(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny.

Teď vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se po zahájení přihlásili znovu svými identifikačními kartami, tím se odprezentovali, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Pan poslanec Bartoš hlasuje s náhradní kartou číslo 10.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Ivan Adamec - pracovní důvody, Marek Benda bez udání důvodu, Jiří Bláha - pracovní důvody, Marian Bojko - zdravotní důvody, Radim Fiala - osobní důvody, Josef Hájek do 13 hodin - zdravotní důvody, Ivan Jáč od 15 hodin - rodinné důvody, Miroslav Kalousek do 12 hodin - zdravotní důvody, Jana Levová do 10.00 - zdravotní důvody, Radka Maxová - pracovní důvody, Petr Pávek - zahraniční cesta, Ivo Pojezný - pracovní důvody, David Pražák od 12.30 do 19 hodin - pracovní důvody, Julius Špičák - rodinné důvody, Kateřina Valachová - rodinné důvody, Veronika Vrecionová - bez udání důvodu, Tomáš Vymazal - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 11.30 a od 14.30 - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman do 11 hodin a od 14.30 - zdravotní důvody.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodu 157, sněmovní tisk 260 - senátní návrh zákona o státním občanství, třetí čtení. Poté bychom pokračovali dalšími body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 150, 152, 153, 154, 155, 156 a 160, sněmovní tisky 286, 299, 300, 301, 302, 332 a 397.

Připomínám, že ve 12.55 máme pevně zařazený volební bod 243 - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Ve 14.30 bychom se věnovali pevně zařazeným bodům 39, 94, 96, 115, 108, 47, 34, 83 a 49. Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu schůze.

Nyní je prostor na vystoupení poslanců k programu schůze. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit k pořadu schůze. Pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo. A prosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl jenom poprosit o to, abychom zařadili bod číslo 154, což je novela zákona o vnitřní správě, úplně na konec bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Takže v tuto chvíli za bod 160, jestli to mám správně. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Nikoho nevidím, že by se hlásil.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, abychom bod 154 zařadili jako poslední bod v bloku třetích čtení, které je dnes možné projednávat.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 956, přihlášeno je 142 poslanců, pro 139, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a budeme pokračovat dle schváleného programu. Otevírám bod

 

157.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb.,
o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o státním občanství České republiky)
/sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele senátor Tomáš Czernin, už ho tady vítám, a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Zdeněk Ondráček. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Tomáš Czernin: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, poslankyně, poslanci, jako zástupce předkladatele si vám dovolím nejprve i v rámci třetího čtení krátce shrnout obsah materiálu. (V sále je trvalý hluk.)

V roce 2016 Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o státním občanství, která umožňuje Čechům, kteří ztratili československé občanství před rokem 1989 kvůli tomu, že odešli do exilu, aby toto občanství České republiky mohli opět získat zpět prohlášením. V § 31 byla možnost, aby tímto prohlášením získali občanství i děti a vnuci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším na chviličku, pane senátore. A opravdu, vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím o klid! Už začala schůze.

 

Senátor Tomáš Czernin: Děkuji. Tehdejší Poslanecká sněmovna vyškrtla tuto část zákona, což se negativně odrazilo ve vztazích mezi českou společností a Čechy žijícími v zahraničí. Do komise, jejímž jsem momentálně předsedou, přišlo několik petic ze zahraničí a také stížnosti, protože se často stávalo, že jedna rodina měla děti s českým občanstvím a děti bez českého občanství, protože tento zákon tam udělal určitou časovou dělicí čáru. Předkládaný materiál tedy napravuje tuto chybu.

Ve druhém čtení pan poslanec Koten navrhl zamítnout novelu a návrh odůvodnil několika důvody. Jednak tím, kolika osob se to bude týkat, kolik to bude stát a zda existuje společenská poptávka po tomto řešení. Na tomto místě cítím potřebu zdůraznit, že se skutečně jedná o děti Čechů, kteří se československého občanství nikdy dobrovolně nezřekli. Ve většině případů našich krajanů v zahraničí je nutné zdůraznit, že se jedná o lidi vzdělané, o lidi, kteří se nebojí změny a dokážou se postarat sami o sebe. Jsou to lidé, kteří vždy cítili sounáležitost s Českou republikou a v cizině nám dělají dobré jméno. Navíc je prokázáno, že od Čechů pobývajících v zahraničí do České republiky přichází ročně cca 60 miliard korun. V tomto kontextu mi přijde obava, že by mohli zatěžovat náš sociální systém, skutečně směšná. Umožnit dětem či vnučkám a vnukům občanů bývalého Československa získat občanství České republiky, ke které by se rádi hlásili či trvale hlásí, případně se o ně jakkoliv postarat, považuji za elementární slušnost.

Na závěr bych ještě jednou rád poděkoval členům obou výborů, tedy ústavněprávního i bezpečnostního, že novelu vcelku bez výhrad podpořili. Ministerstvo vnitra dle mých informací nemá s novelou žádný problém, tudíž bych si vás všechny opět dovolil požádat o podporu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP