Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Martin Stropnický

Schůze: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

část č. 3 (12. 12. 2017)

28. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk 14/
části č. 13-14 (12. 12. 2017)

5. schůze (10. - 16. 1. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 49, část č. 52 (16. 1. 2018)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017 /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení
část č. 181 (25. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

části č. 203-204 (20. 3. 2018)

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení
část č. 259 (21. 3. 2018)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé /sněmovní tisk 75/ - prvé čtení
část č. 266 (21. 3. 2018)

54. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 131 (2. 3. 2018)

8. schůze (9. 3. 2018)

část č. 6 (9. 3. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

část č. 148 (17. 4. 2018)

69. Pozice vlády České republiky k událostem v Sýrii
část č. 151, část č. 155 (17. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení
část č. 236 (31. 5. 2018), část č. 291 (1. 6. 2018)

109. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk 150/
část č. 270, část č. 275, část č. 281 (1. 6. 2018)

116. Ústní interpelace
části č. 104-105 (24. 5. 2018)


Přihlásit/registrovat se do ISP