(15.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan poslanec Volný, připraví se paní poslankyně Aulická.

 

Poslanec Lubomír Volný: Musím říct, že takováto fašistická rétorika od křesťana je opravdu děsivá. Přirovnávat řidičský průkaz, který ovlivňuje jenom řízení automobilu, ale neovlivňuje to, jestli půjdu na bazén, jestli půjdu do restaurace, jestli půjdu do kina, jestli budu moci chodit svobodně po ulicích, tak to je opravdu dokonalý fašismus. Prosím vás, diskriminace ze zdravotních důvodů je zakázaná. Tady prostě nikdo nesmí nikoho diskriminovat ze zdravotních důvodů. To si uvědomte v okamžiku, kdy budete mluvit se svými voliči, a takhle jim to tam říkejte na těch volebních mítincích. Říkejte jim, že chodit do restaurace není právo, ale že to je privilegium - jenom pro vakcinované. Řekněte jim, že chodit na bazén není právo, ale je to privilegium jenom pro vakcinované. Řekněte jim, že jít na parkoviště Kauflandu není právo, ale je to privilegium pro vakcinované.

A pane ministře, opět lžete. Vakcinace není dobrovolná, protože vy jste tady vyjmenoval dokonce další tři podmínky. Ano, tady jsou lidé tří kategorií. Jsou tady lidé navakcinovaní, kteří i když roznášejí covid, tak si můžou chodit v rámci možností, kam chtějí. Pak jsou tady lidi, kteří si vyřídí nějaké papíry, to je mezikategorie. A pak je odpad, který nemá ani ty papíry. Vy jste tady vytvořili apartheid a celé to sunete jedním jediným směrem: abyste tak znechutili lidem život bez vakcinace, aby se navakcinovat nechali. Vy jste, pane ministře, součástí mezinárodního spiknutí, masové vraždy, holocaustu a budete se zodpovídat jednoho dne podle norimberských zákonů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně Aulická. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už asi ani nevím, co mám říct. (Oživení v sále.) Já jsem si říkala, že samozřejmě ta debata kolem očkování a všech dalších problémů nebo věcí, které s tím souvisejí, by byla asi na dva, na tři dny. Na druhou stranu bych byla ráda, kdybychom se třeba dostali na ten další bod, a to je úroveň vzdělávání. I když dlouhodobě jsme tady neviděli pana ministra Plagu. Ale na druhou stranu bych jenom chtěla podotknout, že v mnoha věcech, bohužel to tak vnímá společnost, opravdu nemůžeme souhlasit, že je to tak jednoduché, že to je prostě, lidé, kteří jsou naočkovaní, kteří se testují a potom kteří to prodělali, protože i těm, kteří to prodělali, jednou ochranná lhůta končí a do budoucna budou muset řešit tu variantu. A bohužel i já, když jsem se rozhodovala, jestli se nechám naočkovat, a přiznávám to, tak právě tím systémem, který je v České republice uchopen a který razí i Evropa, tak vlastně to, že se necháte naočkovat, tak samozřejmě říkáme, že chráníme sebe, chráníme okolí. A na druhou stranu vlastně vám umožňuje v tom systému být na daleko jednodušší úrovni a de facto je vám umožněno téměř vše. A pro ty lidi, kteří z nějakého důvodu nechtějí nechat se očkovat, tak pak v systému je to pro ně daleko těžší se pohybovat. To říkám zcela otevřeně a to jsme právě chtěli, abychom si to všichni uvědomili, a je to především v tom spojení třeba u toho tzv. covid pasu, kdy opravdu spousta obyvatel to vnímá, a ta rozdílnost právě, ať tady někdo to nazývá různými kategoriemi občanů, tak bohužel ta společnost to tak opravdu vnímá.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, děkuji. Dne 27. 5. a 28. 5. se z pracovních důvodů odhlásil pan poslanec Jaroslav Bžoch. Omluvil se z pracovních důvodů. Pan poslanec Jan Skopeček se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. A pan poslanec Špičák se omlouvá dnes mezi 14.30 až 18.00 z pracovních důvodů.

V okamžiku, kdy zazněla slova holocaust, se pan Bělobrádek odhlásil z diskuse se slovy, že to nemá cenu. Takže slovo má paní poslankyně Maříková.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Ještě jsem měla dotaz. Pan ministr, nevím, jestli zapomněl, neodpověděl, jak to bude s tím covid pasem. Já čtu, ač nesouhlasím, ale to je jedno, čtu, že to bude v nějak digitální podobě. Ale jak k tomu přijdou ti občané, kteří nemají chytrý telefon a nemají možnost si ani ať to očkování, nebo potvrzení o negativním testu jak vytisknout? Tak jak to bude fungovat?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan ministr si přeje reagovat, máte slovo do rozpravy, takže bez omezení.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji, pane předsedo. Covid pas, nebo ten certifikát, potvrzení, bude mít dvě formy. Buď tu elektronickou v rámci aplikace, anebo fyzickou v rámci vytištění. Jiná možnost není. Vy jste hovořila: co když nemají možnost si to vytisknout? Zkrátka nějaké potvrzení musí být, pokud se bavíme o tom, že je nutné to prokázat. Takže buď to je v elektronické podobě, anebo v podobě vytištěné fyzické. Tam půjde o to, nikoliv jakou formu to má, ale že je na tom certifikátu umístěn QR kód, na jehož základě se bude moci ověřit, že jde o pravý certifikát, že to není nějaký padělek a podobně. A bude se tedy moci ověřit, že skutečně ten člověk je buď testovaný, nebo očkovaný, anebo prodělal dané onemocnění.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak já vám děkuji. Ptám se, zda ještě nějaká faktická poznámka nebo někdo do rozpravy? Tak pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji, pane předsedo. Já jenom krátce v podrobné rozpravě načtu usnesení, tak jenom avizuji, že v podrobné rozpravě bude načteno usnesení, které má tři body. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ještě jednou pro jistotu. Chce někdo vystoupit ve všeobecné rozpravě? Nikdo v sále nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Otevírám podrobnou rozpravu a hlásí se pan poslanec Vít Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych vás rád seznámil s návrhem usnesení k tomuto bodu. A ještě než k tomu přistoupím, tak jenom krátkou glosu k této diskusi. Já přesto, že byla místy vypjatá, tak za ni chci poděkovat, protože otevřela celou řadu možná i bolestných témat. A pokud se tady kolegové bavili o tom, že nesouhlasí s covid pasem a podobně, i my jako KDU-ČSL k němu máme celou řadu výhrad. Proto jsme také nepodpořili projednání toho zákona, nebo sněmovního tisku 1225 ve stavu legislativní nouze. Opravdu je k tomu potřeba široká diskuse. A z tohoto pohledu mě jenom mrzí, když tady navrhoval kolega Marian Jurečka projednání i bodu pandemická pohotovost, jak dál s pandemickou pohotovostí, zda již není čas ukončit pandemickou pohotovost, že pro to většina této Sněmovny nezvedla ruku.

A nyní již k návrhu usnesení. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ze 105. schůze ze dne 27. května 2021:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu,

aby 1. do 10. června 2021 předložila Poslanecké sněmovně aktualizovanou strategii očkování proti COVID-19 s analýzou zajištění očkovacích kapacit v období od 1. 7. 2021 do konce roku 2021;

2. aby do 18. června 2021 předložila Poslanecké sněmovně informaci o konkrétních krocích, které vláda činí k zajištění přeočkování obyvatel České republiky přelom roku 2021/2022 včetně zajištění očkovacích látek a organizace očkování a dostatečného počtu očkovacích míst;

3. aby do 18. června 2021 předložila Poslanecké sněmovně informaci, jak upraví strategii kampaně Ministerstva zdravotnictví k podpoře očkování proti COVID-19 tak, aby byla skutečně efektivní." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP