Stenografický zápis 64. schůze, 4. listopadu 2009


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Exner
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.45 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


58. Návrh poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - třetí čtení

Poslankyně Marcela Mertinová
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Alena Páralová


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 920/3/- vrácený Senátem

Senátor Vítězslav Jonáš
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Hrnčíř


117. Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury /sněmovní tisk 549/3/- vrácený Senátem

Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Karel Šidlo
Senátor Jiří Nedoma
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Přemysl Rabas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.12 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Senátor Jiří Nedoma


118. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/4/- vrácený Senátem

Poslanec Ladislav Skopal
Senátor Jan Hálek


119. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 882/2/- vrácený Senátem

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Tom Zajíček


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Miroslav Svoboda


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 801/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Petr Braný
Poslanec Petr Tluchoř


68. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Tluchoř


69. Návrh na volbu členů (3) Vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal


71. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


72. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Petr Tluchoř


73. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Petr Tluchoř


74. Návrh na volbu předsedy Vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


75. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu - 2. kolo

Poslanec Petr Tluchoř


76. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky - 2. kolo

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř


71. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


72. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Petr Tluchoř


73. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Petr Tluchoř


75. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu - 2. kolo

Poslanec Petr Tluchoř


74. Návrh na volbu předsedy Vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


76. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky - 2. kolo

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


93. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2009 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2008) /sněmovní tisk 754/

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Michal Doktor


94. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2008 /sněmovní tisk 780/

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Vidím


95. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2008 /sněmovní tisk 874/

Poslanec Michal Doktor


96. Zpráva o finanční stabilitě 2008 /sněmovní tisk 875/

Poslanec Michal Doktor


97. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2009 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2009) /sněmovní tisk 893/

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Michal Doktor


78. Vládní návrh na vyslání sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu v Afghánistánu /sněmovní tisk 934/

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Michael Hrbata
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták


114. Zpráva vlády o tendru na odstranění ekologických zátěží

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř


74. Návrh na volbu předsedy Vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP