(16.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem na pátek jako první bod našeho jednání by byl bod, který paní kolegyně Richterová nazvala zvýšení věku pro nárok na ošetřovné. Rozhodneme v hlasování číslo 169, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 169 ze 129 přítomných pro 49, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Bartoš navrhuje vyřadit body 53, 54, tisky 1008, 1009, stavební zákon, z programu této schůze.

Zahájil jsem hlasování číslo 170. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 170 z přítomných 129 pro 47, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Bartošek navrhuje zařadit na pátek Informaci ministra životního prostředí o zjištění znečištění řeky Bečvy a výsledku vyšetřování toho znečištění.

Rozhodneme v hlasování 171, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 171 z přítomných 129 pro 69, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Kolega Bojko navrhuje, abychom zařadili na pátek informaci o situaci ve sporu Ázerbájdžán - Arménie.

A to rozhodneme v hlasování číslo 172, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 172 z přítomných 129 pro 39, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali návrhy na změnu pořadu schůze a budeme se tím řídit.

 

Prvním bodem dnešního jednání bude tisk 751, bod

 

448.
Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu
/sněmovní tisk 751/

Než ho zahájím, ještě přečtu nové omluvy, které došly předsedovi Sněmovny, a to paní poslankyně Levové, ta se omlouvá na dnešek a na třicátého, a ze zdravotních důvodů, na dnešek od 15.45 se omlouvá pan poslanec Jiří Bláha, od 16 hodin se omlouvá pan ministr zahraničí Tomáš Petříček a pan ministr zdravotnictví se omlouvá od 17 hodin do konce jednacího dne z dnešního jednání.

Tím máme organizační záležitosti vyřešeny a můžeme tedy začít projednávat, a to bodem číslo 448, který jsem už prezentoval. Jde o Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu, podle sněmovního tisku 751. Předložený návrh postupně uvede ministr Lubomír Metnar a ministr Tomáš Petříček. S faktickou poznámkou místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já se velice omlouvám, ale asi to pořadí bodů není úplně ideální. My nejdříve vysíláme vojáky, a až potom upravujeme právní rámec, ve kterém by tam mohli fungovat. Čili co když ten právní rámec neprojde? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je sice hezká připomínka, pane místopředsedo, ale - teď je tady paní zpravodajka, nebo jako místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já myslím, že dneska pan Luzar nemá úplně nejlepší den. Pokud by to bylo opačně, tak to nic neřeší, protože ty smlouvy se hlasují ve dvou čteních, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to je myslím si vysvětlení mezi kolegy poslanci. Ale já se musím držet toho, jak jsme pořad schůze odhlasovali, takže nic jiného nezbývá, než nyní postupně udělit slovo ministru obrany Lubomíru Metnarovi, potom ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi, ještě než odejde z jednání. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu, který schválila vláda 27. ledna letošního roku a Senát 12. srpna rovněž téhož roku. Předmětem návrhu je působení sil a prostředků rezortu obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu v počtu do 60 osob ode dne schválení návrhu Parlamentem ČR a do data 31. prosince roku 2022.

Koaliční úkolové uskupení evropských zemí Takuba se skládá ze speciálních a podpůrných sil a je součástí francouzské protiteroristické operace Barkhane. Cílem je dosáhnout samostatnosti malijských jednotek při plánování a vedení protiteroristických operací, podobně jako působíme v Afghánistánu. Malijské jednotky tak budou schopny zabránit návratu teroristických skupin a pomůžou obnovit funkce místní samosprávy a vládních institucí na daných územích.

Úkolem uskupení Takuba je poskytovat poradenství a asistenci jednotkám partnerského malijského praporu a jejich doprovodu do akcí proti teroristům. Podporu partnerské malijské jednotky budou čeští vojáci zajišťovat spolu s francouzskými vojáky. Úkolové uskupení Takuba zahájilo působení v červenci letošního roku, nyní je nasazena francouzsko-estonská jednotka, následovat by měla česko-francouzská jednotka. Další země se zapojí v průběhu příštího roku.

Uskupení Takuba působí na východě Mali při hranicích s Nigerem. K částečné přítomnosti na území Nigeru bude docházet v souvislosti s logistickými transporty a s přeshraničními operacemi v rámci pronásledování teroristických skupin. V Čadu budeme pouze jednotlivci obsazovat místa na velitelství operace Barkhane.

Vyslání a působení našich sil bude realizováno na základě oficiálního souhlasu dotčených států.

Co se týče finančních nákladů, na celou dobu mise se odhadují minimálně na 598 milionů a budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v případě vašeho souhlasu přispějeme do operace, která se bezprostředně týká naší bezpečnosti a která pomáhá stabilizovat oblast, ze které proudí do Evropy nezanedbatelný počet nelegálních migrantů. Účast v operaci je tak v přímém zájmu naší bezpečnosti a zároveň potvrdí odhodlání naší země bojovat proti terorismu, čímž vedle migrační otázky naplňujeme jeden z mnoha bodů programového prohlášení vlády. Děkuji vám za pozornost a za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru obrany Lubomíru Metnarovi a nyní požádám o slovo ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, aby doplnil úvodní slovo za vládu České republiky. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, na úvod bych chtěl ocenit přístup kolegů z Ministerstva obrany, s kterými můj rezort na přípravě návrhu velmi úzce a dovolím si říci konstruktivně spolupracoval. Já si dovolím doplnit kolegu Metnara o zahraničněpolitický pohled na působení našich sil v oblasti Sahelu.

Za prvé, aktivní účast České republiky na zajišťování mezinárodní bezpečnosti a stability je strategickým bezpečnostním zájmem naší země. Naši vlastní bezpečnost nelze oddělit od mezinárodního prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme. Navrhovaná účast České republiky v koaličním uskupení Takuba v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu je určitě krokem, který splňuje oba tyto cíle.***
Přihlásit/registrovat se do ISP