Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 61k účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na schůzi Sněmovny (2. října 1996) 
č. 62k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně návrh antidumpingového zákona (2. října 1996) 
č. 63k návrhu rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní tisk 60/1/ (2. října 1996) 
č. 64k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 11/ (2. října 1996) 
č. 65k informaci rozpočtového výboru ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1996 (2. října 1996) 
č. 66k návrhu organizačního výboru na rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 1997 /sněmovní tisk 64/ (2. října 1996) 
č. 67k návrhu poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení (2. října 1996) 
č. 68k odpovědím členů vlády na písemné interpelace poslanců (3. října 1996) 
č. 69k návrhu poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení (3. října 1996) 
č. 70k návrhu poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení (3. října 1996) 
č. 71k návrhu poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 25/ - prvé čtení (3. října 1996) 
č. 72k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb. /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 73k vládnímu návrhu zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 74k vládnímu návrhu zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 75k vládnímu návrhu zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 76k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 77k vládnímu návrhu zákona o státním podniku /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 78k vládnímu návrhu zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 79k vládnímu návrhu zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 80k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení (4. října 1996) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)