(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 46, přihlášeno 168, pro 160, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Razítko bude kruhové, nikoli kulaté. (Potlesk.) Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Upřesňuji, otisk bude kruhového tvaru. (Smích, potlesk.)

Pozměňovací návrh B nyní budeme hlasovat. Je to návrh pana poslance Hamáčka, oprávněnost užití státního znaku sbory dobrovolných hasičů obcí a podniků, hasiči záchranných sborů podniků a spolky působícími na úseku požární ochrany. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Souhlas.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 47, přihlášeno 169, pro 165, proti nikdo, návrh byl přijat.

Děkuji, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh C pana poslance Jelínka a dalších o zachování povinnosti škol vyvěšovat státní vlajku o letních prázdninách. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhovatel? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 48, přihlášeno 169, pro 118, proti 2, návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Za další máme pozměňovací návrh D pana poslance Brázdila, oprávněnost užití státního znaku, velkého státního znaku, zdravotnickou záchrannou službou, tak jak to bylo v předchozím bodu u hasičů. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhovatel? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 49, přihlášeno 169, pro 136, proti nikdo, návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A3, posunutí účinnosti z původně navrženého 1. 1. 2021 na 1. 1. 2022. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 50, přihlášeno 169, pro 166, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivo Pojezný: A za další budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 702, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 51, přihlášeno je 168 poslanců, pro 164, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Všem vám děkuji. Končím třetí čtení tohoto tisku a s přednostním právem se hlásí pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Kolegyně, kolegové, já většinou nevystupuji po schválení zákona, nicméně teď udělám výjimku. Vím, že některé pasáže tady vzbudily velké veselí - otisk kulatého tvaru. Ten zákon možná vypadá nedůležitý, ale on díky tomu pozměňováku, který jste přijali, odstraňuje jednu velkou nespravedlnost vůči dobrovolným hasičům, protože oni se opravdu oprávněně cítili ne poškozeni, ale nějak odsunuti tím, že na svých stejnokrojích nemohou mít státní znak České republiky, a já jsem rád, že na poslední chvíli to Poslanecká sněmovna takto napravila. Je to z mého pohledu i jistý výraz díků a uznání za to, co dobrovolní hasiči dělali a dělají. Já jsem souhlasil s návrhem kolegy Brázdila, že to má platit i pro záchranku, nicméně primárně záchranky jsou krajské, tak očekávám, že když tak z jedné strany budou mít státní znak a z druhé strany krajský, ale to už je na nich, jak si to uspořádají. Ale pokud to máme brát jako výraz díků státu, tak to samozřejmě platí i pro záchrannou službu. Moc vám děkuji, že jste tento zákon schválili. Znovu říkám, možná vypadal takový nenápadný, ale velké části lidí jsme udělali dneska radost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Než otevřeme další bod, přečtu omluvu pana poslance Stanislava Grospiče, který se omlouvá mezi šestnáctou a jednadvacátou z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslankyně Lenka Kozlová dnes mezi devátou a 14.30 ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z odpoledního jednání z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Jaroslav Dvořák dnes mezi 9.00 a 9.30 bez udání důvodu.

K hlasování, paní poslankyně? (Hlásí se poslankyně Černochová.) Nemáte přednostní právo, není otevřený bod. Prosím? (Za klub!) Za klub se přednáší stanovisko v rozpravě. Ještě jsem neotevřel bod, tak jestli chvilku vydržíte.

 

Otevírám bod

 

21.
Návrh poslanců Pavla Růžičky, Andreje Babiše, Jana Hamáčka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1027/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Pavel Růžička, už je na cestě, a zpravodajem garančního výboru, což je výbor pro bezpečnost, je pan poslanec Zdeněk Ondráček. Pana ministra budete muset na chvilku - nenapadlo mě... napadlo, ale to nemůžu říct.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1027/3, který byl doručen 27. května 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1027/4. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před začátkem rozpravy? Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych jenom v krátkosti shrnul, o co se v tomto návrhu zákona jedná, abyste věděli, o čem se bude hlasovat. V první řadě jde o posílení požární bezpečnosti staveb v návaznosti na nešťastný požár domu s pečovatelskou službou v obci Vejprty, takže tento zákon bude jasně stanovovat, kam se v těchto zařízeních budou aplikovat autonomní hlásiče, a to do zařízení, která mají do 50 osob a nad 50 osob.

Tento zákon bude dále upravovat to, že tyto hlásiče budou zdarma svedeny na pult centrální ochrany, kterou provozuje Hasičský záchranný sbor.

Dále tento zákon bude stanovovat kategorie staveb, což bude od 0 do 3, a tyto kategorie umožní zrychlení stavebního řízení a vydávání závazných stanovisek Hasičskému záchrannému sboru.

A další, neméně důležitá věc je připojení kulturních památek a národních kulturních památek taktéž na pult centrální ochrany Hasičskému záchrannému sboru, tak aby bylo možné v co možná nejkratší době detekovat požár v těchto kulturních a národních kulturních památkách. Zase je to v návaznosti na požáry kostelů, které byly dřevěné konstrukce. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP