(18.30 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Druhá věc. Já jsem slíbil opravdu, a bude to zítra na vládě, protože ta věci není logická a není příjemná, dám v devadesátce novelu zákonů, kde opravdu jsou počty členů v těchto důležitých komisích zřízeny na sedm, takže Sněmovna bude muset rozhodnout o navýšení těchto počtu členů na ten počet, aby tam byly zastoupeny všechny politické strany, které máme ve Sněmovně. Takže věřím, že to podpoříme, aby do budoucna nemuselo docházet k těmto hádkám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan kolega Luzar. Jsme pořád ve všeobecné rozpravě. Prosím, pane místopředsedo.

 

Poslanec Leo Luzar: Já už budu opravdu velice krátký, pane předsedající. Omlouvám se, že zdržuji, ale zásadou KSČM je poměrné zastoupení. My jsme o to velice dlouho bojovali a nebylo to vždycky samozřejmostí. Byli jsme tou stranou, která byla vždycky dávána bokem. A byli to i kolegové ze sociální demokracie, kteří dlouho na to mlčeli, že jsme bývali jako strana dáváni bokem. A já si myslím, že poměrné zastoupení je správné. Ano, my to neděláme proto, abychom měli ta křesla. Prostě ano, nebudeme je mít. Bohužel, volby dopadly tak, jak dopadly. Ale věřím tomu, že ta džentlmenská dohoda tady existuje. A ta dohoda je, že prostě se ty výbory navýší, tedy ty komise, pardon. A s tím my počítáme a bereme, že je to zastoupení všech, abychom měli informace z těchto důležitých orgánů, budeme mít. Nebude to teď, bude to třeba v únoru, v březnu, nevím. Ale bude. A na tom jsme se shodli na této komisi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jestli se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Budeme pokračovat v rozpravě podrobné. Nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Pan předseda Chvojka se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem avizoval, u všech těchto komisí budu navrhovat paritní, většinový systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tedy budeme hlasovat. Hlasovat můžeme pouze o způsobu ustavení té komise, tzn. budeme hlasovat o principu poměrného zastoupení a o principu parity, řešeno většinovou volbou. O tom budeme rozhodovat nyní, o návrhu pana kolegy Chvojky.

Zahájil jsem hlasování číslo 39 a ptám se, kdo je pro většinovou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 39, z přítomných 176 pro 63, proti 89, návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat pro princip poměrného hlasování v hlasování číslo 40, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 177 pro 105, proti 55, návrh byl přijat.

 

Ustavili jsme komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby s tím, že má ze zákona sedm členů a bude obsazena principem poměrného zastoupení.

 

Děkuji, předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý večer všem. Vidím, pan ministr se hlásí. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já nevím, jestli jsem dobře postřehl, jak dával hlasovat pan místopředseda předtím. Myslím, že v obou případech řekl většinou nebo poměrné. Ne? Není tomu tak? (Reaguje na hlasy z pléna.) Bylo to správně? Já jen aby to bylo jasné po tom, jak se hlasovalo. Nezpochybňuji hlasování, ale jen potom pro stenozáznam, že jsem měl dojem, že u obou jste to řekl stejně, i když to byly dva návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám za to, že bod 9 je ukončen. Stále nám tam svítí.

 

Takže otevírám bod číslo

 

10.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 145 zákona číslo 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Předkládám proto tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna za prvé zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu skládající se ze sedmi poslanců; za druhé stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se písemně nepřihlásil nikdo. Podívám se, jestli se někdo hlásí ze sálu. Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo o slovo? Pan ministr Chvojka.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Já stejně jako u všech těch jiných komisí navrhuji většinový princip, paritní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. Nějaké další přihlášky do rozpravy? Není tomu tak, takže končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrzích. Nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu, tedy o návrhu na většinový systém naplnění komise.

 

Zahajuji hlasování o většinovém naplnění stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu. Kdo je pro, zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování číslo 41 bylo 61 pro, 93 proti (přihlášeno 175), návrh byl tedy zamítnut.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o ustavení komise tak, že se bude ustavovat podle poměrného systému.

Zahajuji hlasování číslo 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Pro bylo 99, proti 51 poslanců (přítomno 175). Pro přijetí usnesení bylo potřeba 88, usnesení bylo přijato.

 

Poslanecká sněmovna tedy zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu skládající se ze sedmi poslanců a stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Děkuji. Končím bod číslo 10.

 

Otevírám bod číslo

 

11.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 21 zákona číslo 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství skládající se ze sedmi poslanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP