(9.40 hodin)
(pokračuje Munzar)

Takže mě by velmi zajímalo, jaký je plán vlády, co vláda chystá, jakým způsobem chce jednat, a proto si dovoluji navrhnout tento bod a navrhuji tento nový bod zařadit po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Munzarovi. Nyní Olga Richterová, připraví se Marek Benda. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Vážený pane předsedající, z toho důvodu, že podporujeme, aby se projednaly tisky 911 a tisky 961, tedy dětské skupiny a různé souvislosti k pěstounům a pěstounství, navrhujeme tisk 944 až za pevně zařazené body a doufáme, že přece jen tato Sněmovna dneska bude pilně pracovat a dojde až k té možnosti, aby se projednala i transformace kojeneckých ústavů. Ještě jednou zdůrazním, rádi bychom, abychom rozhodně projednali jak dětské skupiny, tak sociálně-právní ochranu dětí, tedy úpravu odměn pěstounům a podobně, a proto navrhuji tisk 944 až za pevně zařazené body. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Marek Benda, připraví se Hana Aulická Jírovcová. Ne, už se nehlásí, dobře. Tak v tom případě kolega Ferjenčík po Marku Bendovi. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jenom dva stručňounké návrhy z včerejší schůze, kde mám pocit, že je fakt jedna věc, která spěchá, a to je ta ochrana označení původu, která když se nestihne v reálném čase, tak bůhví, co bude po volbách a jak dlouho se bude ještě s naším panem prezidentem skládat vláda a dávat něco dohromady, tak navrhuji, aby smlouva, druhé čtení, 973 - Ženevský akt Ministerstva průmyslu a obchodu - byla dnes po pevně zařazených bodech a zákon ve druhém čtení, sněmovní tisk 989, ochrana označení původu, také Ministerstva průmyslu a obchodu, byl po dnes pevně zařazených bodech. Je to jakási snaha, abychom toto ještě byli schopni zvládnout. Uvidíme, jestli jí Sněmovna vyhoví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě s přednostním právem pan předseda Fiala, ještě jednou.

 

Poslanec Radim Fiala: Ano, pane předsedající. Jenom krátkou opravu k těm informacím Ministerstva zdravotnictví. Prosil bych to zařadit ne jako první, ale jako druhý bod dnešního programu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Kolega Ferjenčík, připraví se Miloslava Vostrá. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já dávám protinávrh k návrhu kolegy Kováčika k pevnému zařazení zákoníku práce, tuším tisk 317. Navrhuji, aby byl pevně zařazen za tisk 911 podle toho, kde ten tisk 911 skončí, ale aby byl za ním. Myslíme si, že tohle je skutečně věc, která je konsenzuálnější, a stejně tak je naším cílem, aby se podařilo projednat tisk k dětským skupinám, kde se také podařilo najít dohodu. Přijde mi velmi nešťastné, že kontroverzní tisky, u kterých se očekává velká debata, blokují tisky, na kterých je shoda napříč spektrem, takže dávám tento protinávrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, nyní paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem se přihlásila do rozpravy nikoliv, že bych chtěla něco navrhovat, ale chci vás požádat o to, abyste bod, který navrhoval pan kolega poslanec Bojko, pokud možno na dnešní schůzi nezařazovali. Jedná se sice o opravdu trestuhodnou reportáž České televize, na druhou stranu je to dva roky. Týká se to velmi citlivě rodiny. Můžu vám to říct osobně, protože je znám, a nepřejí si, aby tato kauza byla zneužívána před volbami v jakémsi politickém zápalu, když je to věc stará dva roky. Pokud nejsme spokojeni s prací členů Rady České televize, tak k tomu máme jiné metody, například zprávy České televize, které tady leží několik let a s kterými jsme se nebyli schopni vypořádat, ne tím, že do tohoto aktu zasahujeme i věcmi, které jsou pro rodinu velmi citlivé. Přestože souhlasím, že to byla trestuhodná reportáž a že si omluvu určitě od České televize zasluhovali, nemyslím si, že to je téma, které bychom měli využívat teď, při blížících se volbách. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nemám jinou přihlášku do rozpravy. Ještě kolega Munzar upraví asi svůj návrh.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Chci upravit svůj návrh, chci ho dát alternativně. První návrh je zařadit tento nový bod po pevně zařazených bodech, ale před případné pevné zařazení novely zákona o zaměstnanosti, to je těch pět týdnů dovolené. V případě, že by to neprošlo, tak teprve po všech pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Teď už nemohu přijmout přihlášku, leda byste upravovali svoji, protože přihlášky ke změně se podávají jenom do 9.30. (K poslanci L. Volnému.) Já jsem evidoval jenom ty do 9.30. Poslední byl Marek Benda písemně, před ním ti, kteří se přihlásili. Před ním se přihlašovali sice před 9.30, ale neměli ji písemně, takže jsem je evidoval, přesně tři lidi. (Poslanec L. Volný namítá, že hovořila kolegyně Vostrá.) Ale byla přihlášena taky před 9.30. Ne, žádný jiný bod nenavrhovala.

Nyní budeme vypořádávat jednotlivé pozměňovací návrhy. První návrh, který předložil místopředseda Pikal a předseda Faltýnek, je zařadit jako první bod dnešního jednání hlasování o energetickém zákonu.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 216. Nejdřív ale zagonguji, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. (Opět gong.) A jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o tom, že by energetický zákon, u něhož byla uzavřena rozprava, byl dnes hlasován jako první.

Zahájil jsem hlasování číslo 216 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 216, z přítomného 141 poslance pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh je návrh pana předsedy Chvojky, který chce zařadit za pevně zařazené body z předchozích rozhodování, to znamená jako body 3, 4 a 5. Asi budeme hlasovat jednotlivě, protože ty body spolu nesouvisí. Nyní tedy zákon o Policii České republiky jako čtvrtý bod, protože jestli jsme předřadili energetický zákon, máme dva pevně zařazené body, tak jako čtvrtý bod, ano?

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 217 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 217, z přítomných 149 pro 63, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh je jako čtvrtý bod dětské skupiny.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Pane předsedo, dětské skupiny jsou zařazené jako třetí pevně zařazený bod, teď nově čtvrtý. Jenom upozorňuji na tuto nesrovnalost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP