(Jednání pokračovalo v 11.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - vlastně jenom pan vicepremiér je tady. Prosím o klid ve sněmovně. A měli bychom se věnovat pevně zařazených bodům číslo 118, sněmovní tisk 1091, novela zákona o pobytu cizinců, první čtení; bodem 94, sněmovní tisk 961, novela o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, první čtení; a bodem 27, to je sněmovní tisk 736, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci, druhé čtení. Potom bychom projednávali další body podle schváleného pořadu schůze, a to zákony ve druhém čtení. Odpoledne se logicky ve čtvrtek budeme zabývat bodem 493, což jsou ústní interpelace.

Nyní se o slovo hlásí nejdříve pan předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych navrhl změny v pořadu schůze. Ten první návrh reaguje na včerejší přerušení projednávání státního rozpočtu do zítřka do devíti hodin. A já bych, vážený pane předsedající, navrhl zařadit na pátek 18. 12. po bodu 338, což je státní rozpočet, body bezprostředně související s projednáváním této předlohy, a to jsou ty rozpočty různých fondů. Jedná se konkrétně o body 339, 340, 341, 342, 343 a 495. To je první návrh.

A druhý návrh se týká bodu 282, sněmovní tisk 938, jedná se o náhrady škod způsobených chráněnými živočichy, pracovně řečeno náhrady za škody způsobené kormoránem, a ten bych po nějaké debatě s předsedy klubů navrhl dneska na 12.40 hodin, napevno na tento čas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám poznamenáno. Ještě někdo k pořadu schůze? Dobře. (Nikdo se nehlásil.) V tom případě budeme hlasovat. Já to obrátím. Nejdříve budeme hlasovat o dnešním dnu, tedy že bychom ve 12.40 hodin zahájili projednávání tisku 938, aby se případně kolegové na to mohli připravit, protože by si třeba došli pro materiály.

Hlasování číslo... Já vás odhlásím, ano děkuji za upozornění. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami, a jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o tom, že dnes ve 12.40 hodin začneme projednávat bod 282, tisk 938, náhrada škody způsobené zvlášť chráněnými živočichy.

 

Zahájil jsem hlasování 166 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti kormoránům? (Ozývá se smích ze sálu.) Všichni rybáři, ano. Děkuji.

Hlasování číslo 166. Přihlášeno 86 přítomných, pro 83, proti nikdo. Návrh byl zařazen dnes na 12.40 hodin.

 

A nyní změna zítřejšího pořadu schůze. Včera bylo rozhodnuto, že prvním bodem našeho jednání bude návrh zákona o státním rozpočtu a poté by následovaly rozpočty jednotlivých fondů, body 339, 340, 341, 342, 343 a 495. A 338, abychom nevynechali ani tříletý výhled.

Rozhodneme hlasováním 167, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 167. Z přítomných 84 poslanců pro 73, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Tak to jsme změnili pořadí bodů v projednávané schůzi a můžeme se zabývat dnes pevně zařazeným bodem. A to je bod číslo 118. Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj pro prvé čtení Zdeněk Ondráček.

 

118.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1091/ - prvé čtení

Požádám místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, aby uvedl tento tisk, ale až poté, až se sněmovna zklidní. Zároveň žádám, aby někdo z vedení klubu KSČM zajistil přítomnost zpravodaje Zdeňka Ondráčka. Už jsem ho vyzval, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Pane místopředsedo, myslím, že už je dostatečný klid na to, abyste přednesl své úvodní slovo. Jde o prvé čtení, tak snad nebude komentovat zpravodaj vaše vystoupení. Já jeho přítomnost vyžaduji, ale jednací řád nikoliv. Tak, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, novela zákona o pobytu cizinců reaguje stejně jako předchozí návrh zákona o občanských průkazech na nařízení Evropské unie, které se týká průkazů totožnosti. Tentokrát se ovšem nejedná o průkazy totožnosti, které vydáváme občanům České republiky, ale o průkazy, které vydává Ministerstvo vnitra občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří u nás pobývají. Nejvýraznější změnou bude skutečnost, že rodinným příslušníkům, občanům Evropské unie, budou nově vydávány doklady s biometrickými údaji. Protože je nutno do našeho právního řádu toto nařízení adaptovat do 2. srpna příštího roku, tak vám děkuji, že tento zákon můžeme začít projednávat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP