(12.50 hodin)
(pokračuje Válek)

Podle mě je nesmysl, aby se postupně občané přihlašovali, protože to bude dlouhodobá cesta, nešťastná cesta a zbytečná. Ale je potřeba, aby existoval nějaký jednoduchý způsob odhlášení pro ty, kteří se odhlásit chtějí, a současně běžela kampaň, za kterou musejí být především zodpovědní všichni zdravotníci. Nedělejte to, je to ve vašem zájmu zůstat přihlášen. Ale dobře, je skupina pacientů, skupina lidí, kteří prostě nikde figurovat nechtějí. Tak proč jim to maximálně nezjednodušit, když se odhlásit chtějí, tak se odhlásí. Myslím si, že to zjednodušit šlo.

Poslední bod, a tam jsem naprosto zmaten a bohužel nebyl dostatečně diskutován, je to léčebné konopí. Léčebné konopí, byť je to něco, co pořád vytahujeme, tak je prostě jeden z mnoha léků, ano, v tomto případě je to konopí a je léčebné, ale je to jeden z mnoha léků, je to lék, není to podpůrný prostředek, není to ani výživný prostředek, ale je to lék. A naprosto mi není jasné a nejsem schopen na to přijít, proč zrovna jenom tento jediný lék je součástí tohoto zákona, proč jeho schvalování nefunguje stejným způsobem jako u všech ostatních léků, které jsou paliativní, které léčí symptomy, protože toto je lék, který se používá v paliativní medicíně, v medicíně symptomatické. Nerozumím tomu. Rozumím tomu, že u řady léků se prostě plátce v rámci schvalování SÚKLu, protože plátce je pojišťovna, vždycky rozhodne, že prostě nebude ten lék hradit v celém rozsahu. Část léků z důvodů, které prostě ví jenom pojišťovna a pánbůh zřejmě, jsou hrazeny částečně, některé jsou hrazeny zcela, někde je doplatek vyšší, někde je nižší, některé vůbec nejsou hrazené, prostě tak to je. Proč v případě léčebného konopí je hrazeno 30 gramů a víc hrazeno není, já netuším. A co jsem já, abych věděl, jestli je to dobře nebo správně? Ale nechápu, proč ta debata o způsobu úhrady a objemu úhrady neproběhla úplně stejnou cestou jako v případě jakéhokoliv jiného léku.

Naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo. Prostě je skupina pacientů - a víme to, a já myslím, že kdokoli z vás, kdo jste tady lékaři, mi dá za pravdu- není možná velká, ale je, která potřebuje větší množství léčebného konopí. Tak jistě je stále část zdravotnické veřejnosti, která nepovažuje léčebné konopí za úplně optimální způsob léčby, a totéž si myslí i laická veřejnost, část té laické veřejnosti, protože pořád tam zní to konopí, joint, marihuana a nevím co všechno. Ale gros té veřejnosti, a opakovaně to tady zaznělo, data, tvrdá data v PubMedu a ve vědeckých publikacích to jasně podporují, prostě je to uznávaná léčba, paliativní, symptomatická, která pomáhá, těm pacientům výrazně zvyšuje kvalitu jejich života. Tak mi naprosto uniká, proč zrovna v případě tohoto konkrétního léku není stejný způsob debaty o úhradě jako u všech ostatních léků a proč je to součástí zákona. Přišlo by mi to jednodušší, vyřešily by se debaty, vyřešily by se komplikace a byl by pokoj. Prostě stejně se části pacientů bude muset dávat větší množství než 30 gramů prostě proto, že to potřebují. A to větší množství si zaplatí. No tak je legitimní říct dobře, ze zdravotního pojištění, ze solidárního zdravotního pojištění se hradí 30 gramů. Pokud vám lékař předepíše větší množství, tak si to holt musíte doplatit. A nastane stejná debata mezi pacientskou asociací, tak jak je to v případě jiných léků, výrobcem a já nevím, pojišťovnou, která bude na jedné straně říkat my bychom nechtěli doplácet tolik, a na druhé straně se bude říkat ne, my chceme hradit plně. Prostě standardním způsobem dohodovacího řízení nebo jak to probíhá. Proč v tomto případě to takhle nešlo, mně není jasné. A to je poslední, pátá pochybnost o tomto zákonu.

Závěrem, abych skončil optimisticky a pozitivně, já budu hlasovat pro tento zákon, budu skřípět zubama, ale budu. Protože si myslím, že pokud se podaří pomocí lékového záznamu zachránit, a řekl to tady můj kolega z rychlé, řekla to tady řada mých kolegů, pokud se podaří pomocí tohoto zákona zachránit byť jednoho pacienta za rok prostě proto, že zjistím, jaké bere léky, on je v bezvědomí a já mu tím pádem budu moci nabídnout adekvátní a správnou léčbu, já si prostě jako lékař - a v této chvíli bohužel, ať se voliči TOP 09 zlobí, nebo nezlobí, tak se cítím být víc lékařem než poslancem - nemůžu dovolit hlasovat proti. Prostě musím ten zákon podpořit prostě proto, že jsem složil Hippokratovu přísahu, nic jiného mi nezbývá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Válkovi. Nyní zrekapituluji, v jaké jsme situaci. S faktickou poznámkou z místa je přihlášen pan ministr Vojtěch. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Mašek, paní poslankyně Adámková. V rozpravě je přihlášen písemně pan poslanec Svoboda a z místa pan poslanec Nacher. V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny.

 

Je 12.55 hodin a budeme se věnovat napevno zařazenému bodu číslo

 

243.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Dle dohody a rozhodnutí Poslanecké sněmovny vás dnes provedu stručně pouze jedním volebním bodem. Je to návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, který standardně hlasujeme pomocí hlasovacího zařízení veřejně.

Volební komise vyhlásila lhůtu do tohoto pondělí 17. června do 12 hodin a obdrželi jsme návrhy na rezignace a nominace pouze od jednoho poslaneckého klubu. Je to klub Pirátů, který kromě několika změn mezi svými kolegy provádí i doplnění za bývalého kolegu pana poslance Peksu, který se stal členem Evropského parlamentu. I z toho důvodu je počet rezignací pět a počet nominací osm, kde se doplňují ta uvolněná místa.

Velmi stručně přečtu obsah usnesení pro stenozáznam. Je to usnesení číslo 127 volební komise z 18. června: Rezignace z mandátového a imunitního výboru Jakub Michálek. Z ústavněprávního výboru Mikuláš Ferjenčík. Z výboru pro obranu František Kopřiva. Z volební komise Ondřej Polanský a ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Lenka Kozlová. Všichni členové a členky klubu Pirátů. A nominace: do mandátového a imunitního výboru Mikuláš Ferjenčík. Do výboru pro evropské záležitosti Lukáš Černohorský. Do výboru pro obranu Petr Třešňák. Do stálé delegace Parlamentního shromáždění NATO na pozici náhradníka Petr Třešňák a do ústavněprávního výboru nový kolega František Navrkal. Do zahraničního výboru František Navrkal, do volební komise František Navrkal a do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny také František Navrkal.

Volební komise navrhuje volbu veřejnou en bloc. Nejdříve jedním hlasováním rezignace a poté druhým hlasováním nominace. A já prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane předsedo, otevírám rozpravu. Přihlášený nikdo není ani se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. A budeme postupovat v souladu s návrhem pana předsedy volební komise, pokud nikdo nemá nějaký protinávrh. Ani takovéto přihlášení se k protinávrhu nevidím.

 

Můžeme tedy postupovat tak, že nejprve budeme hlasovat o rezignacích. Myslím, že není potřeba, aby nás s nimi znovu pan předseda seznamoval. Není to potřeba.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 987, přihlášeno 178 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh jsme přijali. Rezignace jsme schválili.

 

Nyní budeme hlasovat o nominacích, jak nás s nimi seznámil pan předseda volební komise Martin Kolovratník.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 988, přihlášeno 178 poslanců, pro 158, proti nikdo. Návrh jsme přijali. Nominace jsme schválili. Děkuji panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Také děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Konstatuji, že jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat ve 14.30 hodin pevně zařazenými body. První je bod číslo 39 o volbách do Evropského parlamentu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP