Středa 7. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

7.
Návrh poslanců Kateřiny Valachové a Patrika Nachera na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 986/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 986/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová, které tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, je mi velkou ctí, že mohu uvést tento poslanecký návrh. Troufám si říct, že tento poslanecký návrh a systémové zavedení chráněných účtů v České republice je skvělý počin, a jsem ráda, že se na tom shodujeme v zásadě napříč politickým spektrem.

O co jde? Dlouhodobě v České republice je možné to, co například v zemích na západ od nás je absolutně nepředstavitelné, a sice to, že dlužníci, kteří řádně platí své dluhy, své závazky a odvádějí tyto splátky věřitelům, se mohou dostat do situace, kdy ty zbývající prostředky, které už podle práva a zákona náleží jejich rodině, na jejich živobytí, na základní životní potřeby, tak i tyto prostředky, které náš zákon chrání a vždycky chránil, může obstavit na účtu exekutor a znemožnit k nim přístup a následně jejich využití právě pro živobytí povinného a jeho rodiny, což zákon sám o sobě garantuje. Tato garance, jak víme všichni, tady v řadě případů vede k tomu, že naopak se dlužník, který řádně platí, dostává do dluhové spirály, do dluhové pasti a samozřejmě dopady takovéto životní situace neřešitelné nakonec hradíme my, daňoví poplatníci, z kapes nás všech. (V sále je hlučno.)

Co to dělá z hlediska sociální soudržnosti a společnosti, zvyšování (počtu) lidí v dluhových pastech, to upřímně řečeno slýcháme jako poslanci a poslankyně možná už desítky let z úst odborníků, ale i mnohých, kteří vyzývají k řešení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně, já vás přeruším, protože přece jenom hluk v jednacím sále je docela velký a já neslyším pořádně, co říkáte. Prosím, máte slovo. Děkuji.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Vím, že jste v povoleném střetu zájmu, protože sever Moravy a Karvinsko určitě si přeje schválení chráněného účtu co nejdříve, včera bylo pozdě. Děkuji vám.

Chráněné účty jsou tedy věcí, kterou bezpochyby potřebujeme, a já jsem ráda, že dnes bychom měli, věřím, že na jedno hlasování, chráněné účty v České republice zavést.

O co půjde v praxi? Do budoucna by měla být tedy jistota, pokud vám ze mzdy a platu zbývají prostředky, které jsou skutečně vaše, jsou takzvaně nezabavitelné a odcházejí na účet, tak máte jistotu, že tyto peníze opravdu budete moci, tak jak je spravedlivé, tak jak je fér, tak jak je poctivé, využít a zajistit na živobytí své rodiny. To znamená, princip je ano, platit dluhy, poctivě a férově, ale ne dlužnímu otroctví.

Druhá situace, která bude řešena chráněnými účty, já jsem za to velmi ráda, je situace, kdy se jako stát snažíme zajistit skrze například příspěvek na bydlení nebo daňové bonusy ve prospěch dětí, potřeby dětí, jejich bydlení, zajištění sociální situace rodin. I tyto částky, které stát posílá, mají být neexekuovatelné, to znamená nepostižitelné, zkrátka patří pro zajištění bydlení nebo například potřeb dítěte. I toto chráněný účet do budoucna zajistí, že tyto prostředky opravdu zůstanou v kapsách dětí, pokud se to dá takto říct, a budou sloužit tomu, k čemu si my zákonodárci přejeme, aby tyto prostředky a tato pomoc, kterou stát vyplácí ze státního rozpočtu, směřovaly k podpoře rodiny a podpoře dětí. Takže to je také velmi správně.

Co se týká skupin lidí, kterým by měl chráněný účet pomoci, tak se jedná o tři skupiny lidí. Jednak jsou to lidé, co účet v tuto chvíli mají, a už probíhá exekuce, a bohužel se opakovaně setkávají s tím, že jsou jim neoprávněně exekuovány účty exekutorem s tím, že exekutor nerozezná, jaké finanční prostředky, a že jsou to tedy ty nepostižitelné, na účtu aktuálně jsou. Podotýkám, že se s tím setkávají lidé opakovaně a přímo se tady, řekněme, šlape po krocích, které jsme my jako zákonodárci v minulých měsících a letech schválili a které vedly k tomu, že nezabavitelné částky jsme zvýšili tak, abychom zajistili, aby byli motivováni lidé více a více vydělat, odvést více na splátkách, ale zároveň aby jim také více zůstalo, aby mohli řádně a slušně žít a zajistit svou rodinu a co nejrychleji se z dluhů dostat. To je první skupina lidí.

Druhá skupina lidí - musím přiznat, že tihle jsou v tuto chvíli z mého pohledu nejvíc ohroženi a nejvíc ospravedlňují to, abychom dnes hlasovali na jedno hlasování. Jsou to desítky tisíc, stovky tisíc lidí, kterým hrozí v důsledku koronavirové ekonomické krize - protože si uvědomme, že velká skupina pracujících skutečně dnes je víc jak půl roku na 60 procentech mzdy a hrozí, že se nám bude opakovat situace v roce 2009-2010, té hospodářské krize, kdy se řada lidí, kteří poctivě pracují, poctivě celý život odváděli daně, mají např. nízký důchod, dostane do druhotného zadlužení a my jim nebudeme moci pomoci. Tuto skupinu lidí má chráněný účet chránit preventivně, to znamená, jsou to lidé pracující a důchodci, kteří v tuto chvíli účet mají, exekuce u nich neprobíhá, ale my chceme předejít tomu, aby se stali, upřímně řečeno, obětí podobné situace, jak se stali lidé v důsledku hospodářské krize v roce 2009-2010. Je to poctivé a je to spravedlivé.

A třetí skupina, které by chráněný účet jako systém měl pomoci, jsou lidé, kteří v tuto chvíli jsou úplně mimo, řekněme, řádnou, tu osvětlenou ekonomiku v rámci šedé, nebo možná i černé ekonomické zóny, a my jim umožňujeme, aby si nově, opravdu reálně měli možnost, šanci, a také aby to pro ně mělo nějaký užitek, účet zřídit u banky, s tím, že budou mít jistotu, že napříště nebude možné jim opakovaně finanční prostředky obstavovat, díky tomu, že si zavedou chráněný účet a do budoucna budou ty jejich prostředky chráněny.

Tady chci zdůraznit zásadní přidanou hodnotu návrhu - a mohli bychom být maximalisté, a my s Patrikem Nacherem maximalisté jsme, takže to byste koukali, kdybychom měli 200 hlasů, co bychom vám předložili. Ale nemáme je. Takže předkládáme to, na čem máme všeobecnou politickou shodu i podporu odborníků. A ta přidaná hodnota u této třetí skupiny lidí je jednoduchá.

Ponecháváme od 1. ledna to, že i nadále jednorázově, pokud dojde k obstavení účtu - teď se bavím o lidech, kteří účet nemají, zřídí si ho, následně dojde k obstavení, tak my tam ponecháváme uvolnění trojnásobku životního minima od 1. ledna, a ta přidaná hodnota je ta, že nově pravidla poslaneckého návrhu, který máte na stole, zajišťují, že nejpozději do šesti měsíců by mělo následně dojít ke zřízení chráněného účtu a těch šest měsíců tento trojnásobek životního minima budou mít šanci tito noví povinní mít chráněný a budou mít jistotu, že v tom jednorázovém, jednom měsíci budou vyplaceni, a oni si současně, když požádají o tuto výplatu, požádají i o zřízení chráněného účtu. Bude to jeden úkol, jeden krok. A myslím si, že toto proti stávajícímu stavu, kdy ti lidé nemají žádnou šanci se dostat do řádného režimu účtu, udržet ho, být schopni ho platit, zajistit si životní potřeby a následně být chráněni režimem chráněného účtu, tak i to přidaná hodnota je. To je třetí skupina, o kterou nám jde.

Na závěr bych chtěla říct, že je mi velkou ctí, že jsem měla možnost se snažit dva roky získat většinu v Poslanecké sněmovně pro podporu tohoto návrhu, a vážím si podpory všech poslaneckých klubů, které tady jsou v této ctihodné Poslanecké sněmovně. A jsem ráda, že v roce 2020, byť ne úplně příjemné covidové době a možné ekonomické krizi, jsme schopni se na takovéto zásadní věci, která opravdu lidem pomůže, shodnout. Poslanci a poslankyně, za toto vám děkuji a jsem na vás velice hrdá a jsem ráda, že tuto shodu, na kterou se upřímně řečeno čeká patnáct let, jsme právě v tuto chvíli, nalezli. Děkuji vám.

Poslední poznámka - a bude se tomu věnovat Patrik Nacher blíže - je otázka, která je velkou přidanou hodnotou chráněného účtu, a to je bezplatnost vedení chráněného účtu s tím, že to běžné zpoplatňování úkonu je vázáno na původní účet tím, že zároveň je tam pravidlo, které oceňují další poslanecké kluby, a myslím si, že většina, a sice to, aby v důsledku vedení exekuce a řešení situace, kdy lidé jsou aktivní, platí dluhy a dodržují pravidla, tak abychom zabránili do budoucna praxi některých bank - podotýkám některých bank - kdy tyto poplatky v návaznosti na vedenou exekuci zvyšují. Takže toto také má být napříště tedy zapovězeno.

Ještě jednou děkuji všem poslaneckým klubům a děkuji i za doporučení kolegyně, která avizuje, že postrádáme vládu, tak věřím, že někdo z vlády se dostaví.

Na závěr bych chtěla říct i za poslanecký klub sociální demokracie, že jsme velice rádi jako politici a politická strana, že chráněný účet máme možnost prosadit a vést tu debatu ve Sněmovně a být tou silou, protože náš program Druhá šance humanizuje kroky v exekucích, a já jsem ráda, že to je další krok, který navazujeme na prosazení zrychleného oddlužení seniorů, mladých dlužníků, rychlejšího oddlužení v režimu nového insolvenčního zákona. A věřím, že spolu s vámi, s dalšími kolegy, ještě do konce Poslanecké sněmovny řadu takových podobných návrhů, prosadíme. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám také děkuji. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, co k tomu říct jako zpravodaj. Tak nejdřív ideologicky nebo věcně. Pokud můžu, já samozřejmě souhlasím jako člen poslaneckého klubu, jehož je místopředsedkyní Kateřina Valachová, s tímto návrhem. Myslím si, že je velmi potřebný pro Českou republiku, pro občany České republiky, a jsem také rád, že se po těch několika letech, kdy se o chráněném účtu jenom mluví, vlastně konečně dostává na pořad Sněmovny verze, která má velkou šanci na to, aby byla - věřím, že dnes - schválena v rámci toho § 90.

Děkuji také Kateřině Valachové a Patriku Nacherovi za to, že opravdu si to vypracovali, a kdokoliv jiný bude říkat, že je to jeho zásluha, tak nebude mít pravdu, protože Katka Valachová a Patrik Nacher jsou opravdu zejména ti dva, kteří na institutu chráněného účtu pracují a kteří se tomu věnují opravdu od začátku tohoto volebního období. Tudíž si myslím, že návrh by měl být schválen. Doufám, že nebude vetován, i přesto, že když se člověk podívá, zvlášť jako zpravodaj a bývalý předseda Legislativní rady vlády, že vláda k němu měla určité výhrady, tak je potřeba také říci, že stanovisko vlády je souhlasné a že ty výhrady po nějaké podrobné analýze nejsou natolik zásadního charakteru, aby návrh nemohl být schválen v prvním čtení.

Ještě možná připomenu to, že my jsme se chráněným účtem zabývali před čtrnácti dny na tom klíčovém jednání ústavně-právního výboru. Tam vlastně byly dvě různé verze, které navrhovali Kateřina Valachová a Patrik Nacher, plus, tuším, verze pana kolegy Ferance, seznali jsme je a jsem, opakuji ještě jednou, rád tomu, že je lepší a rychlejší vytvořit životaschopnou verzi, která by byla předložena v rámci prvního čtení v § 90, tu máme zde na stole.

Ty verze, které jsme měli na ústavně-právním výboru, tak za prvé byly horší, než je tato verze, ale za druhé také myslím, že projednávání toho tisku 545, který je takovým tím nosičem změn v exekucích, tak tam nás čeká ještě dlouhá cesta, nebylo ještě ani druhé čtení, nebylo potom jednání garančního výboru, který by se zabýval těmi pozměňovacími návrhy případně načtenými ve druhém čtení. Logicky nebude dlouho ani třetí čtení, tudíž tohle je nejjednodušší cesta, jak institut chráněného účtu zavést do českého právního řádu, a já věřím, že ta cesta nebude nijak klikatá či trnitá, ale že za dejme tomu hodinu, tento den, bude tisk 986 schválen a že půjde rychle do Senátu a potom k podpisu pana prezidenta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Alenu Gajdůškovou. Pan poslanec Hrnčíř je přihlášen s faktickou, ale neměl se k čemu přihlásit, protože ještě nebyla otevřena obecná rozprava. Takže prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane ministře, Kateřina Valachová jako předkladatelka i pan zpravodaj Jan Chvojka víceméně představili tento návrh. Kateřina Valachová velmi podrobně i s důvody, které k tomu vedly. Já si dovolím jenom ten návrh podpořit a zdůraznit některé pohledy, které si myslím, že by nás všechny měly vést k tomu, abychom tento návrh schválili, a to pokud možno v prvním čtení.

Na konci roku končí opatření prosazované právě Kateřinou Valachovou a dalšími, povinnost bank uvolnit nejvýše čtyřnásobek životního minima, případně obstaveného účtu povinného člověka na životní potřeby. Připomínám, že to byl v jednu chvíli jenom dvojnásobek a to zvýšení reagovalo na současnou situaci, kde se spousta lidí dostává do problémů snížením svých příjmů.

Aktualizováno 22. 10. 2020 v 0:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP