Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 21k návrhu na zřízení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací (2. července 1996) 
č. 22k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (2. července 1996) 
č. 23k informaci předsedy volební komise Poslanecké sněmovny o lhůtách na podání návrhů poslaneckých klubů (2. července 1996) 
č. 24k návrhu na zasedací pořádek v jednacím sále Poslanecké sněmovny (2. července 1996) 
č. 25k návrhu předsedy Poslanecké sněmovny na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny (4. července 1996) 
č. 26k návrhu volební komise Poslanecké sněmovny na volbu členů stálých delegací do meziparlamentních organizací (4. července 1996) 
č. 27k návrhu volební komise Poslanecké sněmovny na ustavení stálých komisí Poslanecké sněmovny (4. července 1996) 
č. 28k návrhu volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací do meziparlamentních organizací (4. července 1996) 
č. 29k návrhu na určení ověřovatelů pro 3. schůzi Poslanecké sněmovny (23. července 1996) 
č. 30k zákonodárnému procesu ve stavu legislativní nouze (23. července 1996) 
č. 31k účasti členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny (23. července 1996) 
č. 32k žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry (25. července 1996) 
č. 33k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (25. července 1996) 
č. 34k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky (25. července 1996) 
č. 35k návrhu volební komise na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (25. července 1996) 
č. 36k návrhu volební komise na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky (25. července 1996) 
č. 37k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 9/ (25. července 1996) 
č. 38k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení (25. července 1996) 
č. 39k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996 /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení (25. července 1996) 
č. 40k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu /sněmovní tisk 6/ -prvé čtení (25. července 1996) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)