(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane senátore. Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík dnes od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje? Není tomu tak. Já tedy poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, která je velmi jednoduchá.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně, kolegové, procedura je poměrně jednoduchá, protože nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat o původním materiálu jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jako bylo stanovisko garančního výboru? Počkejte, já přivolám kolegy z předsálí.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Stanovisko bylo doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vnímám z pléna, že pan předseda ODS se ptá, zda náhodou nebyl ve druhém čtení podán návrh na zamítnutí zákona. Já to v podkladech nemám.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já myslím, že nic takového nepadlo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak jsme si to vyjasnili, není tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), podle sněmovního tisku 260, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 957, přihlášeno je 166 poslanců, pro 123, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu senátorovi, děkuji všem a končím tento bod.

 

Otevírám další bod. Tím je

 

150.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 286/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme v pátek 7. června přerušili v rozpravě do středy 19. června. Prosím, aby své místo zaujala - už tak činí - paní ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl rozpočtový výbor, pan poslanec Roman Onderka. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 286/6 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 286/7.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Já mám v tuto chvíli přihlášeného jako prvního pana poslance Kalouse. Máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, já si myslím, že novela zákona o místních poplatcích, jejímž autorem je Ministerstvo financí, je potřebná, a to především pro narovnání a zlepšení podmínek v rámci výběru místních poplatků. Jednak tedy sjednocujeme dva druhy poplatků, to znamená ubytovací lázeňský poplatek, a tím se zjednodušuje administrativa spojená s jeho výběrem a jeho následnou evidencí. Dále budeme zpoplatňovat i ubytování v soukromí a sdílené ubytování, to je teď velmi aktuální. Také zvyšujeme hranici maximální částky poplatku na 50 Kč za osobu a za jednu noc.

Návrh na sjednocení místních poplatků a postupné zvýšení na částku 50 Kč je kompromisem zainteresovaných subjektů, tedy měst a obcí na straně jedné a ubytovatelů a poskytovatelů služeb cestovního ruchu na straně druhé. Ubytovací poplatek v této výši je nejběžnější sazbou v Evropě a já ji považuji v tuto chvíli za maximálně možnou. Pokud by ta sazba byla vyšší, jak tady někdo navrhuje, 100 nebo i 150 Kč, tak s tím zásadně nesouhlasím. Myslím si, že by to znamenalo i ohrožení konkurenceschopnosti českého cestovního ruchu, a to skutečně nechci.

Co však stále vidím jako problém do budoucna, je to, že výběr ubytovacího poplatku stále zůstává na bedrech poskytovatelů ubytování, kteří tak musí poplatek vybrat, evidovat a odvést. V mnohých případech a především u menších ubytovatelů se tak neděje a doplácejí na to ti velcí poskytovatelé ubytovacích služeb, kteří jsou ze strany samospráv snadněji kontrolovatelní.

Co vidím jako naprosto klíčové, je to, aby vybrané prostředky byly vráceny zpět do té lokality, do jejího rozvoje, do údržby, do marketingu, prostě aby ty prostředky byly vráceny tam, kde ve skutečnosti byly vygenerovány, a to se ne úplně vždy děje. Města a obce v mnoha případech berou výnos z tohoto poplatku jako příjem do městského rozpočtu a bohužel zde není povinnost zpět vybrané prostředky investovat, není to legislativně ošetřeno, což si myslím, že je chyba. Praxí je, že se ty peníze rozpouštějí v různých jiných výdajích, které město má.

Co si myslím, že je správné zmínit v souvislosti s touto novelou, a týká se to lázeňských měst, je fakt, že schválením této novely budou osvobozeni od ubytovacího poplatku lidé, kteří přijíždějí do českých, moravských, slezských lázní takzvaně na křížek, to znamená, že mají lázeňský pobyt plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Tím pádem přijdou některá lázeňská města o podstatnou část příjmů z ubytovacího poplatku. Mohu uvést příklad lázeňského města Jeseník, kde jsem byl starostou, řešil jsem to. Konkrétně v těchto lázních jednoznačně převažují takzvaní křížkaři a tady ten pokles výběru poplatků bude o více než polovinu. Na druhou stranu ty peníze zase zůstanou v kapsách lázeňských hostů, kteří se jezdí do lázní skutečně léčit, jsou tedy v dlouhodobé nemocnosti a jejich finanční situace nemusí být nejlepší, anebo ty peníze, které nebudou vynakládat na poplatek, mohou utratit za jiné služby v tom místě.

Já si myslím, že je také nutné si uvědomit, že lázeňství, byť patří do segmentu zdravotnictví a je definovanou takzvanou lůžkovou péčí, je významnou složkou cestovního ruchu v České republice. Skutečně lázeňství je opravdu někde mezi zdravotním pobytem, rekondičním pobytem, regeneračním pobytem a prolíná se zde cestovní ruch se zdravotnictvím.

Já tady nechci mluvit o cestovním ruchu, ale co se týká těch poplatků, už jsem o tom mluvil, tak skutečně v České republice chybí závazná norma, která by zaručovala, že místní poplatky skutečně budou reinvestovány v tom území, kde byly vygenerovány, to znamená, mají být vráceny do rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, a tím podpořit zejména rozvoj těch regionů, kde cestovní ruch, lázeňství je často jediným zdrojem jakési ekonomické stability a zaměstnanosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Patrik Nacher. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP