(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu vicepremiérovi a otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se ještě hlásí z místa? Ještě pan ministr se hlásí z místa do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Jak jsem avizoval, je to legislativně technická poznámka. Je v systému pod číslem 9006. Zní takto: "V článku II se číslo 2020 nahrazuje číslem 2022." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je přípustné jak legislativně technicky, tak i jako pozměňovací návrh ve třetím čtení. Ptám se, kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? (Ministr: Ne. Zpravodaj: Ne.) Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel pozměňovací návrhy a vyjádřil stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobrý den, vážení kolegové. Jak říkal pan ministr, podstata novely tohoto zákona je velice jednoduchá. Jedná se o přenesení sídla Státního oblastního archivu v Zámrsku do Hradce Králové. V rámci toho tisku byly předneseny dva pozměňovací návrhy, pozměňovací návrh A a pozměňovací návrh B. Jenom bych upozornil, že pokud projdou legislativně technické úpravy, tak část druhá pozměňovacího návrhu A a pozměňovací návrh B budou nehlasovatelné, poněvadž se také zabývají účinností tohoto tisku.

Procedura je velice jednoduchá, tedy za prvé nechat hlasovat o legislativně technických úpravách. Dále pozměňovací návrh A, pozměňovací návrh B a zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ale jestli tomu dobře rozumím, tak v případě legislativně technické úpravy jsou tyto nehlasovatelné.

 

Poslanec Jan Kubík: V podstatě pokud odsouhlasíme legislativně technickou úpravu, tak zůstane pouze část 1 pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To si vyjasníme. Má někdo připomínku k proceduře?

Pro jistotu ji schválíme v hlasování číslo 68, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přijetí procedury? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 68, z přítomných 155 pro 130, proti nikdo. Procedura je schválena.

 

Budeme tedy nejdříve hlasovat o legislativně technické úpravě tak, jak ji přednesl místopředseda vlády, pan ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím ještě jednou o stanovisko.

 

Poslanec Jan Kubík: Takže legislativně technická úprava se týká toho, že den 1. ledna 2020 se nahrazuje dnem 1. ledna 2022. Stanovisko souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlas. Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 69. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 69, 156 přítomných, 138 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím ten návrh, který je ještě hlasovatelný.

 

Poslanec Jan Kubík: Takže nyní budeme hlasovat návrh A1. Pozměňovacím návrhem se navrhuje sloučení Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení a Státního okresního archivu Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích do jednoho Státního okresního archivu Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích. Pozměňovacím návrhem je reagováno na nutnost vyřešit kritickou situaci, která panuje v budově, kde sídlí Státní okresní archiv Praha-východ. Stanovisko výboru souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 70, z přítomných 159 pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji?

 

Poslanec Jan Kubík: Nyní zbývá již hlasovat jenom o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 534, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 71 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 71, z přítomných 159 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 35. Tím jsme se vypořádali s blokem návrhů pana ministra vnitra a budeme pokračovat bodem číslo

 

24.
Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové,
Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové
a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 1143/ - třetí čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa paní poslankyně Jana Pastuchová a pan poslanec David Kasal jako zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1143/3, který vám byl doručen 6. srpna 2021. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1143/4. Ptám se zástupce navrhovatelů, paní kolegyně Pastuchové, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? (Ano.) Ano, tak prosím. (Silný hluk v sále.) Ještě chviličku malou, než bude klid ve Sněmovně, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych poděkovala všem spolukolegům poslancům a poslankyním, a ráda je zde vyjmenuji. Pan poslanec Bauer, Hana Aulická Jírovcová, Vít Kaňkovský, Lucie Šafránková, Markéta Pekarová Adamová a Lenka Dražilová. Ještě připojím paní poslankyni Richterovou, která se připojila ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, kterým jsme společně upravili ještě některé věci, které nebyly v původním tisku 1143 zohledněny.

Na jednu stranu mám velkou radost, že jsme tento sněmovní tisk dotáhli až sem do třetího čtení. Na druhou stranu nemám radost z toho, že tento zákon nebyl předložen kolegy nebo paní ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Měla na to opravdu čtyři roky a já znova zopakuji, že jsme na výboru pro sociální politiku několikrát všichni napříč politickým spektrem upozorňovali na to, že pokud nám nebudou předloženy zákony, které jsou potřeba, a bude hrozit, že by se nezměnilo vůbec nic, tak se do toho pustíme poslaneckou iniciativou.

Nestalo se nic, poslaneckou iniciativou jsme se do toho pustili a dnes budeme hlasovat o druhé části změny zákona o sociálních službách. Mám velikou radost, že první část, což bylo navýšení příspěvku na péči v pobytových službách ve třetím a čtvrtém stupni, prošla i Senátem bez toho, aby Senát nám tento sněmovní tisk vrátil. Mám z toho radost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP