Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miloslav Ludvík

Schůze: 3, 4

3. schůze (5. 12. 2017)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 22-23, část č. 25, část č. 27, část č. 29, část č. 31 (5. 12. 2017)

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

27. Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2016 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 10/
část č. 12 (12. 12. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP