Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
87/1991Zákon o mimosoudních rehabilitacích1
92/1991Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby2
144/1991Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení1
163/1991Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany2
172/1991Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí2
182/1991Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení1
220/1991Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře1
229/1991Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku6
242/1991Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi1
265/1991Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen5
282/1991Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa1
306/1991Zákon o změnách v sociálním zabezpečení1
388/1991Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí2
394/1991Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky1
424/1991Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích7
451/1991Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky1
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)28
483/1991Zákon České národní rady o České televizi1
484/1991Zákon České národní rady o Českém rozhlasu1
490/1991Zákon o způsobu provádění referenda1

<<123456789>>ISP (příhlásit)