Sněmovní tisky
Ing. Jan Bauer - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 55 tisků. (2. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 375/0 Novela z. - správní řád Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 396/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 422/0 Novela z. o ochraně ovzduší Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 425/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona Vráceno
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 467/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 44/2020 Sb.
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 662/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 701/0 Novela z. o státní sociální podpoře - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 730/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 918/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 39/2021 Sb.
 941/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 942/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)