(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásila se stanoviskem klubu paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já jsem se tedy hlásila k tomu předešlému bodu, ale ono se to týká vlastně pana ministra vnitra, tento bod i ten předešlý bod, týká se to požární ochrany. Bylo tady sděleno panem ministrem, že by dobrovolní hasiči měli nosit státní znak. Nevím, jestli pan ministr vnitra ví, že dobrovolné hasiče zřizují obce, nikoliv stát, a že obce dokonce dávají dobrovolným hasičům možnost, aby třeba měli na svých uniformách nebo na svém vybavení znaky, které jsou třeba i od sponzorů, nebo právě znaky těch obcí, nikoliv státu, protože stát je sice může nějakou formou podporovat, ale stát je nezřizuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Nebylo to k věci, musím přiznat, ale jestli nechám pana ministra reagovat s přednostním právem... Jinak je přihlášen pan předseda Bartošek.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážená paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, fakt mě nemusíte školit, kdo zřizuje dobrovolné hasiče, to myslím, že není úplně na výši doby. Já samozřejmě vím, jak to je, nicméně když jsem navštívil poprvé ve své funkci první dobrovolné hasiče a ptal jsem se, co je trápí, tak mi odpověděli, že nejvíc je trápí to, že ten státní znak nosit nemůžou, respektive že to není upraveno zákonem. A jak jsem tak jezdil po České republice, tak jsem se ptal, a prostě ono to hasičstvo to takto cítí. Nevím, s kolika dobrovolnými hasiči jste mluvila, ale minimálně ti, se kterými jsem mluvil já, tak mně přišlo slušné jim vyhovět. Jinak samozřejmě, kdo je zřizuje, kdo je platí, vím, ale trošku bych oponoval nebo trošku bych se bál tady tvrdit, že stát patří do nějaké široké řady sponzorů dobrovolných hasičů, to si myslím, že je trošku přehnané. Pokud se podíváte na dotační politiku Ministerstva vnitra, pokud se podíváte, jak probíhá obnova techniky, tak samozřejmě kromě zřizovatelů tím dalším nejdůležitějším donorem je stát a rozhodně bych stát nedegradoval na úroveň nějakého sponzora. Samozřejmě těch peněz by tam mohlo chodit více, s tím souhlasím, ale jsme samozřejmě limitováni státním rozpočtem a myslím si, že ani opozice neplánuje v případě převzetí moci nějaké zásadní nárůsty pro dobrovolné hasiče. Já si myslím, že spíš obráceně, ale to už je politická diskuse, do toho se nebudu pouštět. Ale chtěl jsem pouze ozřejmit, že samozřejmě vím, kdo zřizuje dobrovolné hasiče. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek. Prosím, řešíme už jiný tisk - 1027/3. Děkuji.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Krátká reakce na pana ministra. Jsem rád, že tento pozměňující návrh podal, protože jsem se s podobnými požadavky u dobrovolných hasičů setkal taky. Já si myslím, že je v pořádku, že dobrovolní hasiči budou mít možnost nosit velký státní znak a užívat ho. Takže za tento pozměňující návrh děkuji.

Co se týká novely o požární ochraně, zde bych chtěl poděkovat jak Ministerstvu kultury, tak i Hasičskému záchrannému sboru za součinnost při tvorbě pozměňujícího návrhu, který jsem podal, a následně si ho osvojil výbor pro bezpečnost. Tady bych vás chtěl požádat o jeho podporu. Týká se to ochrany kulturních památek. Jistě si pamatujete, když v Moravskoslezském kraji vyhořel například dřevěný kostel v Gutech a nebyla prakticky možnost ho zachránit, protože ten požár byl velmi rychlý. To znamená, že tento pozměňující návrh upravuje, že kulturní památky po dohodě s Ministerstvem kultury a Hasičským záchranným sborem, některé z těchto celodřevěných kulturních památek, na které je třeba brát zvláštního zřetele, se dostanou na pult Hasičského záchranného sboru a bude větší šance v případě požáru tyto památky ochránit. Takže ještě jednou děkuji a žádám vás o podporu tohoto pozměňujícího návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, pane ministře, já jsem chtěl ještě zareagovat na tu takovou možná nadbytečnou diskusi o použití státního znaku u dobrovolných hasičů.

Já si myslím, že nejvíc je trápí úplně něco jiného, a to je nedostatek finančních zdrojů. A když se bavíme o tom, že oni jezdí třeba na soutěže ven, tak je potřeba si ale uvědomit, že třeba ne všechny státy kolem České republiky mají hasiče organizované, tedy ty hlavní, státem. Já jsem rád, že my máme třeba jen ty dobrovolné hasiče, protože to by bylo strašně nákladné pro nás. Ale na druhou stranu, oni jsou obecní. Jsou obecní. Nezpochybňuji, že tam bude státní znak, já s tím problém nemám, ale pro ně je prioritní obec, pak teprve stát, protože jsou to naši hasiči. A já jsem rád, že ještě někde zůstali dobrovolní hasiči, protože řada těch jednotek zanikla bohužel po devadesátých letech. A musím znovu říct, že nezpochybňuji ten pozměňovací návrh, ale chtěl jsem říct, že nás opravdu trápí nedostatek vybavení, nedostatek peněz. Je pravda, že se situace zlepšila díky dotacím na hasičárny, ale prostě ti hasiči jsou obecní nebo městští a je potřeba patriotismus těm městům vyzdvihovat. Navíc oni opravdu mají sponzory, je dobře, když to nosí, je to velmi jednoduché. Prostě stát má svůj profesionální hasičský sbor, tam je to namístě. Obce mají své dobrovolné sbory hasičů a tam si myslím, že to úplně namístě není, ale nebudu to zpochybňovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Brázdil, faktická poznámka.

 

Poslanec Milan Brázdil: Pane předsedo, vy jste umožnil tuto diskusi - a já jsem za to rád - reagovat na to, co se tu děje kolem státního znaku. Já vím, že to je mimo mísu, promiňte. Jenom ten pozměňující návrh, který jsem dal za záchranky. Asi nikdo nediskutuje o tom, že záchranka nepatří jenom pod kraje, funguje pro celý stát. A to samé jsem chtěl vyjádřit v tom, že bychom měli mít tu možnost. Nezasahujeme jenom na úrovni nějakých krajů, ale v přeshraniční spolupráci. Tudíž já jsem za to rád. Nechci dál to eskalovat, jen si myslím, že to je možná předzvěst toho, že jednou záchranná služba bude státní, nikoliv čtrnáctkrát jinak. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Volný. A znovu říkám, že už řešíme tisk 1027/4.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já bych chtěl - dobrý den, dámy a pánové - upozornit, pane předsedající, že jste mě ani včera ani dnes nenapomínal za nenošení ochranných pomůcek, ani kolegy zde přítomné v sále. Tak bych vás požádal, abyste učinil zadost nařízení vlády o tom, že všichni musí mít nasazeny roušky, nesmí je mít pod nosem a musí je mít řádně připraveny a používat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak já bych vás na oplátku poprosil, abyste dodržoval jednací řád a faktickou poznámku směřoval vůči svému předřečníkovi. Děkuji. Nebojte, policie vás monitoruje, budete obeslán krajskou hygienickou stanicí, jako všichni ostatní.

Tak ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu ještě? Nikoho nevidím, takže končím rozpravu.

Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj, pan navrhovatel? Není tomu tak. Já poprosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování. Výbor pro bezpečnost navrhuje tuto hlasovací proceduru:

Hlasovat legislativně technické připomínky nebo legislativně technické úpravy, které přednesu. Jsou tři, to bude první hlasování.

Poté bychom hlasovali druhým hlasováním pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost pod číslem A1 až A3, a to jedním hlasováním.

Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu A4.

Následovalo by hlasování o pozměňovacích návrzích výboru pro bezpečnost pod písmenem a číslem A5 až A11, vše jedním hlasováním.

A samostatně pozměňovací návrh paní kolegyně poslankyně Matušovské pod písmenem B.

Závěrečným, šestým hlasováním by byl návrh zákona jako celek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP