Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
184/1990Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.1
200/1990Zákon České národní rady o přestupcích10
202/1990Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách6
500/1990Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby1
505/1990Zákon o metrologii3
526/1990Zákon o cenách4
527/1990Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích2
565/1990Zákon České národní rady o místních poplatcích4
2/1991Zákon o kolektivním vyjednávání2
92/1991Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby1
163/1991Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany1
164/1991Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany1
165/1991Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany1
172/1991Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí2
229/1991Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku2
231/1991Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích1
265/1991Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen2
282/1991Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa5
388/1991Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí4
424/1991Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích4

<<123456>>ISP (příhlásit)