Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
403/1990Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd1
457/1990Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.1
505/1990Zákon o metrologii3
526/1990Zákon o cenách5
527/1990Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích1
530/1990Zákon o dluhopisech1
531/1990Zákon České národní rady o územních finančních orgánech9
545/1990Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon1
565/1990Zákon České národní rady o místních poplatcích7
73/1991Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.1
92/1991Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby4
163/1991Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany2
182/1991Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení1
220/1991Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře4
229/1991Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku3
231/1991Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích2
242/1991Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi1
265/1991Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen7
282/1991Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa3
283/1991Zákon České národní rady o Policii České republiky8

<<123456789>>ISP (příhlásit)