(16.30 hodin)

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji, pane předsedající. Já bych tedy asi jenom podtrhl ta slova, která tady padla z úst mých předřečníků, a to tedy, že bych se vyslovil pro přijetí senátní verze, a to z toho důvodu, že senátní verze jenom upravuje legislativně správně již přijatý sněmovní návrh. Takže prosím Sněmovnu o podporu senátní verze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O totéž požádám paní poslankyni Moniku Obornou za výbor zemědělský, pokud má zájem. Nemá zájem.

V tom případě otevírám rozpravu a první přihlášená je paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych ráda prezentovala názor, který je nejen můj, ale i poslaneckého klubu Pirátů. My jsme nepodpořili tuto novelu tady v Poslanecké sněmovně, když se schvalovala, i když jsme si vědomi, že invazní druhy je potřeba nějakým způsobem regulovat, protože ohrožují biodiverzitu naší krajiny, a nejedná se pouze o zvířata, ale také rostliny.

Co nám tam chybělo, byl národní seznam druhů, který je širší, nebo jsou tam jiné druhy, než je v evropském seznamu, který je součástí té legislativy. A potom, že tam byl pozměňovací návrh, o kterém teď tady byla řeč, který vlastně vykostil dřívější novelu zákona o myslivosti, kde byly změny, které byly nezbytné pro nápravu po kůrovcové kalamitě. Takže si myslím, že ten pozměňovací návrh šel špatným směrem a neudělá dobře českým lesům.

A já jsem se chtěla zeptat pana ministra Brabce: vlastně velmi vítám to, že Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášku, kde jsou zařazeny právě ty české druhy, je tam třeba norek americký, který je velký predátor, takže to je věc, kterou vítám, ale chybí mi tam některé další druhy, které tam nejsou vyjmenovány, tady jich je a) až f), takže je to šest druhů, ale mně tam chybí například jelen sika, který je nepůvodní druh a je velmi ohrožující pro našeho jelena evropského v lokalitách, kde se vyskytují oba tyto druhy. Jelen sika jednak geneticky ohrožuje jelena evropského a v lokalitách, kde se vyskytuje, velmi rychle se množí, tak je předpoklad, že do 20 let úplně vytlačí jelena evropského. To vidím jako problematické a podle mého názoru by měl být chovaný pouze v oborách.

Takže jsem se chtěla zeptat pana ministra, proč v tom seznamu není jelen sika, a potom, tam jsou pouze zvířata, proč tam nejsou také rostliny. Já jsem tady, když jsme to projednávali ve Sněmovně, mluvila třeba o šťovíku alpském, který opravdu dělá problémy jednak v Krkonošském národním parku, v Jizerských horách, kde vytváří ohromné porosty, které ohrožují naši křehkou vysokohorskou flóru. Takže to jsou moje otázky na pana ministra. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Daně Balcarové, nyní Petr Bendl přihlášený do rozpravy v této věci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já se pokusím být stručný, nicméně aspoň pár vět k tomuto materiálu říct musím. Myslím, že o zákonu o invazivních druzích, který jsme nakonec podpořili i s tím vědomím, že siku je třeba řešit. Jsem hluboce přesvědčen po diskusi s odborníky o tom, co se děje, vazba jelen evropský a sika, jak nám mutují a vlastně vytěsňují jelena evropského. To určitě dobře není a je podle mě pro budoucí Poslaneckou sněmovnu a zástupce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství na debatu, jestli se tím zcela vážně nezabývat.

Nicméně Senát nám tento materiál vrátil, protože jsme (mu) poslali v podstatě paskvil. Když se podíváme na to, jaké tam jsou účinnosti u těch jednotlivých - nejenom u zákona, ale i u těch přílepků, pak bylo logické, že Senát zaplať pánbůh se tím zaobíral a vlastně nám to vrátil v podobě, která je ještě přijatelná, protože schválit to v podobě, který schválila Poslanecká sněmovna, podle mě není možné.

Kdo jenom trochu respektuje legislativní proces a vidíte konkrétní znění toho návrhu zákona tak, jak prošel Poslaneckou sněmovnou, pak musí uznat, že zaplať pánbůh, že nám to Senát vrátil. Senát se mnohem víc než vlastním zákonem a věcností toho zákona o invazivních nepůvodních druzích zabýval mysliveckým zákonem, a to proto, že jsme svědky miliardových škod, které se dnes a denně dějí na přírodě, (které?) zažívají zemědělci a hospodáři v lesích, kdy se musí dívat na to, jaké škody jim tam páchá přemnožená zvěř. A to celé je umocněné kůrovcem a vším, co s tím souvisí.

Tenhle dluh bohužel Poslanecká sněmovna - a musím říct vládní koalice - odmítla řešit. My jsme jako opozice tady několikrát navrhovali, aby myslivecký zákon byl Sněmovnou řádně projednán, protože škody, které se na hospodářství lesních i polních dějí, jsou opravdu do astronomických částek, a to jak u soukromých vlastníků, tak u majetku státu. Bohužel tady nebyla vládní vůle hledat nějaký rozumný, přijatelný kompromis, abychom hledali řešení, které tyto škody sníží.

I to je dluh, který do budoucna příští Poslanecká sněmovna bude muset vyřešit. Je jenom smutným mementem, že ministr zemědělství před zhruba rokem a půl sliboval téměř čestným slovem na jednání Senátu, že návrh mysliveckého zákona Sněmovnou projde, bohužel se tak nestalo, a jak říkám, je to ku škodě nejenom státního rozpočtu a rozpočtu soukromých osob, které hospodaří na půdě a v lesích, ale samozřejmě i ku škodě přírody, a to mě mrzí dvojnásob.

Mohli jsme hledat řešení, mohli jsme o nich diskutovat, respektive diskutovali jsme dlouho, ale nakonec díky vládní neochotě projednat už připravené třetí čtení, ve kterém jsme byli, vrátili jsme rozhodnutím Poslanecké sněmovny - já s tím sice nesouhlasil - zpátky do projednání do druhého čtení tak, abychom to takzvaně řádně projednali. Výsledkem je, že nemáme nic, a není ochota vlády řešit tuhle situaci.

Doufám a pevně věřím, že příští vláda najde odvahu tuto situaci popsat tak, jak to udělala i řada senátorů. A doporučuji si přečíst nejenom to, co říkali senátoři za občanské demokraty, ale i ostatní, neboť ta situace je opravdu tristní a přemnožená zvěř nám tu situaci velmi komplikuje. Doufejme, že to příští vláda vyřeší. S těžkým srdcem podpořím asi senátní verzi, protože poslanecká je špatně a invazivní zákon přináší řadu dobrých věcí, o kterých si myslím, že by projít Poslaneckou sněmovnou měly, nicméně jsem přesvědčený, že se nejenom k invazivnímu zákonu, ale i k zákonu mysliveckému musíme v co nejkratší době nebo měla by se Poslanecká sněmovna co nejdříve vrátit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa? Ano, vidím. Prosím pana poslance Babku.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Na rozdíl od svých předřečníků bych chtěl skutečně senátorům poděkovat, protože to, co se nám úplně nepovedlo zde v Poslanecké sněmovně dobře připravit, oni legislativně technicky upravili a napravili to, co nebylo úplně v pořádku. I já si myslím, že tato norma je zapotřebí, že ji musíme schválit. A co se týče mysliveckého zákona, jsem přesvědčen o tom, že budoucí Poslanecká sněmovna dostane do ruky materii takovou, která bude na jedné straně reflektovat potřebu myslivců jako takových a na druhé straně bude reflektovat i věci týkající se ochrany přírody a i škod způsobených zvěří jak na lesních, tak na zemědělských porostech. Takže i já se přimlouvám za to, abychom schválili verzi, která sem přišla ze Senátu Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP