(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 45. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás zde vítám.

Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou v tuto chvíli přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené, a to na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Máme 6. 5. a narozeniny dnes slaví náš kolega Roman Kubíček. Romane, všechno nejlepší. (Potlesk a výkřiky.)

Dnešní jednání bychom zahájili projednáváním bodů z bloku třetích čtení, to jest body 242, 250, 243 až 249, u kterých jsou již splněné zákonné lhůty. Poté bychom případně pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že na 14.30 máme pevně zařazený bod 24, sněmovní tisk 689, zákoník práce, druhé čtení, a bod 375, sněmovní dokument 5113, usnesení Poslanecké sněmovny k videokonferencím.

Viděl jsem přihlášku pana předsedy klubu ANO 2011 pana poslance Faltýnka. Máte slovo. A poprosím všechny, aby se už usadili na svých místech, a poprosím o klid v sále. Děkuji. Omlouvám se, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl následující pevné zařazení bodů, které reaguje na vlastně včerejší průběh jednání Poslanecké sněmovny.

Navrhuji, aby bod č. 372, tisk 849, EET, přerušený ze včerejšího dne, dále bod 373, kompenzační bonus, bod 374, zmírnění dopadů epidemie v oblasti ochrany zaměstnanců, dále bod 370 o zmírnění dopadů epidemie v oblasti sportu, přerušený, a tisk 848, Ministerstvo kultury, zmírnění dopadu epidemie v oblasti kultury, rovněž přerušený - navrhuji je zařadit dnes, ve středu 6. 5., po projednání třetího čtení školského zákona, bodu 250, s tím, že kdybychom nestihli doprojednat tyto body do polední přestávky, bychom pokračovali v jejich projednávání v odpoledním bloku po již pevně zařazených bodech 24 a 375.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A s přednostním právem pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré ráno, vážený pane předsedo - dívám se, kdo je tady z členů vlády, nikoho z členů vlády tady vlastně nevidím...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Já bych vás možná nechal přednést ten návrh a pak bychom asi museli přerušit až do přítomnosti některého z členů vlády.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobře. Tak já přednesu ten návrh. Já s dovolením bych chtěl navrhnout, abychom dnes zařadili pevně do programu na 17 hodin ty tři návrhy novely Ústavy, které se týkají problematiky sucha, a sice jde o sněmovní tisky číslo 508, 526 a 549. Jsou to body 153, 154, 155. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: 17.00 dnes napevno. Tak. Z místa se hlásí pan kolega Luzar. Já jenom... jednáme k pořadu, já umožním to vystoupení. Poté bychom řešili tedy nepřítomnost členů vlády.

S náhradní kartou číslo 15 hlasuje paní poslankyně Valachová.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já zde mám jenom krátký návrh. Já bych si doporučil vyřadit z programu této schůze sněmovní tisk 317, zákoník práce, pět týdnů dovolené, jenom v krátkosti, z důvodu toho, že garanční výbor projednání tohoto návrhu přesunul až do listopadu. Čili děkuji za vyřazení z této schůze.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo dál k předmětu schůze. Jestliže nikoho nevidím, tak pan poslanec Mihola má dvě přihlášky.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já mám dvě také prosby. Obě vnímám jako velmi důležité a myslím, že obě se dají vyřídit v krátkém čase. Určitě nechci přidávat, protože vidím, že jsou tady body, které čekají i v tom nouzovém režimu. Nicméně včera neprošel bod, který tady chtěla téměř polovička Sněmovny - informace k otevření škol. A já bych k tomu dodal termínu maturit, přijímacích zkoušek, etc., etc., a chtěl bych využít, že dnes tady má být ministr školství k důležitému bodu, což je školský zákon. A já si sice umím představit, že budeme diskutovat všechno možné i nemožné ve školském zákonu, ale dávám tady tuto šanci k samostatnému bodu. Když to bude ta informace, tak to může pan ministr tak pregnantně shrnout, to bude za pár minut hotové, budeme mít informaci a půjdeme dál. Pokud ne, tak předpokládám, že se ta diskuze rozvine ve třetím čtení.

Jenom bych nechtěl se dočkat toho, že bude někdo upozorňovat, že to s tím nesouvisí. Souvisí. Ta školská problematika souvisí, všechna ta patra škol, spolu. A ty informace nutně potřebujeme. Lidé nám píší, studenti nám píší. Takže poprosil bych o zařazení tohoto bodu Informace k otevření škol, termínu maturit, přijímacích zkoušek hned po skončení toho školského zákona ve třetím čtení.

A ještě mám druhou prosbu. Ta se týká vlastně této situace, ačkoli to není v nouzovém režimu, ale do určité nouze se dostávají v tuto chvíli všichni ti, co mají nějaké projekty, granty, mnozí z vás to zažili nebo řešili nebo třeba i řeší. Už rok tady leží novela vysokoškolského zákona, je v programu jako bod číslo 124 v tuto chvíli a je to sněmovní tisk 396. Jen ve zkratce, o co se tam jedná. Jde o to, že pokud chceme opravdu ekonomicky nakládat s prostředky, není to vždycky tak, že by jeden rok byl druhý jako třetí, ale my tam máme stanovenou... nebo třeba pátý. My tam máme ale stanovenou dneska hranici v zákoně, že pro převod neužitých prostředků maximálně do 5 %. A tato novela právě říká, aby tato hranice byla odstraněná, a obzvlášť pro tento rok. Vezměte to tak, že pokud v tuto chvíli je nějaký řešitel grantu projektu, tak minimálně několik měsíců vlastně dost těžko to mohl používat, protože tam máte prostředky na různé konference, cesty, bádání, archivy byly zavřené, knihovny byly zavřené, cesty není možné v mnohých případech vůbec uskutečnit, a ještě to nějakou dobu nepochybně potrvá, ten složitý stav. Velmi by to ulehčilo zejména tomu výzkumného a univerzitnímu prostředí, ale i dalším.

Tak prosím o tu podporu. Je to velmi jednoduché. Chtěl bych explicitně zdůraznit, že to podporuje rektor Masarykovy univerzity profesor Bareš. Takže tento bod bych prosil zařadit jako další bod po té informaci. V případě, že by ta informace neprošla, tak také po tom školském zákonu. Alternativně jako odpolední bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost, a prosím vás opravdu o podporu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dále se z místa hlásí pan poslanec Ondráček k pořadu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP