(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Než přistoupíme k projednávání dnešního prvního bodu, požádám místopředsedkyni volební komise, paní poslankyni Moniku Jarošovou, aby nás seznámila s výsledky voleb, které proběhly včera, ve středu 7. července, před ukončením jednacího dne.

Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Tak já začnu první volbou, tou byla

 

390.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k ekologické katastrofě na řece Bečvě

Kvorum bylo 84. Počet vydaných hlasovacích lístků: 167, počet odevzdaných platných i neplatných: 167. Jaroslav Holík získal 18 hlasů, Marian Jurečka 53 hlasů a Marie Pěnčíková 84 hlasů. Tímto byla zvolena Marie Pěnčíková a volba končí.

Druhá volba byla

 

391.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Tam se volili dva členové. Kvorum bylo opět 84. Počet vydaných hlasovacích lístků: 167. Počet odevzdaných platných i neplatných: 165, počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 2. Pavel Boštík získal 94 hlasů, Robert Čep 48, Luboš Náhlík 4, Omar Šerý 40. Ve druhém kole tedy byli zvoleni Pavel Boštík a jeden zvolený nebyl. Tímto volba končí. Bude vyhlášena výzva školského výboru na nové nominace.

Třetí volba byla

 

392.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Tam se volil jeden člen. Kvorum bylo 84. Počet vydaných hlasovacích lístků: 167, počet odevzdaných platných i neplatných: 162, počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 5. Leoš Horníček získal 100 hlasů, Libor Kraus 21 hlasů. Tímto byl zvolen Leoš Horníček a volba končí.

Za čtvrté byl

 

393.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Tam se volili dva členové. Kvorum opět 84. Počet vydaných hlasovacích lístků: 166, počet odevzdaných platných i neplatných: 166. Miloslav Janulík získal 91 hlasů. (Potlesk.) Jindřich Kadrnka 56, Jaroslav Lempera 62. V prvním kole byl zvolen Miloslav Janulík a do druhého kola postupuje Jindřich Kadrnka a Jaroslav Lempera.

Pátými volbami byly volby Poslanecké sněmovny na

 

394.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Kvorum bylo 84. Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 167, počet odevzdaných platných i neplatných lístků: 167. Jan Drdla získal 22 hlasů, Daniel Köppl 78 hlasů, Jiří Koubek 35 hlasů a Dagmar Zvěřinová 20 hlasů. V prvním kole nebyl zvolen nikdo.

Do druhého kola postupují Daniel Köppl a Jiří Koubek.

A šestá a poslední volba byla

 

395.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Kvorum bylo 84. Počet vydaných hlasovacích lístků: 167, počet odevzdaných platných i neplatných: 167. Martina Kociánová získala 21 hlasů, Zdeněk Musil 0 hlasů, Jiří Šuchman 110 hlasů. V prvním kole byl tedy zvolen Jiří Šuchman, a tímto volba končí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní místopředsedkyni volební komise, paní poslankyni Monice Jarošové. A nyní bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 512, tedy Návrhu časového harmonogramu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu. A pak bychom měli pokračovat v projednávání bodů podle schváleného pořadu schůze. Odpoledne projednáváme bod 547, což jsou ústní interpelace.

Nyní je čas na případná vystoupení poslanců s návrhem na změnu schváleného pořadu 111. schůze. Jako první se přihlásil pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a vidím i další přihlášky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil první a pan předseda Faltýnek tedy říká, abych načetl i ten druhý návrh. Takže nejprve navrhuji, abychom dnes jako první bod projednávali bod číslo 2, tisk 1255, který máme ve zkráceném jednání ze stavu legislativní nouze. Druhý, druhý bod. Máme tam jeden pevně zařazený.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: První po pevně zařazeném, takže druhý bod.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, takže po tomto pevně zařazeném bodu. Jedná se o tisk, kde bude zapotřebí nějaký čas pro přípravu a rozdání pozměňovacích návrhů, mám avizováno, že by bylo dokonce tři čtvrtě hodiny na to potřeba. Ten čas bych rád využil nějak efektivně, a proto navrhuji, abychom za tento bod zařadili body 20 a 21, což je tisk 565566 - vládní návrh zákona o lobbování a vládní návrh, kterým se mění zákony v souvislosti se zákonem o lobbování. A tu třičtvrtěhodinku bychom mohli využít k tomu, abychom dokončili druhé čtení těchto tisků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Dále se přihlásil pan předseda Chvojka. Pan předseda Faltýnek už se nehlásí, protože ten návrh zazněl ve vystoupení pana předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl požádat o podporu zařazení novelizace zákona o důchodovém pojištění, je to ta valorizace důchodů. Já mám obavu, že pokud tento týden, dnes nebo zítra neuděláme druhé čtení, tak bude valorizace důchodů o 300 korun od příštího roku velkým problémem z hlediska různých lhůt a otištění ve Sbírce zákonů, tudíž já si dnes dovolím navrhnout jako bod číslo 1, tisk číslo 1230. A pokud by to neprošlo jako první bod tohoto jednání, tak alternativu zítřek, v pátek, jako bod číslo 1, hned ráno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Takže, pane předsedo, navrhujete, aby to byl bod číslo 1, který bychom předřadili před ten bod, který jsme už napevno schválili? A v případě, že to neprojde, tak zítra jako první bod zítřejšího jednání? (Předseda Chvojka souhlasí.) Ano. Pan předseda Michálek k programu schůze. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vzhledem k tomu, že ten tisk k legislativní nouzi k očkování se může protáhnout a nepodařilo by se potom schválit zákony k lobbingu, tak dávám alternativu k návrhu pana předsedy Vondráčka, aby se nejprve projednaly ty tisky, které načetl k lobbingu, a potom se projednal v bloku pevně zařazených bodů bod k legislativní nouzi k očkování.

A dál jsem chtěl podpořit návrh pana předsedy Chvojky, aby se zařadil bod k důchodovému pojištění, valorizace důchodů. Tento bod určitě podpoříme a současně tam navrhneme i vlastní pozměňovací návrh, který poskytne mimořádný příspěvek seniorům ve výši 1 000 korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Ještě se někdo hlásí? Paní poslankyně... (Poslankyně Gajdůšková od mikrofonu: Gajdůšková.) Gajdůšková. Omlouvám se, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP