(15.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Počkám přece jenom ještě. Je tady zájem o odhlášení, takže vás odhlásím a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Pro jistotu ještě jednou zopakuji, o jakém usnesení budeme hlasovat, takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1304 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 81, přihlášeno 117 poslanců, pro 98, proti 2. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže končím podrobnou rozpravu.

Případně se táži, zdali je zájem ještě o závěrečná slova? Není, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Mariana Jurečky, Zbyňka Stanjury, Martina Kolovratníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1304."

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 82, přihlášeno 118 poslanců, pro 102, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končí. (Potlesk některých poslanců.)

 

Otevřeme další bod číslo

 

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 870/8/ - vrácený Senátem

Upozorňuji, že projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 14. září tohoto roku v rozpravě. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 870/9.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a vítám zde opět také senátora Petra Šilara.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Dne 14. září bylo přerušeno vystoupení poslance Leo Luzara, takže vám, pane poslanče, opět uděluji slovo, abyste mohl pokračovat. Pan poslanec Adamec se hlásí z místa, mám tady dvě faktické poznámky. Jenom připomenu, to je asi ještě z minula, nebo nevím, Olga Richterová a Jan Zahradník, ale to je po tom přerušeném vystoupení. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážený pane senátore, dámy a pánové, já se pokusím v krátkosti navázat na svou včerejší řeč, ale budu již věcný k senátnímu návrhu. Myslím si, že osvětu, kterou jsem provedl v rámci přípravy tohoto materiálu, již opakovat nemusím, a nebudu také zdržovat průběh dnešního dne.

Tato novela 870 proběhla ve velké diskusi v Poslanecké sněmovně hlavně na hospodářském výboru. Byly uspořádány různé semináře, byly uspořádány různé debaty týkající se výstupu a já považuji to, co Poslanecká sněmovna schválila, za docela dobrý kompromis. Nikdo není stoprocentně uspokojen, ale myslelo se asi na všechno to, co je důležité. Všechny obory, které jsou zde v rámci POZE pojmenovány, měly šanci, tu šanci využily a snažily se do tohoto návrhu dát to, co by pomohlo tomuto oboru se posunout dále.

To, co se stalo v Senátu, o to více mě mrzí, protože jsem očekával, že Senát provede minimální úpravy, dokonce u věcí, u kterých jsme si my tady ve Sněmovně nebyli až tak dalece jisti, přesto aby byl možná lepší výklad, aby bylo lepší chápání v rámci zákona. Co se ale vrátilo ze Senátu jako tisk 870, považuji za novou praxi možná Senátu, ale spíše ministerstva, protože ministerstvo vzalo řekl bych komplexní pozměňovací návrh, který se mu nepodařilo připravit v rámci Sněmovny nebo byl v rámci Sněmovny kritizován, a předložilo ho senátorům, aby ho vkomponovali do tohoto zákona. Jedná se mi o transpozici RED II. Je to problém, protože proč potom má Sněmovna tyto zákony projednávat, když vlastně velká změna tohoto zákona jde už ze Senátu, kde ji nemůžeme jakkoliv upravit, pouze zamítnout, nebo schválit? Zákonodárce, když upravoval Ústavu a stanovoval postup schvalování zákonů, dle mého názoru nepočítal s tím, že Senát bude ten první zákonodárný, byť tu možnost má, ale ten zákon v tomto případě takhle není stavěn, aby takovou rozsáhlou změnu provedl.

Proto když se dívám na informaci, kterou jsme ze Senátu k tomuto senátnímu tisku u nás pod číslem 870 dostali, mě napadají otázky - a to otázky, zda opravdu senátoři věří, že se jedná pouze o technickou část transpozice směrnice RED II. Já o tom nejsem přesvědčen, protože my jsme tu debatu měli docela obsáhlou a velkou k této věci v rámci hospodářského výboru, a například debata kolem přimíchávání biopaliv, což bylo téma z pravého rohu Sněmovny, které tam zaznívalo docela energicky, ke kterému jsem se osobně přidal, že se mi to nelíbí, ta úroveň, která tam byla, se tam dostala z druhé strany. Protože už se tam nehovoří o tom přimíchávání jednotlivých, ale v komplexu. Jinými slovy, ministerstvo dosáhlo svého, masivně se v České republice bude přimíchávat, Evropa bude tleskat, ale zákonodárci, aspoň ti, kteří sedí ve Sněmovně, byli obejiti. To považuji za určitou chybu, nebo nechci-li použít, určitý trik, který se podařil ministerstvu v této věci udělat.

Tady bych si možná i pomohl tím, že použiji-li výraz kolegů "my nepokleknem před Evropskou unií", tak tady se senátorům podařilo připravit ten návrh tak, že my vlastně "lehnem před Evropskou unií", protože v rámci takzvané technické transpozice vyřadili rozhodování místního parlamentu, domácího parlamentu o této věci a možnost vůle si určit, jestli opravdu chceme, nebo nechceme přimíchávat, a hlavně v jakém poměru chceme nebo nechceme přimíchávat, jaká kvalitní biopaliva chceme nebo nechceme přimíchávat, jestli chceme ta jednoduchá, první úrovně, řepková a další, anebo ta druhá a následná, nebo syntetická. Ne, stanovila povinnost pro všechny výrobce do určitého roku, že musí. Toto nepovažuji za správné a toto je docela vážný problém, který se tam objevil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP