Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Petrtýl

Schůze: 12, 13, 20, 28, 39, 87, 104

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

67. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83 (12. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - druhé čtení
část č. 133 (25. 5. 2018)

17. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - druhé čtení
část č. 205 (30. 5. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

179. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 104 (25. 10. 2018)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ - druhé čtení  
část č. 77 (17. 4. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

94. Návrh poslanců Jana Farského, Víta Rakušana, Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů /sněmovní tisk 313/ - prvé čtení
část č. 185 (3. 12. 2019)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

486. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 231 (11. 3. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1164/ - druhé čtení
část č. 264 (16. 6. 2021)

Sloučená rozprava k bodům 14 a 15 /sněmovní tisky 11631164/
část č. 264 (16. 6. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP