Stenografický zápis 28. schůze, 20. března 2008


(Jednání zahájeno v 9.10 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Václav Exner


15. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 424/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


41. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení

Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek
Poslanec David Kafka
Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek
Poslanec Jiří Petrů
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec David Kafka


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 398/ - druhé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


88. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení

Poslanec Boris Šťastný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Milan Urban
Poslanec Radko Martínek


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení

Poslanec Václav Exner
Poslanec David Rath
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 10.17 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jan Schwippel
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Marek Benda
Poslanec Milan Urban
Poslanec Marek Benda
Poslanec Juraj Raninec
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Juraj Raninec
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


85. Ústní interpelace

Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Karel Černý
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


Přihlásit/registrovat se do ISP