(14.40 hodin)
(pokračuje Vostrá)

Hospodářský výbor:

322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu

327 - Ministerstvo dopravy

328 - Český telekomunikační úřad

344 - Úřad průmyslového vlastnictví

349 - Energetický regulační úřad

353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

373 - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

374 - Správa státních hmotných rezerv

375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ústavněprávní výbor:

336 - Ministerstvo spravedlnosti - část správní (a souhrn celé kapitoly)

355 - Ústav pro studium totalitních režimů

358 - Ústavní soud

Výbor pro obranu:

307 - Ministerstvo obrany

308 - Národní bezpečnostní úřad

Výbor pro bezpečnost:

305 - Bezpečnostní informační služba

314 - Ministerstvo vnitra - část bezpečnostní, požární ochrana a souhrn celé kapitoly

336 - Ministerstvo spravedlnosti - část vězeňství

376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů

378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Výbor pro sociální politiku:

313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výbor pro zdravotnictví:

335 - Ministerstvo zdravotnictví

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu:

321 - Grantová agentura České republiky

333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

334 - Ministerstvo kultury

361 - Akademie věd

377 - Technologická agentura České republiky

Volební výbor:

372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj:

314 - Ministerstvo vnitra - část správní

317 - Ministerstvo pro místní rozvoj - finanční vztahy k rozpočtům územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti (sešit G)

Výbor pro životní prostředí:

315 - Ministerstvo životního prostředí

348 - Český báňský úřad

Zahraniční výbor:

306 - Ministerstvo zahraničních věcí

Zemědělský výbor:

329 - Ministerstvo zemědělství - společná zemědělská politika - vazba na státní rozpočet (přímé platby, dorovnání

přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu - sešit B a kapitolní sešit)

346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

IV. přikazuje dále střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 (sněmovní tisk 3) rozpočtovému výboru;

II. zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Vostrou, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu - čímž jsem takto učinila.

Já vám děkuji za pozornost. Usnesení jsem přečetla celé proto, abych se v následující diskusi pak, případně před hlasováním, pouze na něj odkázala a už ho tady nemusela číst znovu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce rozpočtového výboru a otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím dvě přihlášky s přednostním právem, a to místopředsedy Tomia Okamury a pana Miroslava Kalouska. Dále mám do rozpravy přihlášené tři poslance - Jiřího Dolejše, Věru Kovářovou a paní poslankyni Golasowskou s tím, že paní poslankyně Kovářová stahuje svou přihlášku, takže dvě. To by bylo výborné, ale to asi tak nevydrží.

Nyní tedy požádám pana poslance Tomia Okamuru, pana místopředsedu Poslanecké sněmovny, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD vyjádřil k návrhu státního rozpočtu na rok 2018. Budu mluvit jako laik, který uvažuje selským rozumem, přičemž mám dvacetiletou manažerskou zkušenost z nadnárodní firmy.

Z obecného pohledu se asi všichni shodneme, že ačkoli Ministerstvo financí počítá s nárůstem příjmů, tak současně plánuje hodně vysoký schodek 50 mld. korun. Zatímco loni vzrostl hrubý domácí produkt, HDP, o 2,4 %, pro letošní rok odhaduje Ministerstvo financí 4,1 %. To je dost vysoký nárůst a je zřejmé, že se tu odehrává účetní marketingový tah, kdy nám za rok vláda sdělí, že se jí podařilo snížit schodek rozpočtu o nějaké ty miliardy, které si ovšem zakomponovala jako rezervu do rozpočtu už dnes. Mít rezervy je fajn, ale je dobré o tom i vědět.

Pokud jde o rizika na straně příjmů, bylo by dobré mít na mysli situaci v Evropě i u nás. Milovníkům eurozóny připomínám, že krize v Řecku ještě neskončila, jen byla utlumena. A příští rok bude euro a ekonomiku Evropy obecně ohrožovat krize ve Španělsku. Španělské banky přežily poslední krizi jen díky záchraně Evropy. Evropská centrální banka, ECB, přitom jasně potvrdila, že jihoevropský dluh vlád a bank není vyřešen. Žádá totiž evropské banky, aby si daly stranou peníze jako rezervu na nesplácené úvěry. Moc se o tom nemluví, ale objem špatných úvěrů v bankách eurozóny se už blíží k bilionu eur.

Teoreticky může Evropě jako důsledek situace ve Španělsku hrozit další dluhopisová krize, tedy prudký růst úrokových sazeb, zejména v periferních zemích a regionech, které čelí riziku odštěpení určitého území, a tady mám na mysli Skotsko, Valonsko, Korsiku, Tyrolsko, ale také regiony, o kterých se u nás málo mluví, jako jsou Faerské ostrovy nebo Sardinie atd. Tam všude se pro příští měsíce plánují referenda a akce za samostatnost. Zdejším pseudodemokratům jen připomenu, že hrozby ekonomických a politických krizí Evropy nejsou dílem demokracie, tedy toho, že lidé si přejí rozhodovat svobodně a demokraticky sami o sobě. Krize jsou důsledkem pohrdání a ignorování demokracie ze strany elit. Tak jako u nás blok pana Kalouska se na jedné straně demokracií ohání, ale na straně druhé zároveň demokracií a občany zvysoka pohrdají. Nedemokratický diktát Evropské unie i jednotlivých zemí není jen politický problém, ale také ekonomický, protože nepopiratelně poškozuje ekonomiky vlastních zemí a je rizikem, se kterým prostě musíme počítat.

Dovolte mi vrátit se k účelnosti rozpočtu. Ďábel je totiž ukryt v detailu. Asi by stálo za to, aby nám tady přednesli alespoň stručnou analýzu plýtvání a rozkrádání veřejných peněz zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu, NKÚ. Obzvláště novým kolegům ve Sněmovně vřele doporučuji přečíst si občas zprávy NKÚ. No, doporučuji, abyste je ovšem nečetli před spaním, protože pak neusnete, anebo budete mít divoké sny.

Pojďme ale dále. Zcela nepochybně se nám tu poslanci z exvládní koalice pochlubí, jak zvýšili příjmy. Faktem ovšem je, že v prvé řadě už léta kontinuálně rostou náklady na výběr daní. Dám jako příklad malou perličku. Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dva projekty dohromady za 68 mil. korun, které měly zlepšit a zefektivnit fungování Celní správy České republiky a ušetřit. Mimo jiné měly snížit počet systemizovaných míst. Celní správě se za 68 mil. korun podařilo oproti předpokládaným 403 místům snížit počet zaměstnanců o pozoruhodných 13 civilních zaměstnanců. Ano, slyšíte dobře. Místo 403 pouze 13. A byly to projekty za 68 mil. korun.

Ve jménu úspor se ovšem vyhazují peníze všude. Všude, kam se podíváme. Nedávno média informovala o dalším nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu. Na posílení meziobecní spolupráce Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo vnitra rozdělily svazům měst a obcí a sdružením místních samospráv v rámci dvou podobně zaměřených projektů 619 mil. korun. Drtivá většina z této částky, 586 mil. korun, šla na mzdy a odměny osob zapojených do projektů. A výsledkem byly - a teď cituji zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu - "analýzy či shrnutí stávajícího stavu a nový či inovativní přístup k již existující spolupráci obcí z nich neplynul. O možném budoucím pokroku ve vzájemné spolupráci obcí žádným způsobem tyto analýzy nevypovídají." Konec citátu NKÚ. Tedy laicky řečeno, přes půl miliardy jsme vyhodili oknem za slohová cvičení agentur přisátých na grantové programy, bez jakéhokoli efektu pro veřejnou správu.

Tohle téma mě logicky přivádí k našemu neziskovému sektoru. Odhadem na ně plyne prý 10 mld. korun ročně, ale přesné číslo se z rozpočtu nedozvíme, protože výdaje jsou rozprostřeny ve vícero ministerstev a jdou i přes mnoho nejrůznějších institucí. Skrývá se pod nimi jak velmi potřebná pomoc starým a bezmocným lidem nebo ohroženým dětem, tak samozřejmě i protinárodní politická propaganda. K mému překvapení financování propagandy šlo tak daleko, že např. novináři okolo aktivity Jakuba Patočky z Deníku Referendum byli placeni jako fiktivní poradci buď Úřadem vlády, anebo třeba pan Patočka z peněz České pošty. To je zcela nepřijatelné zacházení s veřejnými prostředky a zodpovědnost nese opět vláda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP