(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Zahájíme tedy odpolední blok jednání Poslanecké sněmovny. Nejprve přečtu omluvenky. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá dnes z odpoledního jednání od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Eva Matyášová se omlouvá mezi 14.45 a 19.00 z rodinných důvodů.

 

Nyní tedy zahájíme pevně zařazeným bodem, což je bod

 

22.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb.,
o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o státním občanství České republiky)
/sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele senátor Tomáš Czernin - pan senátor je mezi námi, dobrý den - kterého mezi námi vítám. A hned vám dávám slovo, takže se ani nemusíte usazovat. Prosím.

 

Senátor Tomáš Czernin: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, poslankyně, poslanci, jakožto zástupce předkladatele si vám dovolím v rámci druhého čtení krátce shrnout obsah materiálu. V roce 2016 Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o státním občanství, která umožňuje Čechům, kteří ztratili československé občanství před rokem 1989 kvůli tomu, že odešli do exilu, aby toto občanství České republiky mohli zpět získat prohlášením. V § 31 byla možnost, aby tímto prohlášením získali občanství i děti a vnuci. Tehdejší Poslanecká sněmovna vyškrtla tuto část z tohoto zákona, což se negativně odrazilo ve vztazích mezi českou společností a Čechy žijícími v zahraničí. Do komise, jejíž jsem momentálně předsedou, přišlo několik petic ze zahraničí i stížnosti, kdy se často stávalo, že jedna rodina měla děti s českým občanstvím a děti bez českého občanství, protože tento zákon tam udělal určitou časovou dělicí čáru. Předkládaný materiál tedy napravuje tuto chybu.

Jsem rád, že členové obou výborů, tedy ústavněprávního i bezpečnostního, novelu vcelku bez výhrad podpořili. Ještě jednou děkuji a dovoluji si i vás ostatní požádat o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, to byl pan senátor. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 260/2 a 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost a zároveň zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Zdeněk Ondráček a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane senátore, vážené paní ministryně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil nejprve s usnesením výboru pro bezpečnost, který na své 18. schůzi, která se uskutečnila 7. února 2019, přijal ke sněmovnímu tisku číslo 260 po projednání ve výboru a vyslechnutí úvodního vystoupení senátora pana Ing. Tomáše Czernina, po zpravodajské zprávě místopředsedy výboru JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D., a podrobné rozpravě toto usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 183/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), sněmovní tisk 260, vyjádřila souhlas;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Což jsem právě učinil. To znamená, usnesení výboru pro bezpečnost jako tisk 260/3.

A nyní mi dovolte, abych vás seznámil také s materiálem 260/2, což je usnesení ústavněprávního výboru, který na své 35. schůzi ze dne 6. února 2019 po odůvodnění zástupce navrhovatele senátora Ing. Tomáše Czernina, zpravodajské zprávě poslance JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D., a po rozpravě přijal toto usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavně právního výboru.

Což jsem právě učinil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zpravodaji ústavněprávního výboru a výboru pro bezpečnost. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance, nicméně mám tady dvě faktické poznámky. Ano, ale faktické budou až po vystoupení v obecné rozpravě. Takže pan předseda klubu KDU-ČSL Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dávám návrh na zkrácení lhůty na projednání. Jsem přesvědčen, že tento zákon není nijak komplikovaný, tak bych požádal o zkrácení o 30 dnů na 30 dnů na projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon. Takže o zkrácení o 30 dnů na 30 dnů, ano. Dobře, takže registruji váš návrh. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Radek Koten. (O slovo se hlásí poslanec Bartošek.) Tak ještě jednou oprava, ano.

 

Poslanec Jan Bartošek: Velká omluva, pane místopředsedo. Já jsem se spletl. Dávám návrh na zkrácení lhůty na projednání na sedm dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže na sedm dnů, ano, to odpovídá. Tak prosím, s faktickou poznámkou pan poslanec Koten. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové. Vrací se nám tedy zde tento tisk opět ze Senátu. Navrhuje se v něm rozšířit možnost získat státní občanství České republiky prohlášením, a to i pro děti a vnuky bývalých státních příslušníků Československa. Dnes platí, že toto může být učiněno bývalým státním občanem Československa. Aplikovalo se to tedy zejména na Slováky po rozdělení státu a pak na lidi, kteří odešli do emigrace, a státní občanství jim tímto zaniklo. Tato úprava tedy platí od roku 2013 a umožnilo ji zavedení dvojího občanství, které do té doby nebylo možné.

Rozšíření na děti a vnuky, již tehdy navrhované vládou, následně pak Senátem, Poslanecká sněmovna odmítla, a tak tento stav platí již pět let. Mezitím tedy od rozdělení Československa uplynulo víc než 25 let a všechny problémy s občanstvím, si myslím, že byly většinově vyřešeny. Tedy alespoň u lidí, kteří měli zájem si to občanství dát nějakým způsobem do pořádku. Nevím o tom, že by toto téma nyní rezonovalo nějakým způsobem ve společnosti, kromě tedy snad Venezuely a podobně.

Návrh je podle mě zapotřebí odmítnout, a hned z několika důvodů. Tento návrh nespecifikuje, o jaký počet lidí by se jednalo, nevíme, zda je to jenom problém jednotlivců, desítek, stovek, tisíců lidí. Není tedy zřejmé, zda v době 25 let od rozdělení státu a v situaci, kdy obě země jsou v schengenském prostoru, existuje společenská poptávka po jejím řešení. Protože po tom schengenském prostoru se můžeme pohybovat naprosto volně.

Nejspíše není vůbec pravda, že by přijetí tohoto návrhu nemělo dopad na veřejné rozpočty, protože sem může přijít spousta lidí, kteří sem přijdou jenom za sociálními dávkami. Myslím si, že by to zatížilo státní aparát na Ministerstvu vnitra, a vůbec nevíme, jaké dopady by to mělo v oblasti sociálních dávek, starobních či invalidních důchodů, ve školství a podobně.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP