(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a máme další přihlášku do rozpravy - Lubomír Volný k pořadu schůze. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout nový bor, který se jmenuje Porušování lidských práv v souvislosti s vakcinací dětí experimentální podmínečně schválenou vakcínou proti covid-19. Podle rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy musí státy zajistit, aby byli občané... (V sále je hluk.) Pane předsedající, já bych potřeboval, prosím vás, klid.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám hned zjednám klid. Žádám kolegy a kolegyně, aby diskuse, které nepatří k pořadu schůze, přenesli do předsálí, a tomu, komu je uděleno slovo, aby mohl svůj přednes uvést, protože je měřen čas. Nejsme na začátku schůze, takže na to má jenom pět minut. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lubomír Volný: Podle rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy musí státy zajistit, aby byli občané informováni o tom, že vakcíny nejsou povinné, že státy musí zajistit, že nikdo nebude diskriminován, protože není očkován, a že státy musí poskytovat transparentní informace o bezpečnosti a možných vedlejších účincích vakcín. Podle jednání výboru pro zdravotnictví a ministra školství Plagy však je plánovaná otevřená diskriminace neočkovaných školáků. Nově otevřená očkovací místa umožňují vakcinaci bez předchozí registrace, navíc nemusí... (Řečník se odmlčel, v sále je stále hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokračujte!

 

Poslanec Lubomír Volný: Navíc nemusí nutně vždy splňovat předpoklady nutné k udělení informovaného souhlasu občanem, jehož anamnéza není očkujícímu zdravotníkovi nezbytně nutně známa. Slovenští soudci, advokáti, lékaři a další signatáři výzvy Za děti se opírají o úmluvu o lidských právech a biomedicíně, upozorňují na rizika nehumánního uplatňování medicínských experimentů na lidech s odkazem na totalitární nacistické Německo a Japonsko. Obdobně jako na Slovensku vláda a hlavní média včetně veřejnoprávních neuvádějí důležité informace o negativních zkušenostech s očkováním a propagandisticky tlačí na co největší proočkovanost. Podle amerického úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí zůstává 27 % plně očkovaných lidí nadále přenašeči covidu. Na Seychelách, které jsou nejproočkovanější zemí na světě, nákaza covidem opětovně propukla, a přitom třetina nakažených byla plně očkovaná. Vakcína může poškodit srdce a kardiovaskulární systém, vytvářet krevní sraženiny a působit na nervovou soustavu. Izraelské ministerstvo zdravotnictví zjistilo, že záněty srdečního svalu se objevily hlavně u mladých mužů po podání druhé dávky vakcíny Pfizer. Podle Evropské lékové agentury u vakcíny určené pro děti od 12 let není znám její vliv na šíření covidu a také není známo, co jaké míry mohou očkované děti virus dál přenášet. Očkování dětí nedoporučují němečtí odborníci. Podle britských médií neschvalují očkování pro děti ani odborníci britské vlády. Proti očkování dětí experimentálními vakcínami - jiné nejsou v současné době proti COVID-19 k dispozici - se postavila stovka rakouských lékařů. Podle Světové zdravotnické organizace by děti neměly být proti COVID-19 očkovány, protože o vakcínách prostě nemáme dostatek informací. Je nutné mít na paměti, že ignorace těchto bodů může založit v budoucnosti na mezinárodní soudní spory vedené proti vládě České republiky.

Na základě těchto informací a na základě aktivity slovenských soudců, advokátů, lékařů a dalších signatářů této výzvy, kteří mají ještě těžší zkušenosti s prosazováním totalitárních akcí jejich vlády v rámci nucení lidí k vakcinaci, navrhuji, aby tento bod byl projednán dnes jako druhý - měním to, co je napsáno na papíru - po energetickém zákoně a aby se Poslanecká sněmovna České republiky připojila svým usnesením k této aktivitě a ochránila děti před nebezpečným experimentem neregistrovanou, nevyzkoušenou infuzí, údajně proti COVID-19. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další přihlášený je Marian Bojko. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si dovolil zařadit dnes nový bod s názvem Porušení zákona o České televizi a kodexu České televize v případě takzvané kauzy Lidice ve světle aktuálních nezávislých posudků historiků. Stručně zdůvodním.

Česká televize v den 77. výročí vyhlazení obce Lidice německými nacisty 10. června 2019 odvysílala v rámci pořadu Reportéři ČT reportáž s názvem V předvečer tragédie. Tato reportáž obviňuje zesnulou lidickou občanku Alžbětu Doležalovou, maminku nedávno zesnulého lidického dítěte paní Marie Šupíkové, z údajného udavačství a lidické občany ze záměrného zapomnění na tento neprokázaný čin. Bezprostředně po odvysílání reportáže se starostka obce Lidice a tehdejší předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice (?) obrátily se stížností poukazující na porušení zásady vyváženosti a objektivity celodenního vysílání České televize na vedení České televize a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Danou kauzou Lidice se na základě dopisu přeživších osmi lidických dětí zabýval prezident republiky i předseda Senátu či ministr kultury České republiky, kteří v této věci do Lidic též osobně přijel. Reportáž byla opakovaně projednávána na jednání Rady České televize a byla také podnětem k významnému snížení bonusu generálního ředitele Petra Dvořáka o 800 000 korun.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání volená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ovšem na stížnost odpověděla, že problém má být řešen na úrovni historicko-vědeckého zkoumání. Jednalo se o hluboké nepochopení problému, neboť stížnost nebyla vznesena kvůli přezkumu historické události, ale kvůli porušení zákona o České televizi a kodexu České televize, a to především z hlediska objektivity, vyváženosti a ověřování zdrojů. Ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík nechal vypracovat 14 vědeckých posudků českých a slovenských odborníků, kteří měli přinést odpověď na otázku, zda je možné Alžbětu Doležalovou z Lidic označit s naprostou jistotou a bez jakýchkoli pochybností za udavačku, tak jak to ve své knize učinil Vojtěch Kyncl a jak to v rozporu s kodexem a se zákonem o České televizi v reportáži uvedla Česká televize. V červnu tohoto roku byly posudky zveřejněny, s výjimkou jediného se všechny proti tvrzení historika Kyncla vymezily. To vedlo členku volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, paní Barboru Kořanovou k navržení mimořádné schůze se zařazeným bodem s názvem Postoj volebního výboru Poslanecké sněmovny k reportáži České televize V předvečer tragédie. Přizváni byli zástupci Rady České televize, zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, člen rady Ústavu pro studium totalitních režimů Vojtěch Šustek a starostka obce Lidice Veronika Kelerová. Schůze, která se měla konat včera, 15. 7. 2021 - nebo předevčírem - však byla na poslední chvíli - včera - zrušena, a to poté, co byl podle interních informací na některé účastníky činěn nátlak, aby se z jednání výboru omluvili.

Žádám proto o zařazení tohoto bodu k projednání Poslaneckou sněmovnou, neboť kauza obsahuje znaky patologické snahy o politizaci fungování veřejnoprávních médií a nebezpečnou koncentraci politické a mediální moci v rukou úzké skupiny několika jedinců. Paní Marie Šupíková, dcera lidické ženy Alžběty Doležalové, se již bohužel omluvy od České televize nedožila. Její rodině a divákům však tvůrci a management omluvu stále dluží. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP