Stenografický zápis 64. schůze, 5. listopadu 2009


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Suchánek
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Václav Exner


120. Návrh na změnu usnesení č. 72 ze dne 27. října 2006

Poslankyně Michaela Šojdrová


74. Návrh na volbu předsedy Vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


68. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Jan Vidím


79. Zpráva vlády o řešení problematiky tzv. bytového fondu OKD se záměrem ochrany oprávněných práv nájemníků a zachováním závazků předkupního práva za podmínek uvedených ve smlouvě o prodeji z roku 2004

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jiří Carbol
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Cyril Zapletal
Poslankyně Milada Halíková


111. Vysvětlení ministryně zdravotnictví k povolení sloučení zdravotních pojišťoven

Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka


27. Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/ - prvé čtení

Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jaroslav Klein
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Klein
Poslanec Jan Babor


23. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Petra Braného, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Juraj Raninec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Juraj Raninec
Poslanec Jiří Čepelka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 746/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Marcela Mertinová


25. Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 762/ - prvé čtení

Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Ladislava Zelenková
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


116. Ústní interpelace

Poslanec Václav Šlajs
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Šlajs
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jiří Petrů
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Krajíček
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Petr Krill
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Petr Krill
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslankyně Věra Jakubková
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Petr Bratský
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Petr Bratský
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Petr Krill
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Ladislav Velebný
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec František Novosad
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Petr Bratský
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 16.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP