(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 111. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Požádám vás o to, abyste zaujali svá místa, přihlásili se svými identifikačními kartami. Já jsem vás všechny odhlásil, prosím o novou registraci. (Předsedající omylem spustil hlasování číslo 215.) Případně mi oznamte náhradní karty, které užíváte. Pan poslanec Hoppe má náhradní kartu číslo 15.

Sděluji, že o omluvu své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Radek Vondráček z důvodu zahraniční cesty, Margita Balaštíková od 12 do 14 hodin z pracovních důvodů, Lukáš Bartoň ze zdravotních důvodů, Ivan Bartoš z pracovních důvodů, Jan Bauer z pracovních důvodů, Stanislav Blaha z pracovních důvodů, Jiří Bláha z pracovních důvodů, Irena Blažková ze zdravotních důvodů, Alexander Černý z osobních důvodů, Monika Červíčková od 9.30 do 12 hodin z pracovních důvodů, na celý den František Elfmark z rodinných důvodů, Kamal Farhan ze zdravotních důvodů, Petr Fiala z pracovních důvodů, Stanislav Fridrich z pracovních důvodů, Pavla Golasowská z pracovních důvodů, Miroslav Grebeníček do 14 hodin ze zdravotních důvodů, Tomáš Hanzel z pracovních důvodů, do 10 hodin Marian Jurečka z pracovních důvodů, stejně tak do 10 hodin ze zdravotních důvodů Adam Kalous, na celý den Václav Klaus z osobních důvodů, Lenka Kozlová ze zdravotních důvodů, Jana Krutáková z rodinných důvodů, Jana Levová ze zdravotních důvodů, Jaroslav Martinů z pracovních důvodů, do 10 hodin Petr Pávek z pracovních důvodů, na celý den Daniel Pawlas ze zdravotních důvodů, Zdeněk Podal z osobních důvodů, Jan Richter z rodinných důvodů, Antonín Staněk z osobních důvodů, Pavel Staněk z rodinných důvodů, Zbyněk Stanjura z pracovních důvodů, Pavel Šindelář z pracovních důvodů, Karel Tureček ze zdravotních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů, Vlastimil Válek z pracovních důvodů, Jiří Valenta ze zdravotních důvodů, Petr Venhoda ze zdravotních důvodů, Ivo Vondrák z pracovních důvodů a Rostislav Vyzula z rodinných důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš z pracovních důvodů, Klára Dostálová z pracovních důvodů, Jakub Kulhánek z pracovních důvodů, Lubomír Metnar z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Miroslav Toman z pracovních důvodů a ze zdravotních důvodů Lubomír Zaorálek. To byly omluvy.

Ještě si dovolím popřát všechno nejlepší k dnešním narozeninám Jiřímu Maškovi (potlesk) a Josefu Bělicovi, kteří slaví narozeniny.

A než přistoupíme k projednání dnešního prvního bodu i než dám prostor pro návrhy na změnu programu, požádám Martina Kolovratníka, aby nám sdělil výsledky voleb, které proběhly ve středu 14. července před skončením jednacího dne. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré ráno a rychle oznámím výsledky dvou voleb, které jsme realizovali ve středu večer. Ta první byla

 

393.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Bylo vydáno... k volbě se dostavilo 157 poslanců a poslankyň, to znamená kvorum nutné pro zvolení bylo 79. Ve volbě bylo odevzdáno 155 lístků, 2 lístky zůstaly neodevzdány. Výsledek: Jindřich Kadrnka získal 31 hlasů a Jaroslav Lempera 99, takže v této volbě byl zvolen pan Jaroslav Lempera s 99 hlasy a Dozorčí rada Vinařského fondu je tímto kompletní.

 

V tomto smyslu byla úspěšná, tedy uzavřena, i druhá volba, byla to volba Sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

394.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Zde bylo také vydáno 157 lístků, takže kvorum 79. Odevzdaných lístků bylo 156, 1 neodevzdán. Daniel Köppl získal 83 hlasů a Jiří Koubek 60. S 83 hlasy tedy byl do rozhlasové a televizní Rady zvolen pan Daniel Köppl. I tato rada tímto bude kompletní.

U této volby, kolegyně, kolegové, ještě rychle doplním nebo upřesním jednu informaci, kterou jsem k ní říkal ve středu, týkalo se to toho potenciálního střetu zájmu. Tak za prvé, já jsem ve středu před zvolením mluvil o obou kandidátech. U pana Jiřího Koubka, který je v současné době starostou městské části Libuš, upřesňuji, že teoreticky pozice starosty komunální politiky nebo samosprávy není v rozporu s členstvím rady, tam se to týká pouze případných funkcí v politických stranách. A vlastně si uvědomuji, já to trochu odlehčím, že dlužím omluvu i zde přítomnému kolegovi Martinu Kupkovi - já jsem omylem hovořil o Líbeznici v souvislosti s panem Koubkem, je to městská část Libuš. Takže tímto do Líbeznice omluva.

A upřesnění patří také k panu Danielu Köpplovi, který nakonec byl zvolen. Opravdu v současné době je ve funkci šéfredaktora měsíčníku Sondy, časopisu Sondy, který vydává s. r. o., společnost s ručením omezeným SONDY. Byl tam jmenován panem Josefem Středulou na konci loňského roku, je to odborářský časopis. Tady tedy upozorňuji, že opravdu podle § 7 odst. 12 zákona 231/2001 by toto bylo neslučitelné s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V tuto chvíli ale v žádném problému nejsme, protože jak víte, do této role je kandidát... nebo funkční období začíná až dnem jmenování předsedou vlády, takže já to tady pro záznam pro pořádek říkám, že tento potenciální střet by zde byl v momentu jmenování, a předpokládám, že zvolený kandidát pan Daniel Köppl si do doby, než tento úkon na vládě bude učiněn, dá do pořádku, aby se ve střetu zájmu v souladu s dikcí zákona nedostal.

Tolik výsledek voleb. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Martinu Kolovratníkovi a nyní tedy přihlášky ke změně programu. S přednostním právem místopředseda Vojtěch Pikal, přihlásil se s přednostním právem předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, poté další. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já zde nevystupuji primárně za sebe nebo za náš klub, ale včera proběhlo takové částečné jednání politického grémia a shodli jsme se na tom, že dnes bychom měli projednávat třetí čtení a že bychom také chtěli dokončit třetí čtení, které bylo začaté ve středu. Je to změna zákona o energetice a živnostenského zákona, také se tady někdy hovoří o energošmejdech. Jedná se o sněmovní tisk 799, pokud mám správné poznámky, měl by to být bod 339, ale to asi není tak podstatné, a chtěl bych ho navrhnout, protože na tom jsme se nedomluvili, dnes jako první bod, a pokud by na tomto nebyla shoda, tak jako třetí bod. A už mám informaci, že ten první by měl být to správné řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem Jaroslav Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedající, pane místopředsedo. Mám v podstatě totožný návrh jako kolega, pan místopředseda Pikal. Jenom bych chtěl podpořit tento návrh, protože když jsme se rozcházeli ve 13 hodin ve středu, tak jsem měl pocit, a řekl to tady pan předseda Stanjura, předseda klubu ODS, že bychom měli dneska ráno dokončit projednání bodu 339, tisku 799 - energetický zákon, pracovně řečeno energošmejdi, protože rozprava byla ukončena a jsme před hlasováním. Takže já jenom podporuji tento návrh, aby to byl dneska první bod. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP