(9.10 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vaši pozornost obrátit na naše jednání minulý týden, kdy jsme v úterý 28. 4. večer při hlasování číslo patnáct schválili usnesení, kdy jsme jako Poslanecká sněmovna požádali vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně návrh opatření, která budou přijata na základě zákona o ochraně veřejného zdraví po ukončení stavu nouze. Jestli si vzpomínáte na toto hlasování číslo patnáct, kdy ze 102 přítomných kolegyň a kolegů 91 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, pouze 11 z vás se zdrželo, tak jsme tam stanovili termín do 5. května. 5. května bylo včera. Já nevím jak vy, já jako autor toho předkládaného návrhu usnesení jsem žádný materiál nedostal. A jako Poslanecká sněmovna jsme o to požádali vládu, takže bychom měli také chtít, aby naše žádost, kterou jsme vládě dali, byla splněna. Hlasovali jsme pro to napříč politickým spektrem většinově. Znovu opakuji, 91 poslanců pro, nikdo proti, pouze 11 kolegů se zdrželo. Termín do 5. 5. To vypršelo dnešní půlnocí. Když to beru dnes včetně, tak bychom tu informaci měli chtít.

Je mi jedno, jestli ta informace bude písemná nebo ústní. Proto bych si dovolil navrhnout zařazení tohoto bodu pevně jako první bod po pevně zařazených bodech na dnešní odpoledne. Pokud vystoupí kterýkoliv z pověřených členů zástupců vlády a řekne, že nám tento materiál posílají písemně, tak to beru jako vyřízenou věc a není potřeba se k tomu dál vyjadřovat. Ale měli bychom trvat na tom zodpovězení, resp. splnění usnesení, které jsme si sami přijali, protože to také svědčí o tom, jak nás vláda bere jako Poslaneckou sněmovnu, která ji o něco požádala i s termínem dodání, a většinově jsme si to odsouhlasili.

Děkuji za podporu. Je to prostě to, o co jsme požádali, a já jen trvám na tom, abychom tu informaci dostali. Formu už pak nechám na vás. Takže po pevně zařazených bodech dnes odpoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane kolego, jen vás poprosím - řekněme nějaký stručný název toho bodu. Informace vlády o...

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Informace vlády o plnění usnesení z 28. 4, hlasování číslo patnáct, o přijatých opatřeních na základě zákona o ochraně veřejného zdraví po ukončení stavu nouze.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Nikoho nevidím. Vypořádáme se tedy s jednotlivými návrhy v pořadí, jak zazněly.

Přivolal jsem kolegy z předsálí. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana...

Je tady žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Poprosím vás o opětovné přihlášení.

 

Je zde návrh zařadit pevně body, které byly navrženy ve zkráceném jednání a které jsme nestihli projednat včera, 372, 373, 374, 370 a 371, dnes, 6. 5., po projednání třetího čtení školského zákona, to je bodu 250. Kdybychom tyto body nestihli projednat, tak by se jimi pokračovalo po pevně zařazených bodech odpoledne. Ty pevně zařazené jsou v tuto chvíli dva, bod 24 a 375.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 159, přihlášeno je 101 poslanců, pro 101 poslanců, proti nikdo. Návrh byl jednomyslně přijat. Děkuji.

 

Teď je zde návrh pana předsedy Jurečky, abychom pevně na 17.00 zařadili tři body, které mají podobný obsah - novela Ústavy týkající se sucha, body 153, 154 a 155.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 160, přihlášeno je 98, pro 28, proti 8. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Luzara, abychom bod 243, tisk 317, novelu zákoníku práce, vyřadili z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 161, přihlášeno je 98 poslanců, pro 93, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále jsou zde dva návrhy pana poslance Miholy. Nejprve žádá o zařazení nového bodu Informace ministra školství k otevírání škol k termínu maturitních přijímacích zkoušek na středních školách atd. Nejdříve tedy zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 162, přihlášeno je 98, pro 49, proti nikdo. Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy už nebudeme hlasovat.

 

Dále navrhuje pan poslanec Mihola bod 124, tisk 396, novelu vysokoškolského zákona, zařadit dnes poté, co odhlasujeme třetí čtení novely školského zákona.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 163, přihlášeno 99, pro 36, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

A konečně poslední je návrh pana poslance Ondráčka, abychom dnes po v tuto chvíli pevně zařazených bodech, což jsme přijali, návrh pana kolegy Faltýnka na zařazení bodů ve zkráceném jednání, takže po nich, zařadili bod Informace vlády - nejprve o zařazení nového bodu. Informace vlády o plnění usnesení z 28. 4. o přijatých opatřeních na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. (Dotaz z pléna.) Zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování 164, přihlášeno je 99, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Teď tedy pevné zařazení po již pevně zařazených bodech toto odpoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 165, přihlášeno 99, pro 97, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

To je dle mých záznamů vše k pořadu schůze. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu.

 

Otevírám bod

 

242.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové,
Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu
/sněmovní tisk 111/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová, zpravodaj garančního výboru, což je ústavně-právní výbor. Zpravodajem je pan poslanec Michálek. Jestliže není v redukovaných počtech, tak poprosím jiného člena ústavně-právního výboru. Jedná se o třetí čtení, není třeba o tom hlasovat. Jestli by se třeba pan předseda toho na chvíli ujal? Ten bod by neměl trvat dlouho.

Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 111/4, který byl doručen 28. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 111/5. Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní navrhovatelko, máte zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Není tomu tak.

Otevírám tedy rozpravu a první se hlásil s přednostním právem pan místopředseda Pikal.***
Přihlásit/registrovat se do ISP