Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 41k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států podepsaný v Oslu dne 14. června 1994 /sněmovní tisk 7/ - prvé čtení (25. července 1996) 
č. 42k návrhu rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám (25. července 1996) 
č. 43k návrhu pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1996 (25. července 1996) 
č. 44k návrhu volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (25. července 1996) 
č. 45k návrhu volební komise Poslanecké sněmovny na volbu členů stálých delegací do meziparlamentních organizací - druhé kolo volby (25. července 1996) 
č. 46k návrhu na určení ověřovatelů pro 4. schůzi Poslanecké sněmovny (26. července 1996) 
č. 47k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření se státním majetkem (26. července 1996) 
č. 48k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení (26. července 1996) 
č. 49k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení (26. července 1996) 
č. 50k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení (26. července 1996) 
č. 51k návrhu na určení ověřovatelů pro 5. schůzi Poslanecké sněmovny (1. října 1996) 
č. 52k účasti guvernéra České národní banky na schůzi Poslanecké sněmovny (1. října 1996) 
č. 53k návrhu na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň, stanovení počtu členů a způsobu jejich volby (1. října 1996) 
č. 54k návrhu na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno, stanovení počtu členů a způsobu jejich volby (2. října 1996) 
č. 55k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě /sněmovní tisk 1/ - druhé čtení (2. října 1996) 
č. 56k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení (2. října 1996) 
č. 57k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení (2. října 1996) 
č. 58k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, podepsaný v Oslu dne 14. června 1994 /sněmovní tisk 7/ - druhé čtení (2. října 1996) 
č. 59k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou neúčast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů (2. října 1996) 
č. 60k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení (2. října 1996) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)