Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
125/1990Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení1
146/1990Vyhláška Státní banky československé, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů1
180/1990Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů1
200/1990Zákon České národní rady o přestupcích16
202/1990Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách11
210/1990Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu2
260/1990Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení1
300/1990Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů1
313/1990Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb. Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku1
403/1990Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd2
459/1990Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení1
500/1990Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby1
505/1990Zákon o metrologii1
526/1990Zákon o cenách3
527/1990Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích1
529/1990Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd1
531/1990Zákon České národní rady o územních finančních orgánech4
565/1990Zákon České národní rady o místních poplatcích9
2/1991Zákon o kolektivním vyjednávání1
73/1991Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.1

<<12345678>>ISP (příhlásit)