Vylosované pořadí ústních interpelací6. schůze (8. - 22. 10. 2002)


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 8.10.2002 v 14:17.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Alena PáralováPhDr. Vladimír Špidlave věci nálezu NKÚ o nepořádku na MPSV
2. RNDr. Václav Exner, CSc.PhDr. Vladimír Špidlave věci dodržování rezolucí RB OSN Izraelem-postoj
3. Ing. Martin ŘímanPhDr. Vladimír Špidlave věci výstavby dálnice do Ostravy
4. MUDr. Mgr. Ivan LangerPhDr. Vladimír Špidlave věci špatného hospodaření MPSV ČR
5. Ing. Miroslav BenešPhDr. Vladimír Špidlave věci stavu reformy veřejné správy
6. Ing. Karel VymětalPhDr. Vladimír Špidlave věci restrukturalizace ocelářského průmyslu
7. Mgr. Hynek FajmonPhDr. Vladimír Špidlave věci moderního sociálního státu
8. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.PhDr. Vladimír Špidlave věci (ne)činnosti vlády při povodních
9. Ing. Alena PáralováPhDr. Vladimír Špidlave věci nálezu NKÚ o porušování zákona o zaměst. na MPSV
10. Ing. Martin ŘímanPhDr. Vladimír Špidlave věci privatizace regionálních tratí
11. MUDr. Mgr. Ivan LangerPhDr. Vladimír Špidlave věci jmenování Matějičného do nové funkce
12. Ing. Alena PáralováPhDr. Vladimír Špidlave věci nálezu NKÚ o porušení zák. o účetnictví na MPSV

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Miroslava NěmcováJUDr. Pavel Rychetskýve věci postupu soudů ve věci pachatele Ježka
2. Ing. Miroslav BenešIng. Milan Šimonovskýve věci evidence motorových vozidel
3. MUDr. Mgr. Ivan LangerPavel Dostálve věci účasti na recepcích
4. Ing. Lucie TalmanováJUDr. Petra Buzkováve věci internetu do speciálních škol
5. RSDr. Ladislav UrbanJUDr. Stanislav Grossve věci řešení převodu parcely č4/1 kú Poběžovice a d.
6. Mgr. Hynek FajmonIng. Milan Šimonovskýve věci financování ČD
7. Ing. arch. Václav MenclJUDr. Cyril Svobodave věci jednání o podmínkách vstupu do EU
8. Tom ZajíčekRNDr. Libor Ambrozekve věci postupu prací na zprovoznění ČOV
9. RNDr. Václav Exner, CSc.JUDr. Cyril Svobodave věci priority OBSE v zahraniční politice ČR
10. Václav FrankJUDr. Stanislav Grossve věci použití sil v období povodní
11. RSDr. Ing. Svatomír RecmanIng. Jiří Rusnokve věci propouštění zaměstnanců OKD, role státu v OKD
12. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.Mgr. Bohuslav Sobotkave věci zrychleného odbavení místních podnikat. celnicí
13. Ing. František Beneš, CSc.Pavel Dostálve věci součinnosti s orgány pam. péče v Karlíně
14. Ing. Miloslav KučeraIng. Jaroslav Palasve věci změny způsobu vyjednávání se zástupci EU
15. Ing. Martin ŘímanIng. Milan Šimonovskýve věci činnosti orgánu státní správy v době povodní
16. PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBAJUDr. Petra Buzkováve věci diskrimninace žáků soukromých škol
17. Ing. Alena PáralováIng. Zdeněk Škromachve věci prostředků pro výplatu dávek podpory v nezam.
18. Ing. Vladimír DoležalPhDr. Petr Mareš, CSc.ve věci náplně práce
19. Ing. Karel SehořIng. Milan Šimonovskýve věci finanční způsobilosti vnitrostátních dopravců
20. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc.Mgr. Bohuslav Sobotkave věci čerpání vládní rozpočtové rezervy v r. 2002
21. Ing. Jaroslav Gongol, CSc.Ing. Zdeněk Škromachve věci §70odst.4 vyhl.č. 19/91 Sb.
22. Ing. Miroslav BenešJUDr. Stanislav Grossve věci rozluky písemností na úrovni okresu
23. Miroslava NěmcováJUDr. Stanislav Grossve věci přidělování financí na delimit. pracovníky
24. MUDr. Mgr. Ivan LangerJUDr. Stanislav Grossve věci policistů, kteří zneužili své postavení
25. RNDr. Václav Exner, CSc.Ing. Zdeněk Škromachve věci řešení nezaměstnanosti
26. Václav FrankIng. Jaroslav Tvrdíkve věci přítomnosti letounu AWAX na území ČR
27. Mgr. Hynek FajmonIng. Jaroslav Tvrdíkve věci účasti ČR v NMD
28. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.Ing. Jaroslav Palasve věci "jaký bude vývoj územních pracovišť poz. fondu?"
29. Ing. Miloslav KučeraIng. Jaroslav Palasve věci fin. pomoci obnovy hospodař. v krajině po povodních
30. Ing. arch. Václav MenclJUDr. Pavel Němecve věci odstraňování povodňových škod
31. PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBAJUDr. Petra Buzkováve věci problematiky vesnických škol
32. Ing. Alena PáralováVladimír Mlynářve věci plnění předvolebních slibů
33. RSDr. Ing. Svatomír RecmanIng. Zdeněk Škromachve věci snižování zaměstnanosti na severní Moravě
34. MUDr. Mgr. Ivan LangerVladimír Mlynářve věci poskytování informací prostřednictvím internetu II
35. Václav FrankJUDr. Stanislav Grossve věci zabezpečení letiště Praha - Ruzyně
36. Ing. Miloslav KučeraIng. Jaroslav Palasve věci řešení špatné situace v nár. hřebčíně Kladruby
37. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.Ing. Zdeněk Škromachve věci urychleného zajištění kapacit ubytování za d. důch.
38. Ing. Miroslav BenešJUDr. Stanislav Grossve věci rozdělení majetku u okresů
39. Miroslava NěmcováPavel Dostálve věci obnovy památek postižených povodněmi
40. Ing. Alena PáralováJUDr. Pavel Rychetskýve věci rozhodnutí Ústavního soudu ve v. Vl. Hučína
41. MUDr. Mgr. Ivan LangerVladimír Mlynářve věci poskytování informací prostřednictvím internetu I
42. Ing. Miloslav KučeraIng. Jaroslav Palasve věci výše dotací na výsadbu ovocných sadů v r. 2002
43. Miroslava NěmcováJUDr. Stanislav Grossve věci bezúplatného převodu budovy v obci Měřín
44. MUDr. Mgr. Ivan LangerIng. Milan Šimonovskýve věci výstavby dálnice D47
45. MUDr. Mgr. Ivan LangerMUDr. Marie Součkováve věci vyhlášky MZ ČR č. 374
46. MUDr. Mgr. Ivan LangerJUDr. Stanislav Grossve věci pochybení příslušníků PČR v Českém Těšíně
47. MUDr. Mgr. Ivan LangerJUDr. Stanislav Grossve věci výstavby krajského úřadu v Olomouci

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)