(9.30 hodin)
(pokračuje Farský)

Tak já bych jednak chtěl navrhnout, abychom - protože jde o stejnou materii u těch tisků 551 a 657 - spojili rozpravu. To je jeden návrh. A druhý návrh, který bych dal následně, ale fakt záleží na zvážení, tak já myslím, že vzhledem k jednoduchosti a k tomu, že je tam vládní stanovisko souhlasné bez připomínek, tak bychom prvně měli hlasovat o tom, kde vláda neměla žádné připomínky, o tisku 551. V případě, že to neprojde Sněmovnou, tak budeme mít v záloze ten tisk 657, kde jsou připomínky vlády, ale pokud to schválíme v devadesátce, tak je bude muset řešit Senát. A to je taková zvláštní konstrukce, kdy budeme odesílat do Senátu zákon, u kterého budeme říkat: víme, že je potřeba ho opravit, Senáte oprav ho, vrať nám ho, my ho schválíme v tom tvém znění. Co když Senát neopraví jenom to, co po něm chceme, co když tam přidělá něco dalšího? Můžeme se dostat do komplikované situace.

Takže teď, když to úplně dokreslím procesně, pokud bychom první hlasovali 657, pošleme ho do Senátu, nevíme, co se nám vrátí, nevíme, jak budeme hlasovat. Pak bude jediné logické ten tisk 551 přerušit do doby ukončení legislativního procesu 657. Jenom k tomu chci říct, že nám to bude trvat další měsíce a roky a nevylučuje se další těhotenství dalších odsouzených včetně paní Janákové. A já myslím, že to relativně spěchá a hoří a že bychom to měli vyřešit, zvlášť když k tomu je souhlasné stanovisko vlády, co možná nejrychleji.

Takže můj návrh je na sloučení a v rámci hlasování hlasovat první o 551, byť nevím, jestli se tím nedostávám mimo možnosti jednacího řádu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Procesní návrh jsem zaznamenal. Jenom jsem spíš toho názoru, že jestliže je dané pořadí bodu, tak je dané i pořadí hlasování poté. I když sloučíme rozpravu, tak budeme první hlasovat ten tisk 657, až poté 551.

S náhradní kartou číslo 15 hlasuje paní poslankyně Valachová.

Padl návrh na sloučení rozprav bodů 177 a 161. Faktická poznámka pan poslanec Farský, poté je přihlášen s faktickou pan poslanec Feri.

 

Poslanec Jan Farský: Omlouvám se. Vím, že těch zmatků po ránu je tady dost, možná to ale zjednoduším. Protože když podám návrh na přerušení tisku 657 do projednání 551, tak to bude vlastně vyřešené, a když to neschválíme, pokračujeme v 657, když to schválíme, přecházíme k 551, a pak bychom se v případě neschválení vrátili k 657. Takže procesně tedy stahuji svůj návrh a navrhuji přerušení tisku 657 do projednání tisku 551.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je to tak. Myslím si, že tohle bude asi pro účely vašeho návrhu ten nejlepší postup. Zavolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat o přerušení bodu 177 až do úplného projednání sněmovního tisku 551. Návrh na odhlášení, kterému jsem právě vyhověl. Řekněme, že počet hlasujících je už ustálený.

 

Zopakuji, hlasujeme o přerušení tohoto bodu až do projednání tisku 551.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 127, přihlášeno je 151, pro 55, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Feri stáhl svoji faktickou poznámku a je zde faktická poznámka pana poslance Kasala. Nebo je to jenom omyl při manipulaci se zařízením? Nehlásí se pan poslanec Kasal, takže... tak tam bylo jenom něco špatně při hlasování.

 

Máme tady návrh na sloučení rozprav. To je další návrh, o kterém je třeba hlasovat - kdo souhlasí s tím, aby byly sloučeny rozpravy u bodu 177 a 161.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 128, přihlášeno je 152, pro 58, proti 2. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Dovolte mi přečíst omluvu. Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání do 10.30 z pracovních důvodů.

Do této chvíle nezazněla námitka proti projednávání § 90 odst. 5. Já tedy definitivně končím rozpravu a přednesu návrh usnesení:

 

"Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 657 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 129, přihlášeno je 154, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele. (Ne.) Ze strany zpravodaje? (Není.) Není tomu tak. Žádné další návrhy nebyly předneseny. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Sadovského, Andrey Babišové, Pavla Žáčka, Radka Rozvorala, Zdeňka Ondráčka, Tomáše Vymazala, Dominika Feriho, Jana Chvojky, Karla Raise, Michala Ratiborského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 657."

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 130, přihlášeno je 155, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání končí. Všem vám děkuji.

 

Nyní se tedy musím vypořádat s tím druhým návrhem. Otevírám bod číslo

 

161.
Návrh poslanců Jana Farského, Jana Chvojky, Jakuba Michálka,
Miroslava Kalouska, Pavla Kováčika, Tomia Okamury a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 551/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 551/1.

Poprosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Jan Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás už s tím nebudu zdržovat. Odeslali jsme řešení materie v předchozím tisku 657 do Senátu a myslím, že představovat je to zbytečné. Akorát co se týče toho procesu, tak budu navrhovat přerušení tohoto tisku do ukončení legislativního procesu tisku 657. Tím nám tady zůstane záložní řešení, kdyby to kdekoliv v tom jejich legislativním procesu někde padlo z nějakého důvodu. Takže budu navrhovat přerušení do ukončení legislativního procesu tisku 657.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Chápu to tak, že se přihlásíte ještě, až otevřu rozpravu, a ten návrh přednesete? Děkuji. Vzhledem k tomu, že i u tohoto tisku je zpravodajem pro prvé čtení pan poslanec Blažek, který bohužel není přítomen, musíme si napřed odhlasovat změnu zpravodaje. V tomhle případě už máme ověřeno, že pan poslanec Ondráček není mezi navrhovateli a dobrovolně se hlásí do pozice zpravodaje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP