Sněmovní tisky
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 190/0 Novela z. o zvláštních řízeních soudních Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 273/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 263/2019 Sb.
 626/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 634/0 N. z. - zahrádkářský zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 221/2021 Sb.
 695/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona Schváleno, 330/2021 Sb.
 917/0 Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 938/0 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 50/2021 Sb.
 1007/0 N.z.o podmínkách poskytování sdíleného ubytování Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1232/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1239/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1240/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1241/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)