(17.30 hodin)
(pokračuje Bartoň)

Hodně omezíme tuto skupinu absolventů středních odborných škol. Protože nejenže, a teď řeknu, 33 %, 23 % neúspěšných u matematiky, ale jsou to i studenti, kteří jsou technicky nadaní, nemají problém s matematikou, ale my je tam nepustíme, protože třeba neudělali zkoušku z cizího jazyka. Zavádíme povinnou zkoušku z cizího jazyka. Tu zavádíme už od roku 2021 pro střední odborné školy. V roce 2021 si dokonce středoškoláci ze středních odborných škol nemohou vybrat mezi cizím jazykem a matematikou. Oni budou mít povinně cizí jazyk a v roce 2022 budou mít povinně cizí jazyk a matematiku. Vůbec jim nedáváme tu možnost, zatímco gymnazisté budou mít v roce 2021 obojí.

Takže můj návrh - pusťme do druhého čtení, případně kdyby jeden z nich neprošel, třeba ten poslanecký, určitě budu pro to a bojovat za to, aby prošel ten vládní, a samozřejmě pokud by ten institut ukončení střední školy bez maturity padl pod stůl, rád ho doplním v druhém čtení, pokud na něm bude shoda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Karel Rais. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já jenom zopakuji to, co jsem říkal při svém prvním vystoupení, že bych žádal o zkrácení projednávání u tisku 645, to je u vládního zákona o 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, mám poznamenáno. Paní poslankyně Tereza Hyťhová s faktickou poznámkou je přihlášena. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Já jsem chtěla také připomenout svůj návrh na zamítnutí tisku 506, školský zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. To je zde na rozdíl od návrhu pana poslance Raise už poznamenáno. Děkuji. Vyrovnáme se s tím vším hlasováním. Žádnou další přihlášku do sloučené rozpravy nevidím. Hlásí se ještě někdo? Nehlásí. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem. Pan zpravodaj k tomuto bodu má zájem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já bych jenom z pozice zpravodaje zopakoval: Padl návrh na veto § 90 sněmovního tisku 645 od SPD a KSČM, takže to platí. Nepadl na tento sněmovní tisk návrh na zamítnutí, ale padl návrh na zkrácení projednávání od pana poslance Raise na 30 dní.

U poslaneckého návrhu zákona sněmovní tisk 506 padl návrh na zamítnutí od paní poslankyně Hyťhové a od pana poslance Staňka. Nepadl žádný návrh na prodloužení jednání nebo zkrácení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já potom prosím u jednotlivých tisků, až se jimi budeme zabývat, ještě pohlídat, abychom všechno odhlasovali. Je zájem o závěrečné slovo u druhého bodu pana poslance Pojezného? Není. (Konec sloučené rozpravy.)

 

Nyní znovu otevírám bod, a musím přečíst celý název. Jde o

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 645/ - prvé čtení

Jak už zde bylo řečeno panem zpravodajem, nebudeme postupovat podle § 90 odst. 2, protože zaznělo veto dvou poslaneckých klubů. Nezazněl u tohoto návrhu návrh na vrácení ani zamítnutí, takže tím se teď nebudeme zabývat, ale budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Navrhuje prosím ještě někdo jiný výbor jako výbor garanční? Nenavrhuje. Zato navrhujete odhlášení. Já jsem vás všechny odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přistoupíme k hlasování o tom, že garančním výborem bude výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 119 přihlášeno 155 poslanců, pro 155, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor, aby se zabýval tímto návrhem. Navrhuje někdo z poslankyň, poslanců nějaký jiný výbor. Nenavrhuje, takže zůstáváme u projednání v garančním výboru.

 

Pak zde zazněl návrh o zkrácení lhůty o 30 dní. Budeme o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 120 přihlášeno 156 poslanců, pro 134, proti 4. Návrh byl přijat a lhůtu jsme zkrátili.

 

Pane zpravodaji, jenom se ujišťuji - u tohoto tisku už nemusíme žádný další návrh hlasovat? Děkuji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Znovu otevírám bod číslo 25. Jde o

 

25.
Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Lenky Kozlové, Martina Baxy,
Františka Váchy, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 506/ - prvé čtení

V tomto případě zazněl návrh na zamítnutí, který dne 18. 12. přednesla paní poslankyně Tereza Hyťhová, a dnes ho v rozpravě zopakovala. Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 121 přihlášeno 156 poslanců, pro 106, proti 46. Konstatuji, že jsme předložený návrh zamítli v prvním čtení. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Seznámím vás s omluvami, které mezitím přišly. Pan poslanec Jan Skopeček se omlouvá do konce dnešního jednání z pracovních důvodů a paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá od 18.20 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A ještě paní poslankyně Dana Balcarová se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednání ze zdravotních důvodů.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 503/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. A dámy a pánové, vás prosím o ztišení, ať slyšíme slova pana ministra. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP