Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
451/1991Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky7
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)26
483/1991Zákon České národní rady o České televizi4
484/1991Zákon České národní rady o Českém rozhlasu3
529/1991Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků2
549/1991Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů11
551/1991Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky9
553/1991Zákon České národní rady o obecní policii6
563/1991Zákon o účetnictví8
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení29
1/1992Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku1
17/1992Zákon o životním prostředí1
21/1992Zákon o bankách12
114/1992Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny12
126/1992Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži1
143/1992Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech1
229/1992Zákon o komoditních burzách1
239/1992Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky2
242/1992Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
246/1992Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání5

<<1234567>>ISP (příhlásit)