom trošku zamotal tím, jak kolega načetl myslivost na 17.00.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, myslím, že to je přehledné. V případě, že bude schválena myslivost, po tomto bodu, jinak za novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tak pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Vzhledem ke včerejšímu jednání, kdy jsme přeřadili bod vratky ze Senátu, zákon o pedagogických pracovnících, že na něj nemohlo dojít, tak já bych si ho dovolil navrhnout na jednání dnes jako první bod odpoledního jednání. A jenom pro informaci, pan senátor je připraven se dostavit, a když jsem volal na ministerstvo, tak i pan ministr je schopen na odpolední jednání se také dostavit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze má zájem o vystoupení a předložit nějaký návrh? Nikoho nevidím, já tedy zavolám kolegy (Gong.) a budeme hlasovat jednotlivé návrhy. Nejprve je tu tedy návrh pana poslance Pražáka.

 

Nejprve tedy návrh, abychom zákon o myslivosti, tisk 954, dnes zařadili napevno na 17.00.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 41, přihlášeno je 117, pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A budeme teď tedy hlasovat tři body, které navrhuje pan předseda Chvojka, abychom zařadili za myslivost. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje paní poslankyně Valachová.

 

Novelu zákona o policii, novelu zákona o požární ochraně a tisk 680 o přestupcích bychom zařadili v tomto pořadí za novelu zákona o myslivosti, to je návrh pana předsedy Chvojky.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 42, přihlášeno je 125, pro 86, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

A třetí návrh je pana poslance Bartoně, abychom sněmovní tisk 503, novelu zákona o pedagogických pracovnících, zařadili odpoledne jako první bod. Je to zákon vrácený Senátem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 43, přihlášeno 128, pro 65, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Ptám se, jestli bude kontrola hlasování? Tak vydržíme chviličku, samozřejmě. (Poslanec Chvojka hovoří s předsedajícím a pracovnicí organizačního odboru.) Ještě než bude kontrola hlasování, my jsme se špatně pochopili s panem předsedou Chvojkou. On chtěl hlasovat, aby byla myslivost buď v 17, nebo ty body byly buď po myslivosti, v případě, že by zákon o provozu na pozemních komunikacích skončil dříve než v 17 hodin, tak aby byla zařazena ta jeho trojka za zákon o pozemních komunikacích.

Já tedy prohlašuji to hlasování za zmatečné, nebude se k němu přihlížet, a budeme hlasovat znova i o návrhu pana předsedy Chvojky. Potom tedy bychom se vrátili k tomu... vidím, že je tady námitka k hlasování.

 

Takže nejprve: návrh pana předsedy Chvojky zní, že novely o policii, požární ochrana a přestupky budou zařazeny za bod provoz na pozemních komunikacích, za bod 12. V případě, že tento bod nebude doprojednán, tak bude po zákonu o myslivosti. Toto je správně. Takže prosím o pozornost, hlasujeme návrh pana předsedy Chvojky znovu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 44, přihlášeno 141, pro 98, proti nikdo. Tak jsme to zařadili znovu a lépe.

 

A teď vnímám, že někdo chce vznést námitku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP