(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 72. schůze, všechny vás tady vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, právě jsem vás odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová do 13 hodin - pracovní důvody.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 344 až 351, tisky 531, 552, 696, 697, 237, 317, 794 a 918. Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony druhé čtení.

Připomínám, že na základě dohody z grémia, zahájíme dnešní odpolední jednání již ve 14.00, kdy se budeme věnovat pevně zařazenému bodu 14, sněmovní tisk 1067 - vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, druhé čtení.

Tak. S přednostním právem pan předseda Chvojka. Písemná přihláška má kdyžtak přednost a pan poslanec Veselý je přihlášen písemně. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se omlouvám svému předsedovi klubu, doufám, že mi to někdy v životě odpustí.

Kolegyně, kolegové, já mám prosím prosbu na pevné zařazení bodu. Doufám, že to nebude konfliktní, nebo věřím, že to nebude konfliktní. Jedná se o sněmovní tisk 760 - smlouva mezi Českou republikou a Senegalem o zamezení dvojího zdanění, prvé čtení. Tato smlouva tady leží už bohužel poměrně dlouho. Senegal je země, která se poměrně prudce rozvíjí ve svém regionu, a je velký zájem z naší strany a ze strany našich podnikatelů s ní obchodovat. Nicméně dvojí zdanění to pochopitelně komplikuje. Je to velmi nekonfliktní bod. Já navrhuji jeho pevné zařazení na zítřek na 12.45, ta čtvrthodinka by nám na to měla stačit. Je to bohužel pohříchu tím, že se nám tady nedostává projednání mezinárodních smluv. Takže prosím o podporu tohoto bodu. Je to opravdu nekonfliktní, na chvilku, a umožníme schválení tohoto bodu samozřejmě v prvním čtení a následně ve druhém čtení rozvoj obchodu mezi Českou republikou a Senegalem.

Děkuji za pochopení a za podporu návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Pastuchová.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych poprosila o pevné zařazení bodu 477, sněmovní dokument 5113, což je návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví pravidla pro konání videokonferencí při jednání schůzí výborů a komisí, a to na zítra jako první bod po písemných interpelacích, to znamená před již pevně zařazený bod 489. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poprosit o přeřazení jednoho bodu. Ono by na něj možná dneska nedošlo, ale v rámci prevence. Je to bod číslo 349, sněmovní tisk 794, poslanecký návrh o Hasičském záchranném sboru. Myslím si, že je to návrh bohulibý, který by měl mít podporu napříč politickým spektrem.

Důvod, proč chci přeřadit tento bod, nebo proč prosím o vaši podporu, je ten, že zde není předkladatel, kterým je ministr vnitra, má Ústřední krizový štáb. A není zde ani zpravodaj tohoto tisku, tudíž by se nejspíš, kdyby náhodou na tento tisk přišlo, bohužel nemohli zúčastnit. Prosím tedy o přeřazení tohoto bodu na pátek po těch čtyřech již zařazených bodech, které jsou v legislativní nouzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Pan poslanec Dolínek.

S náhradní kartou 10 hlasuje pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dobré ráno. Já bych si zde dovolil požádat o pevné zařazení bodu 34, což je sněmovní tisk 374. To je ten tisk, který už jsme zde měli ve třetím čtení a vrátili jsme ho do druhého čtení. Je to ten tisk, co mimo jiné má umožnit, že sanitky se můžou vracet po dálnici standardní rychlostí automobilu a nemusí jet pomaleji apod. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsou od kolegů a byly by vhodné ke schválení. Jak si pamatujete, ten tisk byl ve třetím čtení, my jsme ho vrátili, dali jsme půl roku na to, abychom ten tisk mohli tedy nějakým způsobem projednat. Kolegové z ANO také tam zapracovali některé pozměňující návrhy.

Poprosil bych, abychom tedy tento tisk a bod 34 pevně zařadili v úterý, ob týden, v ten další jednací týden, jako první bod. Je to velmi technicistní, jenom se načtou ty pozměňující návrhy a můžeme v programu pokračovat. Tak pevně doufám, že vyjdete vstříc a vrátíme do třetího čtení zákon, který už tam jednou byl. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Nikoho nevidím. Já tedy zavolám kolegy z předsálí.

 

Nejprve tedy návrh pana poslance Veselého, abychom smlouvu o spolupráci se Senegalem zařadili pevně zítra na čas 12.45.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Veselého, smlouva se Senegalem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 30, přihlášeno je 86 poslanců v tuto chvíli, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh paní poslankyně Pastuchové, abychom bod 477, usnesení týkajícího se možnosti pořádání výborů a podvýborů formou videokonference, zařadili zítra jako první bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 31, přihlášeno je 89, pro 69, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Chvojky, abychom tisk 794, je to bod 350 o Hasičském záchranném sboru, zařadili v pátek jako první bod po zákonech, které bychom měli projednávat ve stavu legislativní nouze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 32, přihlášeno je 91 poslanců, pro 81, proti nikdo. Návrh byl také přijat.

 

A jako poslední je návrh pana poslance Dolínka, abychom bod 34, tisk 374 o silničním provozu, zařadili v úterý, další týden, ve kterém bude jednat řádně Sněmovna, já nevím teď přesně, kolikátého to je - 15. 12., zařadili jako v úterý první bod.

Na doplnění pan poslanec.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pane předsedo. Já si dovolím ten návrh stáhnout, protože jsem se dozvěděl, že dohoda z grémia je, že se ještě bude příští jednací týden upravovat, tak to potom zařadím v souladu s tím, aby grémiu se vyšlo vstříc, protože předsedové klubů mají nějaký plán a asi je v pořádku se do toho zařadit. Ale počítejme s tím bodem, prosím, tak, abychom ho zařadili. Děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Dolínek, který bere svůj návrh zpět. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy k pořadu schůze, které dnes ráno zazněly. A budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP