(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný, potom paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Nebudu rozvíjet ústavní debatu o Listině základních práv a svobod. Nicméně chci reagovat na jednu věc a na to, co říkala kolegyně Kateřina Valachová. Pro vás, co zde sedíte, prosím pěkně, žádné zprodlení tady nehrozí. Vláda předložila návrh zákona s účinností od 1. 7. 2021. Avizoval jsem tady zkrácení lhůt a tak dále. Čili opravdu nehrozí to, že bychom nestihli ten zákon projednat tak, aby nabyl účinnosti 1. července 2021. Říkám to správně. Čili je možná zbytečná, irelevantní ta debata, kterou tady vedeme. Prostě stihne se to v tom standardním legislativním procesu a tečka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Kateřina Valachová s faktickou poznámkou, nebo do rozpravy? Ono je to jedno, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. V žádném případě se nejedná ze strany sociální demokracie nebo mojí o populismus. Já jsem pouze popsala, jaká ta praxe je od jara. A zkrátka mi jde jenom o to, abychom jako Sněmovna, když o těchto věcech rozhodujeme, všem měřili stejným metrem. Na tom nevidím nic populistického.

Co se týká onoho data účinnosti 1. července, tak se domnívám, že lze potvrdit, že vláda rozhodla teprve na jednání vlády o legislativní nouzi. A v této situaci nedošlo k opravě onoho data. To bychom samozřejmě z hlediska stávajícího usnesení o legislativní nouzi a následně o řešení, mohli velice rychle vyřešit. Takže neodkazujme prosím na to datum 1. 7. K legislativní nouzi se vláda rozhodla až v rámci projednání na vládě. Takže vláda nám poslala legislativní nouzi uvědoměle, po rozpravě. A tohle není věc, která by se nedala v tuto chvíli opravit. Prosím, neargumentujte tím, že se jedná o věc, která snese odkladu do 1. července.

A co se týká toho, co se děje od nouzového stavu od jara, nebo v rámci opakovaného nouzového stavu, já jsem na jaře uvěřila tomu, že když byl předkládán COVID I - Justice, že tam se navrhovala řada exekučních změn, které by pomohly nejenom dlužníkům, ale i věřitelům. Paní ministryně spravedlnosti to navrhovala. Tehdy jsme jako poslanci tyto změny vyjmuli a řekli, budeme to řešit v rámci velkého exekučního balíku a zvládneme to v červnu. Zaznívalo to tady na plénu. Výsledek je ten, že není nic! A já se jenom obávám, aby se totéž nestalo v případě insolvenčního zákona. Z toho důvodu jsem zcela věcně, a nevedu tady žádné ústavní polemiky, ukázala, jaká praxe byla doposud, a ukázala jsem i řešení a avizovala jsem, že budu usilovat o mimořádnou schůzi. Ta debata je věcná, ne populistická. A já už nemám k ní co dodat. Rozhodne Sněmovna hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přihlásil se pan předseda Jakub Michálek do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se taky rád vyjádřil k tomuto návrhu zákona a k legislativní nouzi. My tady máme asi 800 tisíc lidí v exekucích a teď víme, že 50 % zaměstnanců přichází o svoje příjmy v důsledku pandemie koronaviru, takže ta situace je velmi vážná. A myslím si, že když už vláda třeba ty živnostníky skřípla, zabránila jim provozovat jejich obchody, sebrala jim zdroj výdělku, tak teď aby ještě prosili, aby mohli zkrachovat rychle, to mi přijde, že už je opravdu neadekvátní. Takže jsem chtěl apelovat na to, abychom ten návrh zákona projednali co nejrychleji. Myslím si, že vláda, jak ho předložila, tak to datum účinnosti bychom zvládli i posunout tak, aby se schválil a nabyl účinnosti rychleji, protože je jasné, že pokud nastavíme výhodnější podmínky insolvence, tak do toho 1. 7. to bude velká část lidí odkládat, aby dosáhla na výhodnější podmínky.

Chtěl jsem jenom říct, abychom byli obezřetní, a když posuzujeme různé návrhy, které nám posílají banky, pojišťovny a další velcí věřitelé, abychom neschvalovali legislativní nouzi, abychom neprodlužovali lhůty, abychom to důkladně projednali - jistě, musí se to projednat důkladně, ale ne na úkor toho, aby se těm lidem pomohlo.

Abych navázal na kolegu Bendu, který mluvil o tom, že dřív bývala praxe platit čtyřnásobek dluhu, tak on tedy neuvedl konkrétně, kdy to bylo. Nicméně ve starém Římě naopak platilo pravidlo, že příslušenství nesmělo přesáhnout výši jistiny, že úroky nevzrostly na výši jistiny. A tohleto je pravidlo, které převzal i obecný zákoník občanský, který platil v Rakousku-Uhersku. Takže ta situace, že se platil místo jistiny desetinásobek, tak ta tady nastala spíš v důsledku toho nedobrého exekučního schématu, které tady bylo zavedeno v minulosti. A myslím si, že to je praxe, kterou skutečně dneska už nikdo neobhajuje, a že tu jistotu desetinásobku, kterou má mít překupník, který nakupuje dluhy, bychom měli ponechat éře Viktora Koženého. Tam byla jistota desetinásobku. A tohleto už jsme doufám překonali a doufám, že se do toho nikdy nevrátíme.

Byť vím, že u návrhu zákona nebude schválena legislativní nouze, tak aspoň symbolicky to podpořím, protože je to věc, která by se skutečně projednat měla velmi rychle, a v rámci toho projednávání budeme tlačit na maximální urychlení lhůt tak, aby se to stihlo a ideálně to nabylo účinnosti ještě dříve, než to vláda navrhla.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Než přistoupíme k hlasování, přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1073, ve zkráceném jednání." Žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. A nyní budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 284, přihlášeno 83 poslanců, pro 26, proti 22. Konstatuji, že návrh nebyl schválen.

 

A protože nebyla dodržena lhůta 10 dnů od doručení návrhu zákona, tak se tímto tiskem nemůžeme zabývat.

 

Na řadě je bod

 

514.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1080/ - zkrácené jednání

A opět před projednáním bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu ke zkrácenému jednání. Hlásí se někdo do takovéto rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1080, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 285, přihlášeno 85 poslanců, pro 60, proti nikdo. Zkrácené jednání jsme schválili.

 

A nyní prosím ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby předložený návrh uvedl. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP