Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
20/1987Zákon České národní rady o státní památkové péči4
57/1987Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb.,kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení1
11/1988Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky1
19/1988Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví1
44/1988Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)5
61/1988Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě7
62/1988Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu2
100/1988Zákon o sociálním zabezpečení3
102/1988Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím1
114/1988Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení2
149/1988Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení1
188/1988Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce1
74/1989Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví1
16/1990Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem1
61/1990Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami1
83/1990Zákon o sdružování občanů3
87/1990Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník1
110/1990Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců1
113/1990Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.1
116/1990Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor1

<<1234567>>ISP (příhlásit)