(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jako kolikátý bod to chcete zařadit? (Poslanec Bojko: Omlouvám se, jako třetí bod po Lubomíru Volném.) Ano. Nyní Pavel Žáček přihlášený, připraví se Vojtěch Munzar. Požádám službu, jestli by provedla dezinfekci. (Chvíle čekání na pracovníka služby a provedení dezinfekce.) Děkuji. Nyní Pavel Žáček.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za tu denacifikaci. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi v rámci podpory zařazení bodu Informace představitele vlády České republiky o jmenování ředitele BIS citovat ze zápisu schůze výboru pro bezpečnost: "Návrh předsedy vlády České republiky na jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby podle § 4 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. S úvodním vystoupením spojeným s představením kandidáta na funkci ředitele BIS před výbor vystoupil předseda vlády. Ve svém projevu řekl" - jde o doslovný přepis, cituji: "Pokud jde o otázku nominace, respektive návrhu na nového ředitele Bezpečnostní informační služby, já jsem ten návrh učinil po zralé úvaze. Dovoluji si navrhnout pana plukovníka inženýra Michala Koudelku. Je to návrh, se kterým bych chtěl přijít na jednání vlády. Ještě předtím jsem požádal o to, aby tento návrh byl projednán na půdě výboru, respektive aby o tomto návrhu byl výbor informován. Pan plukovník inženýr Michal Koudelka je dlouholetým pracovníkem Bezpečnostní informační služby." Teď vynechám jednu větu. "Já jsem ten návrh učinil proto, abych zajistil kontinuitu ve fungování Bezpečnostní informační služby v době, která je skutečně velmi náročná a která se vyznačuje novými riziky, bezpečnostními hrozbami nebo intenzivnějšími bezpečnostními hrozbami pro Českou republiku. Ten návrh jsem učinil proto, abych přispěl k tomu, že BIS bude nadále působit profesionálně, bude působit nestranně, bude působit v zájmu České republiky, v zájmu občanů České republiky a v mezích zákonných oprávnění. Domnívám se, že zejména pro otázku profesionálního vedení BIS má pan plukovník Michal Koudelka dostatek profesních a lidských zkušeností, a že bude moci tedy garantovat dobré fungování BIS." Děkuji, vynechal jsem jeden odstavec.

Nebojte se, nevlamuji se do pravomocí předsedy vlády Andreje Babiše a nesupluji za něj jeho povinnost předložit výboru, jehož jsem místopředsedou, návrh na jmenování ředitele BIS. Zároveň ovšem upozorňuji, že nejde o žádnou hypotetickou a nereálnou situaci. Zapomněl jsem totiž v úvodu dodat, že budu citovat ze zápisu 31. schůze výboru pro bezpečnost, která ovšem proběhla již dne 14. července 2016. Tím inkriminovaným předsedou vlády, který navrhl jmenování ředitele BIS, tudíž nebyl Andrej Babiš, ale Bohuslav Sobotka. Výbor pro bezpečnost tehdy přijal příslušné usnesení s odkazem na příslušný zákon a doporučil vládě, aby Michal Koudelka byl jmenován ředitelem BIS.

Pro vaši informaci uvádím, že následně premiér Sobotka dne 27. července 2016 potom předložil návrh jmenování ředitele BIS vládě, která ho schválila, a pan ředitel Koudelka byl do čela služby instalován 15. srpna 2016. Všimněme si těch termínů: Výbor projednal 14. července, vláda schválila 27. července, nástup proběhl 15. srpna. Takto to probíhá v civilizované zemi: do maximální možné míry transparentně, aby byla zachována kontinuita ve výkonu zpravodajské činnosti v oblasti národní bezpečnosti České republiky, a to jak směrem dovnitř služby, tak samozřejmě i navenek vůči všem jejím partnerům.

Namísto toho se ale Andrej Babiš bojí, a jeho vláda tudíž zároveň strká hlavu do písku. Je naprosto legitimní a naprosto zodpovědné formulovat z naší strany, to jest z opozice, velmi hlasitě a důrazně otázku, proč se tak děje, proč předseda vlády nekoná a zvyšuje nejistotu a předvídatelnost v oblasti tak důležité pro stabilitu celého našeho zpravodajského aparátu a bezpečnostního výkonu, a to v době před nadcházejícími volbami, kdy zjevně budeme čelit ruské odvetě za úspěch - mimo jiné plukovníka Koudelky a jeho lidí - při odhalení podílu GRU při útoku na muniční sklad ve Vrběticích. A jak všichni dobře víme, toto odhalení drzé ruské operace logicky přineslo zmrazení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Nikdo nechápe, proč Babiš s prodloužením mandátu ředitele BIS otálí. Podle mého názoru tak ukazuje svoji slabost a ohrožuje tím de facto bezpečnost naší země.

Toto bych chtěl objasnit, na tuto otázku chceme jako opozice znát odpověď. Děkuji za pozornost. Podporuji to zařazení ve 12 hodin. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s přednostním právem Radim Fiala, připraven je Vojtěch Munzar.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Mám tady ještě jednu poměrně závažnou informaci, kdy včera pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro CNN Prima NEWS řekl, že ukončením testování zdarma vysíláme signál, že preferujeme očkované. Tak to si myslím, že je důležitá zpráva, kdy pan ministr zdravotnictví chce rozdělit Čechy na očkované a neočkované. Podle mého názoru, pokud si myslíte, pane ministře, že nebudete hradit testy a budete je požadovat do všech veřejných zařízení, městské hromadné dopravy a dalších, tak to znamená, podle mého názoru je to ohýbání Ústavy a je to věc, která je zralá na žalobu k Ústavnímu soudu, protože si myslím, že porušuje Základní listinu práv a svobod každého občana.

Takže já chci navrhnout, aby nám to pan ministr vysvětlil tady jako první bod dnešního dne, a ta informace by mohla být: Informace Ministerstva zdravotnictví a ministra zdravotnictví o rozdělování Čechů na očkované a neočkované.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní Vojtěch Munzar, připraví se Olga Richterová.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolil bych si vám navrhnout zařazení nového bodu pod názvem Stanovisko vlády k plánu 55. Je to plán, který představila Evropská komise a kterým chce naplnit takzvaný klimatický zákon. Domnívám se, že je nutné, abychom i na půdě českého Parlamentu znali stanovisko vlády, znali to, jakým způsobem o tomto plánu bude jednat na Evropské radě, jaká budou stanoviska jednotlivých ministrů.

Já se obávám, že tento plán tak, jak byl představen, může znamenat výrazný zásah a bude znamenat výrazný zásah do české ekonomiky, a nemůžeme ho nechat bez povšimnutí. Jsme ve stavu, kdy naše ekonomika prošla hlubokou krizí. Jsme svědky rostoucí inflace. Jsou skupiny občanů, které velmi pocítily ekonomickou krizi, a budou se stejně jako naše ekonomika několik let vzpamatovávat. A dnes Evropská komise přichází s plánem, který může posílit negativní trendy v ekonomice, to znamená například už zmíněnou inflaci, protože tento plán by přispěl ke zvýšení cen nejenom v energetice, ale i v sektoru bydlení, v sektoru služeb, ve výrobě jednotlivých výrobků, v cestování. Prakticky to bude zásah do celé ekonomiky, protože samozřejmě ceny energií a náklady na dopravu zasahují do všeho.

Evropská komise chce zakázat výrobu aut, chce zakázat prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035. Všichni víme, že česká ekonomika je velmi výrazně postavena na automobilovém průmyslu. To je jeden zásah. Všichni víme, co způsobuje růst emisních povolenek, které byly na začátku roku 2017 v hodnotě nějakých 5 eur za tunu CO2. Dnes se pohybujeme skoro na úrovni 58 eur za tunu a Evropská komise chce administrativními úkony dále zvýšit cenu emisních povolenek, a navíc rozšířit používání emisních povolenek nejenom na velké energetické zdroje, ale například i na lokální kotle, na lokální zdroje vytápění a také například na dopravu.

My jsme na to reagovali, a já využiji příležitosti, že chci poděkovat ctěné Sněmovně, že jsme od 1. ledna 2021 snížili DPH na centrální zásobování teplem z 15 na 10 %, ale musíme si uvědomit, že toto není trvalé řešení. Nemůžeme donekonečna reagovat tímto způsobem na rostoucí cenu emisních povolenek a vláda musí mít plán, jakým způsobem to naše ekonomika zvládne, jakým způsobem to zvládnou naši občané, protože to jistě pocítí v peněženkách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP