(10.50 hodin)
(pokračuje Munzar)

Ne náhodou tento systém, výdajové paušály, dlouhodobě obhajují profesní svazy podnikatelů v čele s Hospodářskou komorou. A já vás prosím, pojďme těmto profesním svazům a Hospodářské komoře vyjít vstříc. Skutečně prosím o podporu napříč politickým spektrem od komunistů, sociálních demokratů, ANO, SPD, Piráty, STAN, TOP 09 i lidovce. Protože tento návrh je dobrý. Je dobrý v tom, že nepreferuje žádnou skupiny na úkor jiné. Je dobrý v tom, že nikoho nepoškozuje. Je také dobrý v tom, že nikomu neukládá nové povinnosti, ale naopak je snižuje. Je to návrh, který stát téměř nepocítí, a takových návrhů je málo. Proto vás prosím o velkorysost. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi za závěrečné slovo. O závěrečně slovo zpravodaje požádám... (Obrací se na zpravodaje poslance Pošváře, který nemá zájem o závěrečné slovo.) Tak pokud nemáte závěrečné slovo, můžeme se věnovat návrhům, které jsou k hlasování.

První návrh, pane zpravodaji, je návrh na zamítnutí. Je tomu tak? (Ano.) V tom případě zagonguji. Ti, kteří diskutovali v předsálí, se jistě rádi dostaví na hlasování.

 

Prvním návrhem je návrh na zamítnutí, který padl v druhém čtení. O tom budeme rozhodovat v hlasování číslo 36. Já vás všechny pro jistotu odhlásím. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

Počet přihlášených se ustálil, mohu tedy zahájit hlasování číslo 36. Ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování pořadové číslo 36. Z přítomných 178, pro 86, proti 83. Návrh nebyl přijat. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Ta procedura je velmi jednoduchá. Nejprve bychom se měli vypořádat s legislativně technickou úpravou, to je ta účinnost, a poté rovnou hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili první hlasování je o legislativně technické změně. Chce někdo hlasovat o proceduře, když je tak jednoduchá? Není potřeba podle mého soudu.

 

Budeme hlasovat o návrhu legislativně technické změny.

hlasování číslo 37, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování číslo 37. Z přítomných 179, pro 124, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vojtěch Munzara, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 77, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 38 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování pořadové číslo 38. Z přítomných 178, pro 83, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 105.

 

Budeme pokračovat bodem

 

106.
Návrh poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 80/ - třetí čtení

Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa navrhovatel pan poslanec Jaroslav Foldyna a zpravodaj garančního výboru rozpočtového výboru poslanec Stanislav Fridrich. Zároveň požádám Sněmovnu o klid. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedené ve sněmovním tisku 80/4, který vám byl doručen 26. června 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 80/5.

Táži se navrhovatele pana poslance Foldyny... (Není v sále.) Ale toho nevidím... Ptám se předsedy poslaneckého klubu a ten říká, že... takže tři minuty... Už je tady Jaroslav Foldyna, ale... už jsem to řekl... Dobře.

Ptám se kolegy Foldyny, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Má zájem. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se za pozdní příchod. Chtěl bych podpořit, abychom při svém hlasování vyjádřili podporu tomu návrhu, který tady je. Samozřejmě to není stoprocentně to, co jsme chtěli. Nicméně v politice člověk musí hledat kompromisy, aby našel nějaký výsledek. A těch 17 % lidí, kteří pracují v Holandsku, kterým tento návrh zlepší jejich situaci, je poměrně významná položka. Takže bych se chtěl přimluvit za to, abychom hlasováním podpořili a přijali tento návrh. To je vše, co jsem k tomu chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Foldynovi. Dovolte mi, abych načetl omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Mezi desátou a dvanáctou hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Vlastimil Válek. Pan poslanec Patrik Nacher se omlouvá od 17 do 20 hodin z jednání.

Nyní otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel určitě ne, ale pak zpravodaj určitě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Krátce bych zrekapituloval. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Rozpočtový výbor projednal problematiku na své 11. schůzi 29. června 2018 s tímto výsledkem. Rozpočtový výbor Parlamentu jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně ve třetím čtení hlasovat o návrzích podaných v následujícím pořadí: Za prvé hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru. Za druhé hlasovat o návrhu zákona jako celku. Rozpočtový výbor zaujímá následující stanovisko k předloženému komplexnímu návrhu. Komplexní návrh doporučuje. Za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení informoval o stanovisku výboru.

Takže když to zrekapituluji, rozpočtový výbor doporučuje schválit komplexní pozměňovací návrh a stanovisko moje jako garanta je taktéž doporučující. Stanovisko Ministerstva financí je neutrální. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP