(15.40 hodin)
(pokračuje Balcarová)

A mám pár otázek. Proč s návrhem nepřišla vláda včas, aby mohl být návrh projednání standardně? Proč máme omezovat transparentnost a předvídatelnost rozhodování, když se o problému vědělo již před rokem? A proč v případě dvou předmětných staveb nebyla udělena výjimka Ministerstvem životního prostředí?

Nemohu tedy jako zpravodajka souhlasit s projednáním ve zrychleném režimu, a navrhuji proto Sněmovně, aby tisk 1304 byl projednán ve standardním režimu, a to i kvůli času potřebnému na doplnění vyjádření Evropské komise. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho poslance, a je to pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já jsem chtěl říct jednu věc. My jsme tady vždycky, když jsme se bavili o urychlení výstavby nových staveb, našli shodu, a musím říct, že bohužel i naše některé snahy pořád jsou omezovány účelově některými lidmi z řad občanské veřejnosti, viz obchvat Jaroměře. Klasický příklad, kdy se jedná o peníze, bohužel ten dotyčný je erudovaný v soudním právu, takže to vypadá tak, že se bude pokoušet prolomit tu čtyřistašestnáctku v novelizované verzi tak, jak jsme ji tady všichni schválili.

Já si myslím: to, jestli Evropská komise se k tomu má vyjádřit nebo nemá, je další krok toho jednání a já bych na vás na všechny chtěl tady apelovat, že D1 je vlastně páteřní komunikace, spojka českých zemí s Moravou a Slezskem, a že je to natolik důležitý bod, a navíc ta EIA už tam proběhla. To, že se to nepodařilo, tak to budeme řešit tady ještě mnohokrát, protože holt bohužel naše stavební právo v oblasti liniových staveb je pořád nedostatečné. Příští Sněmovna se tomu bude muset věnovat a podle mě intenzivněji než my. To je potřeba říct, protože skutečně představy byly nějaké, ale ta realita je zase jiná. A zase se dostáváme do časových skluzů, které ohrožují životy občanů, ohrožují naši ekonomiku, konkurenceschopnost v rámci Evropy a celého světa.

Já si myslím, že tady v tuto chvíli není prostor na to, říkat, že by se to mělo dělat v normálním řízení. Všichni víme, že volbami padají všechny nedokončené zákony takzvaně pod stůl a že zase budeme zdržovat a posouvat termín projednání tohoto problému o několik měsíců, ne-li let.

Takže já bych prosil, abychom skutečně vzali trošku rozum do hrsti, abychom se toho nebáli a zkusili tady tento návrh zákona projednat v zrychleném čtení tak, abychom ho mohli poslat samozřejmě k posouzení Senátu a ten ho ještě posoudil tak, aby mohl přijít v platnost. Věřím, že v Senátu nakonec také zvítězí zdravý rozum, i když oni tam trošku se víc zabývají tou podstatou těch zákonů, zákonností, porovnáním s různými právy. Je to jejich úkol, nicméně já se domnívám, že i senátoři žijí v různých oblastech naší republiky a vidí, že naši lidé stavby prostě potřebují dotáhnout do konce, že nakonec zvítězí zdravý selský rozum a že se nám to podaří. Prosím, schvalme to ve zrychleném čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se ještě přihlásil do diskuse poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne. Děkuji. Stručně navážu na Ivana Adamce. Jsem jeden z předkladatelů, který se podepsal tady pod ten návrh, a reaguji tím i na paní zpravodajku Balcarovou. My - prosím, a je to v dobrém - nenutíme, nenutíme vás, my opravdu v dobrém prosíme, aby se tady ve Sněmovně ta shoda našla. A víte, paní kolegyně nebo kolegyně a kolegové, já jsem u toho příběhu byl už v minulém volebním období od roku 2013, 2014 a vím, Ivan Adamec tady taky u toho byl na hospodářském výboru v předchozím volebním období. My jsme opravdu tehdy hasili požár a problém s propadajícími EIA u těch deseti velkých strategických infrastrukturních staveb. Už tehdy jsme ukázali, možná to byl nějaký předvoj nebo v uvozovkách předkrm budoucím dohodám nad liniovým zákonem, nad tou čtyřistašestnáctkou, že nehledě na politický dres se u staveb, které považujeme za strategické, důležité pro rozvoj státu, pro ekonomiku, pro rozvoj regionů a pozor - a tady se opět obracím směrem k paní poslankyni Balcarové - i pro ekologii v těch obcích, které teď doprava zatěžuje, kde jim jezdí pod okny, denně hlučí a jsou tam exhalace, že se na tom dokážeme shodnout. Tehdy v tom velkou roli - a patří se za to poděkovat, říct to tady znovu, zpětně, veřejně - sehrál tehdejší premiér za sociální demokracii Sobotka, který osobně vyjednával ty výjimky, těch deset staveb, vlastně i koncepci toho zákona, změny právě v Evropské unii, aby došlo ke shodě, abychom nenarazili, povedlo se mu to tehdy a patří mu za to velké poděkování.

A tohle jsou dvě z nich, proto jsme s tou prosbou teď přišli, a já tedy, když mě Marian Jurečka oslovil - zase je to možná nějaký symbol, podívejte se, jak jsme se tu zhádali politicky před chvíli ve stínu voleb, ale na tomhle se dokážeme dohodnout, prostě napříč více stranami. Když mě Marian Jurečka oslovil na konci srpna, tak jsem neváhal ani vteřinu, protože já to tedy nevnímám tak, že bychom prodlužovali tu EIA. Ona je vydaná, je rozhodnuto, je to posouzeno, my opravdu pouze chceme ten právní stav, ty vztahy paragrafů v rámci zákona o EIA, narovnat a říct, že pokud tedy dochází k nějakým odvoláním, často procesním, pouze z procesních důvodů, tak že v těch dalších stupních, v navazujících řízeních, se bere za to, že byla vydána v době, kdy EIA byla platná, a nemusí se celá opakovat. Nic víc, nic míň. A buďme k sobě upřímní. Opět zůstanu u toho příkladu, který řekl Ivan Adamec, ta Jaroměř. To já to musím říct a možná teď budu trochu provokativní - mně to fakt přijde jako s dopingem a dopingovou kontrolou. My vždycky něco vymyslíme, uděláme zákon, uděláme liniové stavby. Odpracovali jsme tady zákon stavební, ale zase ti, kteří to chtějí zneužít a budou dvě minuty před půlnocí, na konci lhůty, datovou schránkou posílat nějaké odvolání pouze z procesních důvodů, ne obsahových - k tomu obsahu, k té věci - ale pouze, že chtějí přezkoumat, jestli byly dopisy odeslány řádně, jestli se řádně vyjádřily všechny dotčené orgány státní správy a tak dál, zkrátka v tom začarovaném kruhu zůstaneme. Jaroměř je typickým příkladem toho, s čím se tam teď ŘSD potýká.

Říkovice-Přerov, Hulín-Fryšták nejsou... není to můj region, primárně žiju dálnicí D35, takže mám informace zprostředkované od kolegů, ale nevím o tom, že by tam ŘSD se chovalo k lidem nějakým hrozným způsobem, že by tam ničilo nějaké ekologicky cenné oblasti a podobně. Možná kolegové z Olomouckého kraje můžou na mě navázat a upřesnit, vím o tom, osobně jsem se ptal generálního ředitele Radka Mátla. On tam jezdí, snaží se jednat, snaží se tu dohodu najít, ale zkrátka odpůrci jsou takoví, jací jsou, a opět zneužívají to složité, komplikované nastavení naší legislativy.

A já jenom budu doufat, že jednou, až třeba začne fungovat stavební zákon, tak že i těmhle problémům se vyhneme. Dneska zkrátka tady chceme pomoci dvěma stavbám, posledním z toho seznamu deseti, a já tedy prosím, abyste se přiklonili k tomu našemu návrhu a dali šanci je dokončit. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Polanský z dnešního jednání od 15.30 do 16 hodin z pracovních důvodů.

Slovo má pan poslanec Milan Feranec, přihlásil se. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, nestává se to často, že bych chválil opozici, ale to tady musíme skutečně poděkovat panu Jurečkovi za podání, iniciaci toho návrhu i za ta slova, která říkal kolega Adamec, a pro mě je tento návrh zákona pochopitelně řešení na poslední chvilku - to všichni víme, že to je řešení - ale takovým ostrůvkem racionálního myšlení v tom našem nešťastném předvolebním čase. A takhle to je, takže já jenom prosím, dokončeme to projednávání, zachovejme ostrůvek té pozitivní deviace, jak se vyjádřil, myslím, některý pan prezident, a já skutečně jsem pro a horuji pro schválení toho návrhu, protože to nakonec děláme pro ty lidi v Přerově, na Moravě, v Hulíně a tak dále. Takže skutečně si toho velmi vážím, té debaty, a prosím o podporu toho návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Žádnou další přihlášku už do rozpravy nemám, takže končím obecnou rozpravu.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Není, ani navrhovatel, ani paní zpravodajka, takže nyní rozhodneme podle § 90 odstavec 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. (Gong.) Já zagonguji.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1304 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP