(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo s návrhem na změnu programu? Ne, tak vás seznámím s omluvami. Pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá z dnešního jednání v době od 11.00 do 18.00 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jaroslav Holík od 12.30 do 13.00 z pracovních důvodů, paní poslankyně Olga Richterová z celého dnešního jednacího dne z důvodu ošetřování člena rodiny.

Nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, tak jak byly předneseny v tom pořadí.

 

Nejprve se budeme hlasováním vyrovnávat s návrhem pana předsedy Bartoše, abychom sněmovní tisk 447 týkající se práva na digitální službu zařadili na pátek 8. 11. jako první bod bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 263, přihlášeno 149 poslanců, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále se budeme zabývat návrhem pana předsedy Chvojky, abychom bod 483, obchodování s emisními povolenkami, zařadili jako druhý bod bloku třetích čtení také na pátek 8. 11. Pardon, bod 210, sněmovní tisk 483.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 264, přihlášeno 150 poslanců, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana předsedy Chvojky. Jde o základní registry, sněmovní tisk 448, zařadit jako třetí bod bloku třetích čtení v pátek.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 265, přihlášeno 150 poslanců, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pak je tu návrh, který přednesl jak pan předseda Chvojka, tak pan poslanec Kaňkovský. Jde o sněmovní tisk 463 týkající se zaměstnanosti a měl by být zařazen jako čtvrtý bod bloku třetích čtení na pátek 8. 11.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 266, přihlášeno 150 poslanců, pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A poslední návrh, který zazněl, je návrh pana poslance Staňka zařadit do programu této schůze Poslanecké sněmovny výzvu Radě České televize, aby poskytla informaci - neinterpretuji to úplně přesně - k hospodaření České televize, ale myslím, že ten bod je srozumitelný, nebo to, co navrhoval pan poslanec Staněk. Takže o něm dám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 267, přihlášeno 150 poslanců, pro 65, proti 32. Návrh nebyl přijat a bod jsme do programu této schůze nezařadili.

 

Tím jsme se vyrovnali hlasováním se všemi návrhy na změnu programu schůze a nyní se budeme věnovat bodu č. 136, což je

 

136.
Návrh poslanců Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 458/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jde o sněmovní tisk 458, jsme v prvém čtení. Postupujeme podle § 90 odst. 2, tedy je navrženo, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 458/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Věra Kovářová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám představila novelu zákona, kterým se mění zákon č. 262, zákoník práce, je to sněmovní tisk 458. Je to relativně jednoduchá úprava, která však může usnadnit život zřizovatelům základních a mateřských škol. Týká se odpovědnosti za škodu vzniklou žákům jak základních, tak mateřských škol. (Neustálý hluk v sále.)

Dosavadní úprava obsažená v zákoníku práce obsahuje pouze úpravu odpovědnosti za škodu vzniklou žákům základních škol, nikoliv dětem v mateřských školkách. Těm se za škodu odpovídá podle jiného právního předpisu. Současný stav může způsobit problémy, pokud jedna právnická osoba provozuje jak základní školu, tak i mateřskou školu. V takovém případě by ředitel těchto škol musel uzavřít dvě zcela rozdílné pojistné smlouvy, což obecně není žádoucí.

Tento problém přitom není příliš známý. Pojišťovny navíc v minulých letech tento rozdílný právní stav pomíjely a ředitele škol na existující rozdíly v právní úpravě neupozornily. Právě při nesjednání speciální pojistné smlouvy pro mateřskou školu mohlo dojít ke zkrácení plnění, případně nulovému plnění ze strany pojišťovny při úrazu dítěte v mateřské škole. Z těchto důvodů jsme se rozhodli předložit tuto novelu, která současný právní stav sjednotí. To je namístě tím spíš, že byla -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím o ztišení, dobře neslyšíme, co paní poslankyně říká, mohl by být problém i s korektním stenozáznamem. Prosím, abyste se ztišili. Děkuji vám. Paní poslankyně, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já také děkuji. - To je namístě tím spíš, že byla zavedena povinná předškolní docházka a pro odlišný přístup k oběma kategoriím subjektů, tedy žákům a dětem, v tomto směru neexistuje přesvědčivý důvod. Z toho důvodu, že se jedná o poměrně jednoduchou úpravu, která však může usnadnit život zřizovatelů a zabezpečit stav, aby mateřské i základní školy měly pojištění odpovědnosti za škodu podle jednoho zákona a nedocházelo tak k tomu, že by byli zřizovatelé vystaveni tomu, že nebude poskytnuto plnění, z důvodu právě té jednoduchosti, si vám dovoluji navrhnout a poprosit vás, abyste tento zákon schválili již v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Kovářové, která návrh uvedla za navrhovatele. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Hyťhová. Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP