(14.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Pak je zde návrh pana předsedy volební komise Kolovratníka na vyřazení bodu 251, volby do Státního fondu kinematografie, z důvodu žádosti předsedkyně fondu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 164, přihlášeno 187, pro 181, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Michálka, abychom bod 154, tisk 476, a bod 170, tisk 524, zařadili v pátek 27. září jako první dva body po třetích čtení. Týká se to státního zastupitelství.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 165, přihlášeno 187, pro 63, proti 56. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Bartoně, abychom bod 163, sněmovní tisk 506, novela školského zákona, zařadili - nejprve navrhuje po pevně zařazených bodech dopoledne zítra, ve středu.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 166, přihlášeno 187, pro 42, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Alternativa druhá byla zařadit odpoledne ve středu po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 167, přihlášeno 187, pro 45, proti 67. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat návrh pana poslance Bendla na zařazení nového bodu Informace Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí o řešení kůrovcové kalamity, škod způsobených bekyní velkohlavou a přemnožení hraboše polního. Hlasujeme nejprve zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 168, přihlášeno 187, pro 182, proti nikdo. Nový bod jsme zařadili.

 

Návrh je na pevné zařazení v pátek po pevně zařazených bodech. Je tomu tak? Všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení nového bodu v pátek po pevně zařazených bodech. Kdo je proti?

Hlasování číslo 169, přihlášeno 187, pro 180. (Proti nikdo.) Návrh byl přijat, bod jsme zařadili.

 

Dále jsou zde návrhy pana předsedy Výborného, který navrhuje zařadit nový bod - doufám, že jsem si správně poznačil - Informace vlády k energetickému a klimatickému balíčku. (Doplňování z pléna.) Investičnímu... Energetickému a investičnímu balíčku... Investičnímu, energetickému a klimatickému balíčku. Nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 170, přihlášeno 187, pro 64, proti 5. Návrh nového bodu zařazen nebyl.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Výborného, abychom bod 172, sněmovní tisk 526, zařadili zítra odpoledne po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 171, přihlášeno 187, pro 62, proti 6. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Bauera, abychom bod 101, sněmovní tisk 290, novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, zařadili nejprve alternativně na středu odpoledne po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 172, přihlášeno 187, pro 81, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat druhou alternativu, abychom tento bod zařadili v pátek jako první bod po třetích čteních.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 173, přihlášeno 187, pro 89, proti 7. Tento návrh také nebyl přijat.

 

Pak zde jsou návrhy pana poslance Navrkala, který ale uvedl, že v případě, že nebude přijat návrh pana poslance Výborného, tak jej stahuje a nebudeme o nich hlasovat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními týkajícími se pořadu schůze a budeme hlasovat návrh pana předsedy Chvojky na to, abychom dnes meritorně jednali a hlasovali o zákonech a mezinárodních smlouvách i po 19. hodině, a to do 21. hodiny.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 174, přihlášeno 187, pro 100, proti 33. Tento návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Otevírám bod

 

308.
Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku

Já poprosím paní navrhovatelku tohoto bodu, paní poslankyni Janu Černochovou, která, bude-li souhlasit, se stane zpravodajkou a vystoupí jako první. Prosím, máte slovo. A poprosím o klid v sále. Děkuji. Máte-li co k vyřízení, prosím, opusťte sál. (Poslankyně Černochová je již připravená u řečniště, ale čeká na ztišení sálu. Předseda PSP zvoní zvoncem.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Ještě jednou bych vám všem chtěla poděkovat za zařazení tohoto bodu na program jednání. Toto jednání, jak jsem i slíbila, nechci nějak zdržovat, proto zde nebudu již uvádět všechny důvody pro zařazení bodu s názvem Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku. Přesto mi dovolte ve zkratce připomenout... (Odmlčuje se pro hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem, sál se ztišuje.) ... že podle dostupných informací by se měl zákaz olova ve střelivu a rybářském olůvku v budoucnu rozšířit z oblasti mokřadů i mimo ně. Zákaz by tak byl mnohem širší a negativně by dopadl na naše občany, na naše střelce, na zbrojní průmysl, na lovce, na sportovce i na členy spolků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP