Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
279/1992Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky1
280/1992Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách9
301/1992Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky1
334/1992Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu5
338/1992Zákon České národní rady o dani z nemovitostí5
357/1992Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2
358/1992Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)4
359/1992Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech3
360/1992Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě3
478/1992Zákon o užitných vzorech2
523/1992Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky1
539/1992Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)3
555/1992Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky4
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů35
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti19
590/1992Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony1
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění14
593/1992Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů8
617/1992Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů1
634/1992Zákon o ochraně spotřebitele9

<<12345678>>ISP (příhlásit)